Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý hmotný majetek a odpisy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1409 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika dlouhodobého hmotného majetku DHM.
Odpisy – jejich význam, jejich dělení, možné způsoby odpisování. Ukázky příkladů na výpočet odpisů.

3 Metodické pokyny Ve výuce pro výklad charakteristiky dlouhodobého hmotného majetku a odpisů. Na závěr učebního materiálu je zařazeno krátké cvičení, které lze použít k ověření pochopení učiva nebo jako samostatnou práci s hodnocením pro žáky.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2012, sv. ISBN

5 Dlouhodobý hmotný majetek a odpisy

6 Charakteristika DHM Mezi DHM řadíme samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou. My budeme počítat výši ocenění stanovenou zákonem o dani z příjmu Kč. Mezi DHM řadíme pozemky, budovy a stavby bez zřetele na výši pořizovací ceny. DHM se eviduje na inventárních kartách nebo v inventární knize. Na inventární kartě DHM musí být uveden název DHM, ocenění, datum a způsob pořízení, částky odpisů, zůstatková cena, datum a způsob vyřazení.

7 Oceňování DHM při pořízení
Pořizovací cenou – při pořízení nejčastějším způsobem tj. koupí. Pořizovací cena = cena pořízení plus vedlejší pořizovací náklady, které s pořízením DHM souvisí (doprava, montáž, clo). Reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Vlastními náklady – v případě, že DHM je pořízen vlastní činností. U plátce DPH daň nevstupuje do pořizovací ceny DHM. U neplátce DPH je DPH součástí pořizovací ceny.

8 Odpisování DHM DHM se při používání opotřebovává, a tak jeho hodnota postupně přechází do hodnoty nových výrobků či výkonů. Opotřebení DHM je fyzické morální vzniká v důsledku užívání vzniká v důsledku zaostávání po technické stránce Úhrn odpisů za celou dobu užívání se nazývá oprávky k DHM. Zůstatková cena se vypočítá, odečteme-li oprávky od pořizovací ceny.

9 Odpisy U DHM počítáme odpisy, jejichž částka vstupuje následně do nákladů. Odpisy rozeznáváme účetní daňové odpovídají skutečnému opotřebení vypočítávají se podle DHM, sazby těchto odpisů si účetní zákona o dani z příjmu jednotka stanoví sama zákon stanoví jasná pravidla pro výpočet

10 Daňové odpisy a postup výpočtu
DHM zařadíme do příslušné odpisové skupiny a zjistíme jeho minimální dobu odpisování. Stanovíme způsob odpisování. Rovnoměrný způsob odpisování vstupní cena × roční odpisová sazba Zrychlený způsob odpisování první rok: vstupní cena : koeficient pro 1. rok odpisování další roky: 2 × ZC : koeficient pro další léta odpisování – počet let, po které již bylo odepisováno Výši odpisových sazeb a koeficientů nalezneme v zákoně o dani z příjmů.

11 Odpisové skupiny v roce 2013
Odpisová skupina Minimální doba odpisování Příklady 1 3 roky kancelářské stroje, pc, kamery… 2 5 let automobily, rozhlasové a televizní přijímače… 3 10 let klimatizační zařízení, kotle, jeřáby… 4 20 let budovy ze dřeva a plastů… 5 30 let výrobní budovy, komunikace… 6 50 let obchodní domy, budovy hotelů…

12 Odpisové sazby pro rovnoměrný způsob odpisování v roce 2013
Odpisová skupina V prvním roce odpisování v % V dalších letech odpisování v % 1 20,0 40,0 2 11,0 22,25 3 5,5 10,5 4 2,15 5,15 5 1,4 3,4 6 1,02 2,02

13 Koeficienty pro zrychlený způsob odpisování v roce 2013
Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování 1 3 4 2 5 6 10 11 20 21 30 31 50 51

14 Pravidla pro daňové odpisování
Odpisuje se DHM, který byl zařazen do užívání. Neodpisují se pozemky. DHM se odpisuje do výše své vstupní ceny. Daňové odpisy se vyjadřují jako roční. Odpisy není podnikatel povinen uplatnit, je to jeho právo. Odpisovat může jen vlastník DHM. Pokud dojde k technickému zhodnocení DHM, může se souhlasem vlastníka odepisovat i nájemce majetku. Technické zhodnocení je výdaj na přístavbu, rekonstrukci či modernizaci DHM za cenu vyšší, jak Kč. Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

15 Rovnoměrný způsob odpisování - příklad
Pan Záhorský si do své firmy pořídil roku 2010 digitální fotoaparát v pořizovací ceně Kč, který používá při své práci. Zvolil si způsob rovnoměrného odpisování. Fotoaparát se řadí do 1.odpisové skupiny. Zdaňovací období Roční odpisová sazba Výpočet odpisů Roční výše odpisů 2010 20% × 0,20 9 000 2011 40% × 0,40 18 000 2012

16 Zrychlený způsob odpisování - příklad
Pan Záhorský si do své firmy pořídil roku 2010 digitální fotoaparát v pořizovací ceně Kč, který používá při své práci. Zvolil si způsob zrychleného odpisování. Fotoaparát se řadí do 1.odpisové skupiny. Zdaňovací období Koeficient Výpočet odpisů Roční odpisy Oprávky Zůstatková cena 2010 3 : 3 15 000 30 000 2011 4 2×30000:4-1 20 000 35 000 10 000 2012 2×10000:4-2 45 000

17 Cvičení na výpočet odpisů rovnoměrným způsobem
Pan Záhorský si do své firmy pořídil roku 2010 notebook v pořizovací ceně Kč, který používá při své práci. Zvolil si způsob rovnoměrného odpisování. Notebook se řadí do 1.odpisové skupiny. Zdaňovací období Roční odpisová sazba Výpočet odpisů Roční výše odpisů 2010 20% × 0,20 13 000 2011 40% × 0,40 26 000 2012

18 Cvičení na výpočet odpisů zrychleným způsobem
Pan Záhorský si do své firmy pořídil roku 2010 notebook v pořizovací ceně Kč, který používá při své práci. Zvolil si způsob zrychleného odpisování. Notebook se řadí do 1.odpisové skupiny. Zdaňovací období Koeficient Výpočet odpisů Roční odpisy Oprávky Zůstatková cena 2010 3 : 3 21 667 43 333 2011 4 2×43333:4-1 28 889 50 556 14 444 2012 2×14444:4-2 65 000

19 Použité značení v učebním materiálu
DPH – daň z přidané hodnoty DHM – dlouhodobý hmotný majetek ZC – zůstatková cena


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google