Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍJMY A VÝDAJE, CASH FLOW

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍJMY A VÝDAJE, CASH FLOW"— Transkript prezentace:

1 PŘÍJMY A VÝDAJE, CASH FLOW

2 CASH FLOW (CF) pohyb peněžních prostředků
(tedy prostředků, které má podnik uloženy na bankovních účtech, a peněžních prostředků v hotovosti) za určité období v souvislosti s ekonomickou činností podniku

3 CASH FLOW PENĚŽNÍ PŘÍJMY - prodej za hotové - inkaso pohledávek
PENĚŽNÍ VÝDAJE - platby za faktury - výplaty mezd - nákup strojů - odvody daní - splátky půjček a úvěrů - výplata dividend aj. CASH FLOW PENĚŽNÍ PŘÍJMY - prodej za hotové - inkaso pohledávek - půjčky, úvěry - vklady majitelů

4 Management podniku zajímají peněžní toky související s
hlavní výdělečnou činností (tedy s oblastí provozní), investiční činností a finančními aktivitami podniku

5 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VERSUS CF
Podnik nakoupil materiál za 2,6 mil. Kč. Materiál byl ještě v daném měsíci zaplacen a spotřebován na výrobu výrobků. Vyrobené výrobky byly ihned prodány za 5 mil. Kč. Mzdy vyplacené v daném měsíci činily 1,1 mil. Kč. Měsíční odpisy výrobního zařízení byly stanoveny na 0,4 mil. Kč. Zákazník ještě v daném měsíci uhradil 60% pohledávky (3 mil. Kč), zbytek pohledávky byl inkasován v následujícím měsíci. Určete výsledek hospodaření a CF za daný měsíc.

6 Období I. II. tržby 5,0 materiál 2,6 mzdy 1,1 odpisy 0,4 zisk 0,9 příjem (+) 3,0 2,0 5,0 výdaj (-) - 3,7 cash flow - 0,7 1,3

7

8 VÝKAZ CF Pro sestavení přehledu o pohybu peněžních prostředků lze využít: přímou metodu – tedy přímé sledování příjmů a výdajů nepřímou metodu – vychází se z výsledku hospodaření.

9 Obecně můžeme převod výsledku hospodaření na CF vyjádřit např. takto:
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DANÉHO OBDOBÍ - VÝNOSY, které nebyly v běžném období příjmy (např. prodej na úvěr) + NÁKLADY, které nebyly v běžném období výdaji (např. odpisy, tvorba rezerv) VÝDAJE, které nebyly v běžném období náklady (např. předplatné nájemného) PŘÍJMY, které nebyly v běžném období výnosy (např. přijaté zálohy)

10 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním +,- Úpravy o nepeněžní operace Změna potřeby pracovního kapitálu - Výdaje z plateb úroků + Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Změna stavu dlouhodobých, popř.krátkodobých závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků = A + B + C R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období = P + F

11


Stáhnout ppt "PŘÍJMY A VÝDAJE, CASH FLOW"

Podobné prezentace


Reklamy Google