Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍJMY A VÝDAJE, CASH FLOW. CASH FLOW (CF) pohyb peněžních prostředků (tedy prostředků, které má podnik uloženy na bankovních účtech, a peněžních prostředků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍJMY A VÝDAJE, CASH FLOW. CASH FLOW (CF) pohyb peněžních prostředků (tedy prostředků, které má podnik uloženy na bankovních účtech, a peněžních prostředků."— Transkript prezentace:

1 PŘÍJMY A VÝDAJE, CASH FLOW

2 CASH FLOW (CF) pohyb peněžních prostředků (tedy prostředků, které má podnik uloženy na bankovních účtech, a peněžních prostředků v hotovosti) za určité období v souvislosti s ekonomickou činností podniku

3 PENĚŽNÍ VÝDAJE - platby za faktury - výplaty mezd - nákup strojů - odvody daní - splátky půjček a úvěrů - výplata dividend aj. CASH FLOW PENĚŽNÍ PŘÍJMY - prodej za hotové - inkaso pohledávek - půjčky, úvěry - vklady majitelů

4  hlavní výdělečnou činností (tedy s oblastí provozní),  investiční činností a  finančními aktivitami podniku Management podniku zajímají peněžní toky související s

5 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VERSUS CF Podnik nakoupil materiál za 2,6 mil. Kč. Materiál byl ještě v daném měsíci zaplacen a spotřebován na výrobu výrobků. Vyrobené výrobky byly ihned prodány za 5 mil. Kč. Mzdy vyplacené v daném měsíci činily 1,1 mil. Kč. Měsíční odpisy výrobního zařízení byly stanoveny na 0,4 mil. Kč. Zákazník ještě v daném měsíci uhradil 60% pohledávky (3 mil. Kč), zbytek pohledávky byl inkasován v následujícím měsíci. Určete výsledek hospodaření a CF za daný měsíc.

6 ObdobíI.II.  tržby5,00 materiál2,60 mzdy1,10 odpisy0,40 zisk0,90 příjem (+)3,02,05,0 výdaj (-)- 3,70 cash flow- 0,72,01,3

7

8  přímou metodu – tedy přímé sledování příjmů a výdajů  nepřímou metodu – vychází se z výsledku hospodaření. Pro sestavení přehledu o pohybu peněžních prostředků lze využít: VÝKAZ CF

9 Obecně můžeme převod výsledku hospodaření na CF vyjádřit např. takto: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DANÉHO OBDOBÍ - VÝNOSY, které nebyly v běžném období příjmy (např. prodej na úvěr) + NÁKLADY, které nebyly v běžném období výdaji (např. odpisy, tvorba rezerv) - VÝDAJE, které nebyly v běžném období náklady (např. předplatné nájemného) + PŘÍJMY, které nebyly v běžném období výnosy (např. přijaté zálohy)

10 P.Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období A.Čistý peněžní tok z provozní činnosti Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním +,-Úpravy o nepeněžní operace +,-Změna potřeby pracovního kapitálu -Výdaje z plateb úroků +Přijaté úroky -Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období +,- + Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku B.Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv +Příjmy z prodeje stálých aktiv -Půjčky a úvěry spřízněným osobám C.Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti +,-Změna stavu dlouhodobých, popř.krátkodobých závazků +,-Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky F.Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků = A + B + C R.Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období = P + F

11


Stáhnout ppt "PŘÍJMY A VÝDAJE, CASH FLOW. CASH FLOW (CF) pohyb peněžních prostředků (tedy prostředků, které má podnik uloženy na bankovních účtech, a peněžních prostředků."

Podobné prezentace


Reklamy Google