Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lenka Štibrányiová. NÁZEV PREZENTACE | DATUM Každá činnost v podniku má dvě stránky: Věcná stránka - tok statků (strojů, surovin, materiálu - lze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lenka Štibrányiová. NÁZEV PREZENTACE | DATUM Každá činnost v podniku má dvě stránky: Věcná stránka - tok statků (strojů, surovin, materiálu - lze."— Transkript prezentace:

1 Ing. Lenka Štibrányiová

2 NÁZEV PREZENTACE | DATUM Každá činnost v podniku má dvě stránky: Věcná stránka - tok statků (strojů, surovin, materiálu - lze rozdělit na 3 hlavní aktivity – zásobování, výrobu a prodej Finanční zdroje - každá aktivita jimi musí být zabezpečena - tok příjmů a výdajů Věcné a finanční toky musí být ve vzájemném souladu!

3 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Zajišťování finančních zdrojů – získávat potřebný kapitál a rozhodovat o jeho struktuře  Rozhodovat o jeho alokaci (umístění) – do běžné činnosti, vývoje, pozemků, budov, strojů, cenných papírů  Rozhodovat o rozdělení zisku – dividendová politika, tvorba rezervních fondů  Řídit hospodářskou stránku činnosti podniku – slouží k tomu základní finanční výkazy, finanční plánování, finanční analýza

4 NÁZEV PREZENTACE | DATUM 1) Podle původu kapitálu a) interní financování b) externí financování 2) Podle doby, kterou je kapitál podniku k dispozici a) dlouhodobé financování b) krátkodobé financování 3) Podle pravidelnosti financování a) financování běžné b) financování mimořádné

5 NÁZEV PREZENTACE | DATUM Interní financování - zdrojem kapitálu je podniková hospodářská činnost – výsledkem je zisk, odpisy Externí financování - kapitál přicházející zvnějšku - financování z vlastních zdrojů – vlastní kapitál (vklady, podíly, emise akcií) - financování z cizích zdrojů – cizí kapitál (úvěry, leasing, dluhopisy) - faktoring – odkup pohledávek specializovanou firmou

6 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Dlouhodobé financování  vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál  slouží k financování DM a trvalých OA  Krátkodobé financování  dodavatelské úvěry, nevyplacené mzdy, neodvedené daně  splatné do jednoho roku, financování krátkodobého majetku

7 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Financování běžné  finance na běžný provoz podniku, tj. nákup materiálu, energie, výplata mezd, daně, splácení krátkodobých závazků  týká se oběžného majetku, jehož souhrn je nazýván jako hrubý pracovní kapitál  Financování mimořádné  při zakládání podniku (prostředky na pozemky, budovy, stroje, zásoby)  při rozšiřování podniku a jeho aktivit (nákup dalšího výrobního zařízení, nákup akcií..)  spojování, likvidace

8 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Stálá aktiva – financována vlastním kapitálem a dlouhodobým cizím kapitálem.  Oběžná aktiva – financována jak dlouhodobým, tak i krátkodobým cizím kapitálem.  Čistý pracovní kapitál – část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými finančními zdroji. ČPK je k dispozici vedení podniku pro jeho podnikatelskou aktivitu

9 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Sledování pohybu peněžních prostředků podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností. Proč je důležité sledovat cash flow (peněžní tok)?  Zisk je pouze účetní veličinou, nereprezentuje skutečné peníze.  Náklady ≠ peněžní výdaje, výnosy ≠ peněžní příjmy.  Podnik musí mít dostatek peněžních prostředků k tomu, aby mohl hradit běžné výdaje.

10 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Přímá metoda – sledování příjmů a výdajů za dané období  Nepřímá metoda – vychází z HV, který se upraví o výnosy a náklady, jež nejsou peněžními příjmy a výdaji. výpočet: čistý zisk +náklady neznamenající peněžní výdaje -výnosy neznamenající peněžní příjmy =cash flow (rozdíl příjmů a výdajů)

11 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  U obou metod rozdělujeme tři kategorie cash flow:  z provozní činnosti – výsledek hospodaření z běžné činnosti, změny stavu pohledávek, závazků z provozní činnosti, zásoby…  z investiční činnosti – výdaje a příjmy spojené s nabytím a prodejem DM, poskytování půjček, výpomocí  z finanční činnosti – změny velikosti VK a dlouhodobých a krátkodobých závazků

12 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Nástrojem je platební kalendář – poskytuje přehled o očekávaných příjmech a výdajích v krátkém období (obvykle týden, měsíc dopředu).  Princip sledování PP v tomto kalendáři vychází ze vztahu: KSP = PSP + PPŘ – PV KSP – konečný stav peněžních prostředků PSP – počáteční stav peněžních prostředků PPŘ – peněžní příjmy PV – peněžní výdaje

13 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Je začátek měsíce a na účtu a v pokladně máte celkem peněžní prostředky ve výši 500 000 Kč. V následujících 10 dnech očekáváte níže uvedené příjmy a výdaje (viz. tabulka č. 1). Sestavte platební kalendář.

14 NÁZEV PREZENTACE | DATUM  Vypočtěte cash flow podniku, znáte-li následující údaje z rozvahy a výsledovky. Použijte nepřímou metodu výpočtu.


Stáhnout ppt "Ing. Lenka Štibrányiová. NÁZEV PREZENTACE | DATUM Každá činnost v podniku má dvě stránky: Věcná stránka - tok statků (strojů, surovin, materiálu - lze."

Podobné prezentace


Reklamy Google