Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví změny rozvahových položek. Evidence činnosti podniku Koloběh majetku – mění podobu, spotřebovává se, opotřebovává se, nakupuje a prodává.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví změny rozvahových položek. Evidence činnosti podniku Koloběh majetku – mění podobu, spotřebovává se, opotřebovává se, nakupuje a prodává."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví změny rozvahových položek

2 Evidence činnosti podniku Koloběh majetku – mění podobu, spotřebovává se, opotřebovává se, nakupuje a prodává se, … Změna položek aktiv a pasiv musí být zaznačena na dokladech Hospodářská operace podložená dokladem = účetní případ

3 Práce s učebnicí Příklad na rozvahové změny + úlohy 5.3. – 5.6. Úloha 5.7.

4 4 typy rozvahových změn Po každém účetním případu musí trvat rozvahová rovnováha

5 Účet Tabulka zachycující změny položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty Nejčastěji ve tvaru „T“ Schéma účtu: Název a číslo účtu Označení stran účtu – MD (má dáti) – D (dal) MD číslo + název účtu D

6 Dělení účtů Z rozvahy účty rozvahové Z aktiv = účty aktivní Z pasiv = účty pasivní Z výkazu zisku a ztráty účty výsledkové Z nákladů = účty nákladové Z výnosů = účty výnosové Účty podrozvahové a závěrkové

7 Zápis do rozvahových účtů ROZVAHA Aktiva Pasiva

8 Práce s učebnicí Úloha 5.8. Úloha 5.9. Úloha 5.10. Úloha 5.11

9 Zápis do výsledkových účtů Výkaz zisku a ztráty NákladyVýnosy Nákladový účet Výnosový účet přírůstky (úbytky) Konečný stav Nákladové a výnosové účty nemají počáteční stav !!! HV

10 Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření podniku – Zisk: výnosy > náklady – Ztráta: výnosy < náklady ROZVAHA Aktiva Pasiva Výkaz zisku a ztráty NákladyVýnosy HV

11 Práce s učebnicí Příklad na výsledkové účty Úloha 5.12.

12 Souvztažnost Souvztažnost je určení správných účtů pro zachycení konkrétního účetního případu.

13 Podvojnost Každá účetní operace se zachycuje minimálně na dva účty. Jednou na stranu MÁ DÁTI a podruhé na straně DAL. Obě strany se musí rovnat.

14 Hodnoty účtů a stran účtů Počáteční stav = stav účtu na počátku účetního období Obrat MD/ obrat D = součet přírůstků / úbytků na dané straně účtu (bez počátečního stavu) Stav MD/ stav D = součet počátečního stavu a obratu dané strany účtu Konečný stav = zůstatek účtu na konci účetního období (KS = PS + přírůstky – úbytky)

15 Práce s učebnicí Úloha 5.13.

16 Účty syntetické a analytické Syntetický účet = zobrazují souhrnné stavy a pohyby majetku, zdrojů, nákladů a výnosů. V české účetní praxi mají třímístný číselný kód. Analytický účet = slouží k zpodrobnění údajů syntetického účtu. V české účetní praxi mají většinou šestimístný číselný kód, přičemž první tři číslice vypovídají o syntetickém účtu, ke kterému se daný účet vztahuje. Platí: KS účtu syntetického se rovná součtu KS účtů analytických

17 Příklady použití analytických účtů – Členění majetku dle druhu, odpovědných osob, míst uložení – Členění pohledávek a závazků dle jednotlivých odběratelů a dodavatelů – Členění peněz, pohledávek a závazků na českou a jednotlivé cizí měny – Členění pro daňové účely (např. DPH) – Členění pro účtování s OSSZ a jednotlivými ZP

18 Práce s učebnicí Příklad na vedení analytické evidence Úloha 5.15.

19 Účtová osnova Seznam všech syntetických účtů, které může daná účetní jednotka v rámci svého účetnictví používat Vychází ze Směrné účtové osnovy Vydává ji a schvaluje Ministerstvo financí

20 Typy účtových osnov Pro podnikatele Pro banky Pro pojišťovny Pro rozpočtové a příspěvkové organizace Pro nadace Pro církve

21 Směrná účtová osnova Seznam účtových tříd = základ účtové osnovy 0 = dlouhodobý majetek 1 = zásoby 2 = krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 3 = zúčtovací vztahy 4 = kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 = náklady 6 = výnosy 7 = závěrkové a podrozvahové účty 8,9 = vnitropodnikové účty

22 Skladba účtové osnovy Účet – tabulka zachycující rozvahové nebo výsledkové změny – je označen číselným kódem (3 místné číslo) a názvem účtu – např. 211 - pokladna Účtová skupina – shrnuje účty stejného typu – je označena číselným kódem (2 místné číslo) a názvem skupiny – např. 21 – peníze Účtová třída – shrnuje účetní skupiny stejného typu – je označena číselným kódem (1 místné číslo) a názvem třídy – odpovídá Směrné účtové osnově – např. 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

23 Účtový rozvrh Seznam syntetických a analytických účtů, které používá daná účetní jednotka Vydává a schvaluje ji daná účetní jednotka Je nedílnou součásti vnitropodnikových směrnic

24 Práce s učebnicí Souhrnný příklad – kapitola 5.7. Úloha 5.16.


Stáhnout ppt "Základy účetnictví změny rozvahových položek. Evidence činnosti podniku Koloběh majetku – mění podobu, spotřebovává se, opotřebovává se, nakupuje a prodává."

Podobné prezentace


Reklamy Google