Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 2. přednáška zimní semestr 07/08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 2. přednáška zimní semestr 07/08."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 2. přednáška zimní semestr 07/08

2 Osnova přednášky: 1. Prvky účetní metody 2. Zásady účetnictví a jejich funkce 3. Předmět zobrazení v účetnictví 4. Podmínky zobrazení v účetnictví 5. Základní účetní výkazy a vztahy mezi nimi. nimi.

3 Prvky, které tvoří metodu podvojného zobrazování Těmito prvky jsou: obecné účetní zásady obecné účetní zásady bilance a bilanční princip bilance a bilanční princip účet a zápisy na účtech účet a zápisy na účtech účetní doklady účetní doklady účetní knihy účetní knihy inventarizace inventarizace účetní výkazy a jejich vazby účetní výkazy a jejich vazby

4 Obecné účetní zásady (1) Význam: 1) sjednocují vedení účetních záznamů, 2) vytvářejí obecnou metodu účetního zobrazování Tvoří je: Zásada vymezené účetní jednotky Zásada vymezené účetní jednotky Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví Zásada nezávislosti účetních období Zásada nezávislosti účetních období Zásada bilanční kontinuity Zásada bilanční kontinuity

5 Obecné účetní zásady (2) Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, přesnost, průkaznost) Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, přesnost, průkaznost) Zásada historických cen Zásada historických cen Zásada zákazu kompenzace Zásada zákazu kompenzace Zásada opatrnosti Zásada opatrnosti Někdy také: zásada vymezení okamžiku realizace

6 Podmínky účetního zachycení Doložení účetním dokladem Doložení účetním dokladem (se všem náležitostmi účetního dokladu) (se všem náležitostmi účetního dokladu) Peněžní vyjádření (ocenitelnost) Peněžní vyjádření (ocenitelnost)

7 Bude předmětem účetního zachycení : Položka - zásoba materiálu Položka - zásoba materiálu - smlouva na nákup materiálu - smlouva na nákup materiálu - půjčka přijatá od přítele - půjčka přijatá od přítele - stáří pracovníka - stáří pracovníka - peníze na účtech u banky - peníze na účtech u banky - nakoupené akcie jiného podniku - nakoupené akcie jiného podniku - dlužná daň z příjmu - dlužná daň z příjmu - dokončení VŠ ekonomického ředitele - dokončení VŠ ekonomického ředitele - výrobní stroje - výrobní stroje - kvalifikace pracovníků - kvalifikace pracovníků - získání osvědčení kvality ? - získání osvědčení kvality ?

8 Předmět zobrazení v účetnictví = prvky účetnictví (1) Aktiva - ve výkladu českého účetnictví : „majetek členěný dle formy“ (majetek = právní vztah) „majetek členěný dle formy“ (majetek = právní vztah) - IFRS : prostředky, které splňují tyto podmínky: a) jsou zdrojem budoucích příjmů a) jsou zdrojem budoucích příjmů b) jsou výsledkem minulých událostí b) jsou výsledkem minulých událostí c) jsou ocenitelné c) jsou ocenitelné d) jsou „pod kontrolou“(tj. v dispozici) podniku d) jsou „pod kontrolou“(tj. v dispozici) podniku

9 Předmět zobrazení v účetnictví = prvky účetnictví (2) Závazky České účetnictví: = povinnost vyplývající ze způsobu vypořádání zúčtovacích vztahů s různými subjekty – důležitý: okamžik realizace, nejčastěji vystavení a s různými subjekty – důležitý: okamžik realizace, nejčastěji vystavení a odeslání, resp. přijetí faktury odeslání, resp. přijetí faktury IAS/IFRS : - „závazek je současná povinnost podniku, která a) je důsledkem minulé události a b) k jehož vypořádání bude muset účetní jednotka čerpat (vydat) zdroje, z nichž by mu jinak plynul prospěch z nichž by mu jinak plynul prospěch c) odtok prostředků je více než pravděpodobný Oba rozlišují: závazky krátkodobé x závazky dlouhodobé (rozhodující období 1 roku)

10 Předmět zobrazení v účetnictví = prvky účetnictví (3) Kapitál (obecně) = finanční zdroj na pořízení hmotných prostředků Základní členění: 1) vlastní = vklady, které vložili do podniku zakladatelé–vlastníci podniku, a to většinou trvale (s.r.o., a.s.) 2) cizí (= závazky) = vklady, které do podniku vložili jiné subjekty (banky, dodavatelé, jiní věřitelé), a to pouze dočasně, obvykle za poskytnutí žádají úhradu (úrok)

11 Předmět zobrazení v účetnictví = prvky účetnictví (4) Hospodářský výsledek = přírůstek majetku za účetní období, resp. přírůstek vlastního kapitálu za účetní období = rozdíl mezi výnosy a náklady Formy: a) Zisk (výnosy jsou vyšší než náklady) b) Ztráta (náklady jsou vyšší než výnosy)

12 Předmět zobrazení v účetnictví = prvky účetnictví (5) Náklady- účetní pojetí: = vynaložené prostředky na činnost (věcná souvislost) v daném účetním období (časová souvislost) Výnosy – účetní pojetí: = prostředky získané z činnosti (věcná souvislost) za dané účetní období (časová souvislost)

13 Forma sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace jako výsledek svého sledování procesů v podniku v účetních výkazech: Účetnictví poskytuje informace jako výsledek svého sledování procesů v podniku v účetních výkazech: 1) Bilance 2) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 3) Výkaz cash-flow (o toku peněz) 4) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář) k výkazům + příloha (komentář) k výkazům

14 Význam účetních výkazů - Sdělují informace uživatelům, tzn. že musí odpovídat jejich potřebám na - obsah (účelnost) - strukturu - podrobnost - včasnost předkládaných dat předkládaných dat


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 2. přednáška zimní semestr 07/08."

Podobné prezentace


Reklamy Google