Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Účetnictví I Ing. Josef Horák, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Katedra financí a účetnictví Konzultační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Účetnictví I Ing. Josef Horák, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Katedra financí a účetnictví Konzultační."— Transkript prezentace:

1 1 Účetnictví I Ing. Josef Horák, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Katedra financí a účetnictví josef.horak1@tul.cz Konzultační hodiny: ST: 9.00 – 9.45 B108

2 2 Literatura KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vyd. Praha: Bova Polygon, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7273- 1565. HASPROVÁ, O. Základy účetnictví podnikatelských subjektů. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. 205 s. ISBN 80-7083-780-2. ŠMÍDOVÁ, J. Příklady z účetnictví: základy. Liberec: TUL, 2009. 105 s. ISBN 978-80-7372-429-0. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. České účetní standardy.

3 3 Osnova předmětu 1. Úvod - charakteristika podniku,vnitřní a vnější toky podniku, koloběh hospodářských prostředků, ekonomický a finanční komentář koloběhu. 2. Účetní znázornění koloběhu hospodářských prostředků, podvojné účetnictví, jeho podstata, operace na účtech, jejich třídění. 3. Rozvaha – návaznost účtů a rozvahy, pohyb rozvahových položek, předvaha. 4. Výsledovka – návaznost účtů a výsledovky, cash flow, návaznost rozvahy, výsledovky a cash flow. 5. Účetní výkazy, postup zápisů v účetních výkazech, návaznost na účty. 6. Účtová třída 1 – účtování zásob. 7. Ocenění zásob, pořízení zásob, účtování metodou A a B.

4 4 Požadavky na zápočet: docházka – možno chybět max. 2x zápočtová písemná práce 2x první test – cca listopad 2011 druhý test v zápočtovém týdnu min. 70 %, možnost jednou opakovat !!!!! bez uzavření předmětu Účetnictví I (zápočet, zkouška) nelze absolvovat předmět Účetnictví II.

5 5 E-learningový kurz: http://turbo.cdv.tul.cz Jak navštívit naše kurzy? 1. Nejprve je potřeba zaregistrovat se, tj. vytvořit si svůj účet - zdezde 2. Pokračujte v pokynech daných správcem stránek. Obdržíte e- mail (na Vámi uvedenou e-mailovou adresu) s pokyny k dokončení registrace. 3. Po úspěšné registraci se dostáváte na stránku s nabídkou kurzů. Zvolíte námi nabízený kurz. 4. Kurz Vám bude zpřístupněn po uvedení klíče k zápisu. Klíč k zápisu ke všem našim kurzů zní: tulhfkfu.

6 6 Právní úprava a harmonizace zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) prováděcí vyhláška pro podnikatele (č. 500/2002 Sb.) české účetní standardy pro podnikatele ostatní právní předpisy (obchodní, daňové, pracovně- právní …) mezinárodní účetní standardy.

7 7 Aktiva (majetek) dlouhodobý majetek (nad jeden rok): nehmotný (patenty, licence, software …), hmotný (budovy, pozemky, stroje …), finanční (cenné papíry, účasti …). oběžný majetek (pod 1 rok): zásoby (materiál, zboží, výrobky …), pohledávky (obchodní, ostatní), finanční majetek (peníze, cenné papíry). ostatní přechodná aktiva náklady příštích období, příjmy příštích období dohadné účty aktivní

8 8

9 9 Pasiva (zdroje) vlastní kapitál: základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledky hospodaření, cizí kapitál: rezervy, dlouhodobé závazky (obchodní, úvěry …), krátkodobé závazky (obchodní, úvěry …). ostatní přechodná pasiva výnosy příštích období, výdaje příštích období dohadné účty pasivní

10 10


Stáhnout ppt "1 Účetnictví I Ing. Josef Horák, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Katedra financí a účetnictví Konzultační."

Podobné prezentace


Reklamy Google