Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. Martin Smíšek 2. A  Jelikož se DHM při jeho užívání opotřebovává a jeho hodnota postupně přechází do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. Martin Smíšek 2. A  Jelikož se DHM při jeho užívání opotřebovává a jeho hodnota postupně přechází do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů."— Transkript prezentace:

1

2 10. Martin Smíšek 2. A

3  Jelikož se DHM při jeho užívání opotřebovává a jeho hodnota postupně přechází do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů. Opotřebení dlouhodobého majetku je fyzické a morální  Fyzické – vzniká v důsledku užívání  Morální – vzniká v důsledku zaostávání po technické stránce, tím také DHM ztrácí svou hodnotu  Peněžní částce vyjadřující opotřebení DHM říkáme odpisy  Úhrn odpisů za celou dobu užívání DHM se nazývá oprávky  Odečteme-li oprávky od pořizovací ceny dlouhodobého majetku, zjistíme zůstatkovou cenu

4  Je jim třeba věnovat velkou pozornost, protože  Ovlivňuje náklady a tím i HV účetní jednotky  Ovlivňuje výši ocenění majetku  Rozeznáváme odpisy účetní a daňové  Účetní odpisy – mají odpovídat skutečnému opotřebení. Sazby odpisů si stanoví účetní jednotka podle předpokládané doby použitelnosti majetku nebo ve vztahu k výkonu, vztahuje se k zákonu o účetnictví  Daňové odpisy – vypočítávají se podle zákonu o dani z přijmu. Zákon stanoví pravidla pro výpočet odpisů, které může účetní jednotka uplatnit jako daňově uznatelný náklad

5  Zařazení majetku do odpisových skupin V prvním roce zatřídí poplatník dlouhodobý majetek do příslušné odpisové skupiny uvedené v ZDP.  Stanovení způsobu odpisování Rovnoměrné nebo zrychlené odpisování způsob si stanová sama účetní jednotka a nelze jej změnit po celou dobu jeho odpisování

6  Odpisuje se dlouhodobý majetek, který byl zařazen do užívání. Neodepisují se pozemky a jiný majetek vymezený zvláštními předpisy (např. umělecká díla)  Dlouhodobý majetek se odpisuje maximálně do výše vstupní ceny, tzn. Součet uplatněných odpisů nesmí být vyšší než vstupní cena.  Daňové odpisy se vyjadřují pouze jako roční, nezohledňují se části roku  Odpisy není povinen podnikatel uplatnit – je to jeho právo nikoliv povinnost.  V případě rovnoměrného odpisování může podnikatel uplatnit dle svého uvážení i sazbu nižší než je uvedeno v ZDP.  Odpisuje vlastník (nájemce může odpisovat pouze ve výjimečných případech)  Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

7  Pravidla pro rovnoměrné odpisy jsou uvedeny v § 31 zákona o daních z příjmů. (Vstupní cena /100 ) * roční odpisová sazba  Roční odpisy se vypočítají podle vzorce (Vstupní cena /100 ) * roční odpisová sazba

8  Pravidla pro zrychlené odpisování jsou uvedeny v § 32 zákona o daních z příjmů. 1. rok = Vstupní cena / Koeficient pro první rok  Vzorce pro výpočet odpisů při zrychleném odpisování 1. rok = Vstupní cena / Koeficient pro první rok  2. rok = 2x zůstatková cena / Koeficient platný v dalších letech – počet let, po které bylo odepisováno

9  Vypočtené odpisy DHM jsou pro účetní jednotku nákladem účtovaným na účtu Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Současně odpisy snižují pořizovací cenu dlouhodobého HM, a to nepřímo pomocí příslušného účtu Oprávek


Stáhnout ppt "10. Martin Smíšek 2. A  Jelikož se DHM při jeho užívání opotřebovává a jeho hodnota postupně přechází do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů."

Podobné prezentace


Reklamy Google