Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)"— Transkript prezentace:

1 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově) hospodářský výsledek jako rozdíl výnosů a nákladů vymezení nákladů a výnosů účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových a výsledkových účtech (dvouřadový systém) principy hospodaření v obchodě při nákupu a prodeji zboží účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv v obchodě

2 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ „Koloběh„ - obecně 1. Počáteční stav: peníze 1000, vlastní kapitál Nákup DHA 600, opotřebení Nákup materiálu 100,spotřeba Nákup neskladovatelných služeb (na fakturu) Mzda placená zaměstnancům Prodej výkonů na fakturu 130

3 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ DHA Peníze Materiál Dodav. Zaměst. Hosp.v. Pohled. VK * *

4 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Konečná rozvaha DHA590VK1030 Mat.75 Peníze365 Σ1030

5 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Hospodářský výsledek běžného období * změna vlastního kapitálu nebo změna hospodářského výsledku jako svébytné položky vlastního kapitálu (rozvahově) * osamostatnění výnosů a nákladů

6 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Osamostatnění výsledkových účtů namísto jediné položky rozvahy: hospodářský výsledek běžného období = samostatná řada účtů výsledkových: * účty nákladové * účty výnosové

7 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Náklady = snížení ekonomického prospěchu během účetního období které nastává: * snížením aktiv (např. opotřebením dlouhodobých aktiv, spotřebou materiálu) * zvýšením dluhů (např. dodavatelům, zaměstnancům)

8 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Druhy nákladů (? Co bylo spotřebováno?) Hlavní druhy nákladů: Spotřeba materiálu Nakupované služby (neskladovatelné) Mzdy (zej. hrubé mzdy) Odpisy dlouhodobých aktiv Finanční náklady (např.placené úroky) Ostatní a mimořádné náklady

9 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Výnosy = zvýšení ekonomického prospěchu během účetního období které nastává: * zvýšením aktiv (např. pohledávek, peněz) * ne často i snížením dluhů (např. zemřel věřitel)

10 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Druhy výnosů (? Za co jsme vydělali, co jsme prodali?) Hlavní druhy výnosů: Výnosy z prodeje výrobků, zboží a služeb Výnosy z prodeje nepotřebného materiálu Výnosy z prodeje nepotřebných DHA Finanční výnosy (např. z prodeje cenných papírů, přijaté úroky) Ostatní a mimořádné výnosy

11 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Účtování o nákladech Jako by šlo o účty AKTIVNÍ * nemají počáteční zůstatek * přírůstky nákladů jsou na MD (* výjimečné snížení nákladů je na D)

12 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Účtování o výnosech Jako by šlo o účty PASIVNÍ * nemají počáteční zůstatek * přírůstky výnosů jsou na D (* výjimečné snížení výnosů je na MD)

13 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Hospodářský výsledek Zisk nebo Ztráta Výnosy - Náklady * Výnosy = výstupy podniku * Náklady = vstupy do hospodářského procesu podniku

14 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ „Koloběh„ - ve službách, dvouřadově včetně časového rozlišení 1. Počáteční stav: peníze 1000, základní kapitál Nákup DHA 600, opotřebení Nákup materiálu 100, spotřeba Nákup neskladovatelných služeb (na fakturu) 80, z toho předplacená služba na další období Mzda placená zaměstnancům Prodej výkonů na fakturu 130

15 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ DHA Peníze Materiál Dodav. Zaměst. Výnosy Pohled. ZK * *130 Odpisy Sp.mat. Služby Čas.rozliš. Mzdy

16 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Konečná rozvaha DHA590ZK1000 Mat.75HV30* Peníze365Dodav.0 Čas.r.30Zam.0 Σ1030

17 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Výsledovka Odpisy10Výnosy130 Sp.mat.25 Nak.sl.50 Mzdy15 Σ100 Σ130 zisk30*

18 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Ekonomický princip obchodního podniku I. nákup a prodej zboží za kscelkem Nákupní cena100, ,- + Obchodní rozpětí 50, ,- =Prodejní cena150, ,-

19 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Ekonomický princip obchodního podniku II. Prodejní cena zboží - nákupní cena prodaného zboží = obchodní rozpětí * na úhradu ostatních nákladů obchodu (nájemné, mzdy prodavačů, telefony, drobný balicí materiál, odpisy mrazících boxů apod.) * na tvorbu zisku

20 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Ekonomický princip obchodního podniku III. Výnosy: * Prodejní cena prodaného zboží Náklady: * Nákupní cena prodaného zboží * Náklady obchodu vztahují se k účetnímu období (např. nájemné, mzdy prodavačů, telefony, drobný balicí materiál, odpisy mrazících boxů)

21 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Ekonomický princip obchodního podniku IV. Příklad: Nakoupené zboží (nákupní cena) ,- Ostatní náklady ,- 1/2 zboží prodána (tržby ,-) Hospodářský výsledek: (ztráta ,-) Náklady = Výnosy Výsledek =

22 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ „Koloběh„ - v obchodě 1. Počáteční stav: peníze 1000, základní kapitál Nákup DHA 600, opotřebení Nákup materiálu 20, spotřeba 5 4. Nákup zboží 180, prodej 1/2 5. Nákup neskladovatelných služeb (na fakturu) Mzda placená zaměstnancům Prodej zboží na fakturu 150

23 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ DHA Peníze Materiál Dodav. Zaměst. Výnosy Pohled. ZK * *150 Odpisy Sp.mat Služby NC prod.zb.. Mzdy Zboží

24 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Konečná rozvaha DHA590ZK1000 Mat.15HV-20* Zboží90Dodav.0 Peníze285Zam.0 Σ980

25 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/ Výsledovka Odpisy10Výnosy150 Sp.mat.25 NC prod.zb.90 Nak.sl.50 Mzdy15 Σ170 Σ150 ztráta20*


Stáhnout ppt "Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)"

Podobné prezentace


Reklamy Google