Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B9 Autor Ing. Karla Havelková Období vytvoření Říjen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B9 Autor Ing. Karla Havelková Období vytvoření Říjen."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B9 Autor Ing. Karla Havelková Období vytvoření Říjen 2012 Ročník/věková kategorie 3. a 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Integrovaný ekonomický předmět Oběžný majetek, zásoby, ocenění Anotace Materiál je určen pro 4. ročník Integrovaného ekonomického předmětu pro opakování učiva v tématu Zásoby a pro 3. ročník předmětu Účetnictví jako shrnutí učiva

2 Zásoby

3 Majetek podniku dlouhodobý  používá se v podniku déle než 1 rok  neztrácí svou původní formu  postupně se opotřebovává (odpisy)  jmenujte příklady: oběžný jednorázově se spotřebovává během hospodářské činnosti mění svou formu (koloběh oběžného majetku) jmenujte příklady:

4 Členění oběžného majetku (OM)  Zásoby  materiál  zboží  vlastní výroba  zvířata  Krátkodobý finanční majetek  peníze v pokladně  peníze na BÚ  ceniny  krátkodobé cenné papíry  Pohledávky  odběratelé  k zaměstnancům  poskytnutí krátkodobé půjčky  k FÚ, pojišťovně, atd. U jednotlivých druhů OM uveďte podrobnější členění, příklad (vyrábíte postele ) a číslo účtu.

5 ŘEŠENÍ  Zásoby  materiál 112 – základní materiál (dřevo, látka), pomocný materiál (lak, lepidlo), provozovací látky (paliva, mazadla), náhradní díly, obaly (krabice, plastové obaly), drobný hmotný majetek (nářadí)  zboží 132 – movité věci za účelem prodeje (polštáře, povlečení)  vlastní výroba – nedokončená 121 (části postele), polotovary 122 (celková konstrukce postele), výrobek 123 (dokončená postel určená k prodeji)  Krátkodobý finanční majetek  peníze v pokladně – 211  peníze na BÚ – 221  ceniny – 213 (kolky, poštovní známky, dálniční známky, stravenky)  krátkodobé cenné papíry – majetkové 251 (akcie), dluhové, dlužné 253, 256 (obligace)  Pohledávky  odběratelé – 311 (FAV - prodej výrobků)  k zaměstnancům – 335 (vyplacena záloha, předpis manka)  poskytnutí krátkodobé půjčky – 315 (např. fyzické osobě)  k FÚ, pojišťovně, atd. – 378 (předpis škody na majetku pojišťovně)

6 Koloběh oběžného majetku (OM) Peníze 211, 221 221/311 Materiál 112 111/211 112/111 501.1/112 Odběratelé 311/601 Nedokončená výroba 121/611 611/121 Výrobky 123/613 613/123 U předkontací doplňte text a doklad, výdej z pokladny je 90 000 Kč, ostatní částky doplňte a vysvětlete. Upřesněte druh OM.

7 Koloběh oběžného majetku (OM) 90 000 Kč Peníze 211, 221 krátkodobý finanční majetek úhrada od odběratelů 221/311 VBÚ 150 000 Kč Materiál 112 zásoby 90 000 Kč 111/211 nákup materiálu VPD 90 000 Kč 112/111 příjem materiálu P 90 000 Kč 501.1/112 spotřeba mat. V Odběratelé 311/601 pohledávka prodej výrobků FAV 150 000 Kč Nedokončená výroba 121/611 příjem nedokonč. výroby VÚD, P 98 000 Kč 611/121 výdej nedokonč. výroby VÚD, V zásoby Výrobky 123/613 příjem hotových výrobků do skladu VÚD, P 120 000 Kč 613/123 výdej hotových výrobků ze skladu VÚD, V ŘEŠENÍ

8 Účtování zásob Způsob A v průběhu roku účtujeme nakupované zásoby na účty ve skupině 11. (materiál 111, 112) a 13. (zboží 131, 132) do nákladů - skupina 50. (materiál 501, zboží 504) až při spotřebě (výdejka) účetní jednotka si způsob účtování zvolí Způsob B v průběhu roku účtujeme nakupované zásoby přímo do nákladů - skupina 50. (materiál 501, zboží 504) účty ve skupině 11. (materiál 112) a 13. (zboží 132) se používají až při roční uzávěrce, účtují se konečné stavy účty 111 a 131 se nepoužívají je nutné vést podrobnou skladovou analytickou evidenci účetní jednotka si způsob účtování zvolí

9 Zdroje: ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87237-48-9. MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2012. 21. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4254-0. Microsoft PowerPoint, Klipart. Vlastní příklady.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_04B9 Autor Ing. Karla Havelková Období vytvoření Říjen."

Podobné prezentace


Reklamy Google