Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.18 Vytvořeno:12. 04. 2013 Ověřeno: 19. 04. 2013Třída:NS2

2 Účetní uzávěrka – zjištění hospodářského výsledku Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:hospodářský výsledek, náklady, výnosy, zisk, ztráta, hrubý účetní zisk, disponibilní zisk Anotace: Materiál je určen k seznámení se způsobem zjištění hospodářského výsledku, jeho strukturou a zaúčtováním.

3  umožňuje posoudit hospodaření účetní jednotky  porovnáváme náklady a výnosy za dané účetní období  výsledkem je zisk nebo ztráta 2 pohledy na hospodářský výsledek: 1.HV před zdaněním (tzv. hrubý účetní zisk) 2.HV po zdanění (tzv. disponibilní zisk) = hrubý účetní zisk – daň z příjmů

4 Struktura účetního hospodářského výsledku: a)provozní – porovnání obratů účtů skupin 50-55 (provozní N) a 60-64 (provozní V) b)finanční – porovnání obratů účtů skupin 56 a 57 (finanční N) a 66 (finanční V) c)mimořádný – porovnání obratů účtů skupiny 58 (mimořádné N) a 68 (mimořádné V)  součet provozního a finančního výsledku = hospodářský výsledek z běžné činnosti

5 Schéma struktury hospodářského výsledku: provozní hospodářský výsledek + finanční hospodářský výsledek + mimořádný hospodářský výsledek = HV za běžnou činnost = HV za účetní období - daň z příjmu = HV po zdanění

6 ČinnostNákladyVýnosy PROVOZNÍ (50-55; 60-65) Spotřebované nákupy (materiál, energie …) Služby (opravy a udržování, cestovné, přepravné …) Osobní náklady (mzdy, SZP) Daně a poplatky Odpisy Jiné provozní náklady Tržby za vlastní výkony (výrobky a služby) a zboží Aktivace (vnitropodnikové služby) Jiné provozní výnosy (prodej majetku) FINANČNÍ (56-57; 66-67) Finanční náklady (úroky, bank. poplatky, pojistné) Tvorba rezerv Finanční výnosy (přijaté dividendy, úroky, nájemné) MIMOŘÁDNÁ (58; 68) Mimořádné náklady (manka a škody) Mimořádné výnosy (přebytky majetku, náhrady mank a škod)

7  účetní hospodářský výsledek se zjišťuje na účtu 710 – Účet zisků a ztrát  sem se převedou na konci účetního období obraty nákladových a výnosových účtů  viz schéma na následujícím snímku

8 Výsledek hospodaření před zdaněním ÚS 50. až 55.710 Účet zisků a ztrátÚS 60. až 64. provozní náklady převod provozních nákladů převod provozních výnosů provozní výnosy Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření ÚS 56. až 57. finanční náklady finanční výnosy převod finančních nákladů převod finančních výnosů ÚS 58. ÚS 66. ÚS 68. mimořádné náklady mimořádné výnosy převod mimořádných nákladů převod mimořádných výnosů Mimořádný výsledek hospodaření ZISKZTRÁTA Účetní výsledek hospodaření před zdaněním

9  následuje po zaúčtování všech účetních případů včetně uzávěrkových  jedná se o roční účetní uzávěrku: a)zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtů b)výpočet konečných stavů aktivních a pasivních účtů a jejich převod podvojným zápisem na závěrkový účet 702 – Konečný účet rozvažný

10 c)zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710 – Účet zisků a ztrát => zde se zjistí výsledek hospodaření členěný na provozní, finanční a mimořádný d)zjištění celkového výsledku hospodaření za účetní období na účtu 710 jako rozdíl celkových nákladů a výnosů a zároveň převod podvojným zápisem na účet 702 – Konečný účet rozvažný. Výsledek hospodaření je výsledkem rozdílu nákladů a výnosů, nemá vlastní účet.  podvojný zápis pro HV: 1.zisk: 710/702 2.ztráta: 702/710

11 Schéma účtování uzávěrky účtů na konci účetního období Aktivní účty702 – Konečný účet rozvažnýPasivní účty PS ….. KS obrat MD obrat D ….. převod KS aktivních účtů ….. obrat MD PS ….. obrat D ….. převod KS pasivních účtůKS AktivaPasiva Ztráta Zisk 5xx - Náklady710 – Účet zisků a ztrát6xx - Výnosy ….. KS převod KS nákladových účtů = převod KS výnosových účtů ZiskZtráta =obrat MDobrat Dal

12  uzavřením účetních knih za běžný rok jedno účetní období končí => nové účetní období začíná  konečné stavy rozvahových účtů k 31. 12. musí být převzaty jako stavy počáteční k 1. 1. následujícího účetního období  provádí se podvojným účetním zápisem prostřednictvím účtu 701 – Počáteční účet rozvažný (viz schéma)  hospodářský výsledek se převede na účet 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

13 Schéma účtování Pasivní účty 701-Počáteční účet rozvažný Aktivní účty zaúčtování PS pasivních účtů zaúčtování PS aktivních účtů 431-HV ve schval. řízení převod disponibilního zisku převod ztráty

14 1.Jaká je struktura účetního hospodářského výsledku?  provozní, finanční a mimořádný hospodářský výsledek 2.Jak se zjišťuje hospodářský výsledek z běžné činnosti?  součtem provozního a finančního výsledku 3.Na kterém účtu se zjišťuje účetní hospodářský výsledek?  na účtu 710 – Účet zisků a ztrát, kam se na konci účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů

15 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google