Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pravidla při finančním investování, rentabilita, riziko, likvidita Zdeněk Jelínek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pravidla při finančním investování, rentabilita, riziko, likvidita Zdeněk Jelínek."— Transkript prezentace:

1 Základní pravidla při finančním investování, rentabilita, riziko, likvidita
Zdeněk Jelínek

2 4. Základní pravidla při finančním investování
4. Základní pravidla při finančním investování. rentabilita, riziko, likvidita

3 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Cash management základní úkol managementu získání přehledu o aktuální a likvidní pozici společnosti v obchodních záležitostech v provozní oblasti v investicích

4 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Funkce peněz umožnění platebního styku bez problémů jedná se o transakční funkci uložení majetkových hodnot jedná se o investiční funkci celková funkce zúčtovací jednotky

5 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Vzájemný vztah finančního majetku hotovosti pokladní hotovosti

6 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Hotovost = pokladní hotovost + prostředky na běžných účtech Finanční majetek = hotovost + vklady + pokladniční poukázky + krátkodobé cenné papíry

7 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
aby firma mohla existovat, musí být likvidní = musí mít k dispozici potřebné finanční prostředky na nákup materiálu energie mzdy režie služby a pod. Musí být „likvidní“

8 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Firma musí zabezpečit nutnou výši peněžních prostředků peněžní prostředky musí být na určitém místě v určitém čase musí být dodrženo pravidlo minimálních nákladů

9 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
vysoká likvidita = snížení rentability podniku Pokud je likvidita v pořádku, tak : včas jsou hrazeny závazky neexistuje souběh půjček a finančního majetku volné prostředky mohou přinášet úrok minimální jsou náklady na krátkodobé financování maximální jsou výnosy z finančního majetku

10 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Plánování likvidity určí se časový horizont ( do půl roku) denně je kontrolován stav krátkodobě se plánuje práce se splatností faktur cca na 1 měsíc – střednědobě – se plánuje dle uzavřených smluv či výroby provádí se dlouhodobý výhled na maximálně půl roku

11 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Finanční nástroje pro zajištění likvidity financování dlouhodobých potřeb – generální opravy, opravy budov, nákup výrobních kapacit financování běžné činnosti – výrobky, služby, tržby z nich při nedostatku hotovosti nutno využívat půjčky, směnky, úvěry, zpětný leasing apod.) při dobré likviditě možnost finančního investování termínové vklady kapitálový trh investice do obchodních partnerů

12 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Krátkodobý finanční majetek peníze v bankách peníze v hotovosti ceniny (poukázky, kolky, stravenky a pod) šeky a poukázky k zúčtování cenné papíry dluhopisy splatné do jednoho roku

13 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Rizika investování státní dluhopisy – otázka splatnosti - doby hypotéční zástavní listy – otázka realizace státní pokladniční poukázky – malé riziko obchod s cennými papíry – riziko investování do fondů - riziko

14 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Ukazatele finančního investování Absolutní ukazatele údaje z výsledovky – výkazu zisků a ztrát - a rozvahy aktiv a pasiv Podílové ukazatele jsou poměrem dvou základních absolutních ukazatelů

15 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Analýzy finančního investování Horizontální analýza srovnávání peněžních částech ve dvou obdobích – běžném a minulém ( i výsledovka) růst náklad, výnosů, materiálové spotřeby apod. Vertikální analýza jedná se o poměry různých veličin ke zvolené veličině

16 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Pojem „Investovaný kapitál“ Investovaný kapitál = dlouhodobý majetek+oběžná aktiva – krátkodobé závazky podnik se hodnotí podle toho, jak zhodnocuje investovaný kapitál

17 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Aktiva Stálá aktiva + oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál + cizí kapitál + závazky z obchodního styku

18 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Finanční analýza ukazatel ukazatel rentability ukazatel aktivity ukazatel zadluženosti ukazatel tržní hodnoty ukazatel kapitálového trhu

19 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
výsledek činnosti je porovnáván se zdrojem Rentabilita investovaného kapitálu provozní hospodářský výsledek před zdaněním z jedné investované koruny Rentabilita aktiv míra zisku na korunu aktiv Rentabilita vlastního kapitálu míra zisku na korunu akcionářem investovaného kapitálu Rentabilita tržeb míra zisku na jednu korunu tržeb

20 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Aktivita poměr tržeb k aktivům obrátkovost aktiv – počet obrátek aktiv v daném období doba obratu – ve dnech vyjádřená obrátka aktiv obrat aktiv za rok tržby/aktiva celkem obrat dlouhodobého majetku (efektivnost majetku) tržby/dlouhodobý majetek

21 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Aktivita obrat zásob celkové tržby / hodnota zásob doba obratu – ve dnech vyjádřená obrátka aktiv doba obratu zásob zásoby/tržby/360 = doba dní pobytu zásob v podniku

22 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Aktivita Doba splatnosti závazků (krátkodobých) krátkodobé závazky/tržby/360 – je to vyjádření doby, po kterou zůstávají závazky nezaplacenyi


Stáhnout ppt "Základní pravidla při finančním investování, rentabilita, riziko, likvidita Zdeněk Jelínek."

Podobné prezentace


Reklamy Google