Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základy účetnictví - rozvaha Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základy účetnictví - rozvaha Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základy účetnictví - rozvaha Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1403 Datum vytvoření: 9.12.2012 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Vysvětlení pojmů aktiva, pasiva, rozvaha a bilanční rovnice. Druhy a struktura rozvahy. Změny rozvahových položek. Krátké cvičení na účetní případy, které způsobily změnu rozvahových položek.

3 Metodické pokyny Ve výuce využitelné k vysvětlení pojmu rozvaha a funkci rozvahy, jako důležitého výstupu z účetnictví. Cvičení lze použít na zjištění pochopení učiva u žáků. Lze použít i jako krátkou skupinovou práci.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 978- 80-247-3206-0.

5 Základy účetnictví - rozvaha

6 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek: - - z hlediska druhu majetku = AKTIVA - - z hlediska zdrojů financování majetku = PASIVA Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv, mluvíme o tzv. bilanční rovnici AKTIVA = PASIVA. Přehled o aktivech a pasivech k určitému datu v podniku nám dává tzv. ROZVAHA

7 Druhy rozvahy Podle časového okamžiku, ke kterému se rozvaha sestavuje, rozlišujeme: - -zahajovací rozvahu - při založení podniku - -počáteční rozvahu - na začátku účetního období - -konečnou rozvahu - na konci účetního období

8 Funkce rozvahy Přehledně uspořádá majetek v podniku. Přehledně uspořádá zdroje financování majetku. Umožňuje zjistit hospodářský výsledek ZISK nebo ZTRÁTU ZISK = aktiva – pasiva bez zisku. Umožňuje zjistit novou výši vlastního kapitálu: VL. KAP. = původní výše vl.kap. + zisk

9 Rozvaha Rozvaha podává přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému datu. AKTIVA PASIVA složení majetku zdroje financování majetku

10 Struktura rozvahy AKTIVA PASIVA I.Dlouhodobý majetek I.Vlastní zdroje - dlouhodobý hmotný maj. - základní kapitál - dlouhodobý nehmotný maj. - kapitálové fondy ze zisku - dlouhodobý finanční majetek - hospodářský výsledek II.Oběžný majetek II.Cizí zdroje - zásoby - úvěry - krátkodobý finanční maj. - ostatní závazky - pohledávky

11 Změny rozvahových položek Změny rozvahových položek aktiv a pasiv, které vznikají na základě účetních případů, se zachycují v rozvaze, a to změnou rozvahových stavů aktiv a pasiv. Existují čtyři typy základních změn rozvahových položek: - - aktiva i pasiva se zvýšila o stejnou částku A+P+ - - aktiva i pasiva se snížila o stejnou částku A-P- - - změna nastala jen v rámci aktiv A+A- - - změna nastala jen v rámci pasiv P+P-

12 Rozvahové změny - shrnutí Každý účetní případ mění rozvahu ve dvou rozvahových položkách, a to o stejnou částku. Některé účetní případy vyvolávají změny na straně aktiv i pasiv. Některé účetní případy vyvolávají změny jen na straně aktiv. Některé účetní případy vyvolávají změny jen na straně pasiv. Po každém účetním případu trvá vždy rovnost vyjádřená bilanční rovnicí.

13 Změna v rámci aktiv A+A- Příklad účetního případu: úhrada faktury od odběratele na běžný účet Úhradou se snižuje pohledávka za odběrateli – aktiva se snižují. Přibývají peněžní prostředky na běžném účtu – aktiva se zvyšují. AKTIVAPASIVA Aktiva + přírůstek peněz na běžném účtu Aktiva – snížení pohledávky vůči odběratelům

14 Změna v rámci aktiv i pasiv A+P+ Příklad účetního případu: dodavatelská faktura za materiál Na základě dodavatelské faktury se zvyšuje závazek (dluh) – pasiva se zvyšují. Zvyšují se zásoby materiálu na skladě – aktiva se zvyšují. AKTIVAPASIVA Aktiva + přírůstek materiáluPasiva + přírůstek závazků vůči dodavatelům

15 Změna v rámci aktiv a pasiv A-P- Příklad účetních případů: z běžného účtu zaplacena daň finančnímu úřadu Na základě placení daně došlo ke snížení peněžních prostředků na běžném účtu – aktiva se snižují. Na základě placení daně došlo ke snížení závazku (dluhu) na finančním úřadu – pasiva se snižují. AKTIVAPASIVA Aktiva – úbytek peněžníchpasiva – úbytek závazků prostředků na běžném účtuvůči finančnímu úřadu

16 Změna v rámci pasiv P+P- Příklad účetního případu: z bankovního úvěru zaplacena faktura dodavateli Zaplacením dodavatelské faktury se snižuje závazek (dluh) vůči dodavateli – pasiva se snižují. Faktura byla zaplacena z úvěru a náš závazek (dluh) vůči bance se zvyšuje – pasiva se zvyšují. AKTIVAPASIVA pasiva – úbytek závazků pasiva + přírůstek závazků

17 Doplňte Úhrada faktury od odběratele na pokladnu způsobí přírůstek aktiv a úbytek aktiv. Přijatá (dodavatelská) faktura za zboží způsobí přírůstek aktiv a přírůstek pasiv. Z běžného účtu zaplacena přijatá (dodavatelská) faktura způsobí úbytek aktiv a úbytek pasiv. Z bankovního úvěru zaplacena přijatá (dodavatelská) faktura způsobí přírůstek pasiv a úbytek pasiv.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základy účetnictví - rozvaha Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google