Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oběžný majetek Znaky - spotřebovává se jednorázově - mění svou podobu - použitelnost kratší jak 1 rok Pohledávky Peníze (finanční majetek) Materiál Výrobky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oběžný majetek Znaky - spotřebovává se jednorázově - mění svou podobu - použitelnost kratší jak 1 rok Pohledávky Peníze (finanční majetek) Materiál Výrobky."— Transkript prezentace:

1 Oběžný majetek Znaky - spotřebovává se jednorázově - mění svou podobu - použitelnost kratší jak 1 rok Pohledávky Peníze (finanční majetek) Materiál Výrobky Nedokončená výroba Koloběh OM Výrobní podnik Obchodní podnik Pohledávky Peníze (finanční majetek) Zboží

2 1. Krátkodobý finanční majetek Peníze v hotovosti, na účtech Ceniny – poštovní známky, kolky, stravenky, dálniční známky … (majetek představující hodnotu) Krátkodobé cenné papíry (cenné papíry nebo vklady, které podnik zakoupil a vlastní je méně než rok) 2. Pohledávky - nárok na zaplacení - nejčastěji za prodané statky a služby 3. Zásoby - materiál - základní, pomocný, provozovací látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek (upotřebitelnost delší než 1 rok, ale nesplňuje kritérium ceny) - polotovary, nedokončená výroba, výrobky - zboží – věci nakoupené za účelem prodeje

3 Dlouhodobý majetek Znaky - Doba upotřebitelnosti delší než 1 rok - postupně se opotřebovává, nemění svou podobu Druhy - hmotný, nehmotný, finanční

4 Hmotný DM -pozemky, budovy, stavby bez ohledu na ceny - movité věci s cenou vyšší než je hranice stanovená účetní jednotkou (hranice pro daňové účely 40 000,-) ( autobus, pole, průmyslový robot, i technické zhodnocení) Nehmotný DM -vstupní cena vyšší než je hranice stanovena účetní jednotkou (pro daňové účely 60 000,-) (projekty, programy, licence, autorská práva, …) Finanční DM - především cenné papíry, které účetní jednotka vlastní déle než 1 rok - výše vstupní ceny není uvedena (akcie jiných podniků, dluhopisy, poskytnuté půjčky na delší dobu než na 1 rok)

5 Opotřebení DM OPRÁVKY - souhrn odpisů za dobu odpisování - na začátku oprávky nulové, na konci oprávky ve výší VC účetní – význam dán zákonem o účetnictví, postup výpočtu stanoví účetní jednotka s ohledem na průběh opotřebení a dobu životnosti daňové – podle zákona o daních z příjmu (u hmotného majetku rovnoměrné nebo zrychlené ODPISY Vyřazení DM - prodej - darování - přeřazení do osobního užívání - likvidace -škoda

6 Oceňování majetku  Pořizovací cena  cena pořízení + vedlejší náklady spojené s pořízením (přeprava, clo, u DM instalace a montáž …)  Nakoupený DM, nakoupené zásoby a cenné papíry  Reprodukční pořizovací cena  Cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy o něm účtujeme  Bezúplatně nabytý majetek (dary)

7 Oceňování majetku  Vlastní náklady  Náklady vynaložené na výrobu (spotřeba materiálu, spotřeba energie, mzdy…)  Majetek vytvořený vlastní činností – výrobky, nedok. výroba, polotovary, DM vytvořený vlastní činností  Jmenovitá hodnota (nominální hodnota)  Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky při vzniku


Stáhnout ppt "Oběžný majetek Znaky - spotřebovává se jednorázově - mění svou podobu - použitelnost kratší jak 1 rok Pohledávky Peníze (finanční majetek) Materiál Výrobky."

Podobné prezentace


Reklamy Google