Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ"— Transkript prezentace:

1 VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

2 Při hospodaření dochází nejen ke změnám stavů hospodářských prostředků, ale také k jejich jednorázové nebo postupné spotřebě (= náklady): spotřeba materiálu, spotřeba energií, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku, finanční náklady apod.

3 Všechny vynaložené náklady se při správném hospodaření vracejí podniku zpět ve formě výnosů:
tržby za prodané vlastní výrobky a služby, tržby za prodané zboží, finanční výnosy apod.

4 Rozdíl mezi výnosy a náklady za určité časové období představuje výsledek hospodaření.

5 VÝNOSY Jsou výstupní ekonomickou veličinou činnosti podniku.
Představují hodnotový ekvivalent prodaných výkonů (výrobků, prací, služeb nebo jiných ekonomických aktivit).

6 VÝNOSY Projevují se jako zvýšení ekonomického prospěchu, vedou k nárůstu aktiv (majetku) nebo k poklesu závazků a v daném období dochází ke zvýšení vlastního kapitálu (jiným způsobem, než je vklad vlastníků).

7 VÝNOSY POCHÁZEJÍ Z provozní činnosti finanční činnosti
mimořádné činnosti

8 NÁKLADY Náklady = v peněžních jednotkách vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů.

9 NÁKLADY úbytek ekonomického prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo nárůstem závazků a který v daném období vede ke snížení vlastního kapitálu (jiným způsobem než je výběr kapitálu vlastníky).

10 NÁKLADY Náklad je ekonomický zdroj, který byl „obětován“ na dosažení výnosu z prodeje.

11 NÁKLADY SE VYNAKLÁDAJÍ V SOUVISLOSTI S
provozní činností finanční činností mimořádnou činností

12 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rozdíl mezi výnosy a náklady za určité časové období = výsledek hospodaření. Výnosy > Náklady => Zisk (vlastní zdroje podniku se zvětšují) Náklady > Výnosy => Ztráta (vlastní zdroje podniku se snižují)

13 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Provozní výsledek hospodaření
(Provozní výnosy – Provozní náklady) + Finanční výsledek hospodaření (Finanční výnosy – Finanční náklady) = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (před zdaněním) + Mimořádný výsledek hospodaření (Mimořádné výnosy – Mimořádné náklady) - Daň z příjmů = Výsledek hospodaření za období (po zdanění)


Stáhnout ppt "VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google