Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvaha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvaha."— Transkript prezentace:

1 Rozvaha

2 Definice rozvahy Účetní výkaz, který zachycuje aktiva a pasiva podniku

3 Funkce rozvahy Přehledně uspořádat majetek podniku a zdroje jeho krytí
Zjistit hospodářský výsledek

4 Druhy rozvah Počáteční rozvaha - k počátku období
Konečná rozvaha - na konci účetního období Zahajovací rozvaha – ke dni zápisu do Obchodního rejstříku, ke dni zahájení podnikání Průběžná rozvaha – k libovolnému dni v roce

5 Struktura rozvahy

6 Aktiva

7 Dlouhodobý majetek – doba držení majetku v podniku je větší než 1 rok
Nehmotný = nehmotná podstata, cena větší než ,- Hmotný = hmotná podstata, odepisovaný majetek se opotřebovává, neodepisovaný neztrácí časem na hodnotě, věci movité mají cenu větší než ,-, věci nemovité, trvalé porosty a chovná zvířata bez ohledu na cenu Finanční = dlouhodobá investice, akcie, dluhopisy, podíly ve firmách, cíl – rozhodovací vliv

8 Oběžný majetek – ve firmě je po dobu kratší než 1 rok
Zásoby - časem se spotřebovávají, mění svoji podobu Materiál = základní surovina, pomocný materiál, provozovací látky, obaly, drobný majetek, náhradní díly Nedokončená výroba = nedokončený produkt, kvůli své podstatě se nedá prodat Polotovar = nedokončený produkt, díky své podstavě se dá prodat Výrobek = hotový produkt, přímý prodej odběrateli ze skladu Zboží = věci movité a nemovité zakoupené za účelem dalšího prodeje + vlastní výrobky prodávané v podnikových prodejnách

9 Krátkodobý finanční majetek
Pokladna – peníze v hotovosti Ceniny – kolky, poštovní známky, stravenky, karty pohonných hmot, telefonní karty, dálniční známky Banka – peníze na účtu, bezhotovostní peníze Krátkodobé cenné papíry – držení do 1 roku, cíl = zisk při brzkém prodeji Pohledávky – mě někdo dluží (odběratel, stát, zaměstnanec, společník, jiná osoba)

10 Práce s učebnicí Úloha 3.1.

11 pasiva

12 Vlastní kapitál – vlastní zdroj krytí, nemusím vracet
Základní kapitál – vklady společníků Rezervní fond – tvoří jej ze zákona některé společnosti, slouží ke krytí možné ztráty Ostatní kapitálové fondy – fondy ze zisku (např. na kulturní vyžití zaměstnanců), přijaté dary Hospodářský výsledek– výnosy mínus náklady Běžný – vznikl v daném roce Ve schvalovacím řízení – z minulého roku, určen k rozdělení Valnou hromadou Nerozdělený – z minulých let, nebyl rozdělen jinam Valnou hromadou

13 Cizí kapitál – cizí zdroj krytí, v budoucnosti musím vrátit
Úvěr – od banky Půjčka – od jiné osoby Závazek – já někomu dlužím (dodavateli, zaměstnanci, státu, leasingové společnosti) Rezervy – na budoucí závazky

14 Práce s učebnicí Úloha 3.2.

15 Práce s učebnicí Úloha 5.1. Úloha 5.2.


Stáhnout ppt "Rozvaha."

Podobné prezentace


Reklamy Google