Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý hmotný majetek a odpisy Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý hmotný majetek a odpisy Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý hmotný majetek a odpisy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1409 Datum vytvoření: 12.2.2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika dlouhodobého hmotného majetku DHM. Odpisy – jejich význam, jejich dělení, možné způsoby odpisování. Ukázky příkladů na výpočet odpisů.

3 Metodické pokyny Ve výuce pro výklad charakteristiky dlouhodobého hmotného majetku a odpisů. Na závěr učebního materiálu je zařazeno krátké cvičení, které lze použít k ověření pochopení učiva nebo jako samostatnou práci s hodnocením pro žáky.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 978- 80-247-3206-0.

5 Dlouhodobý hmotný majetek a odpisy

6 Charakteristika DHM Mezi DHM řadíme samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou. My budeme počítat výši ocenění stanovenou zákonem o dani z příjmu 40 000 Kč. Mezi DHM řadíme pozemky, budovy a stavby bez zřetele na výši pořizovací ceny. DHM se eviduje na inventárních kartách nebo v inventární knize. Na inventární kartě DHM musí být uveden název DHM, ocenění, datum a způsob pořízení, částky odpisů, zůstatková cena, datum a způsob vyřazení.

7 Oceňování DHM při pořízení Pořizovací cenou – při pořízení nejčastějším způsobem tj. koupí. Pořizovací cena = cena pořízení plus vedlejší pořizovací náklady, které s pořízením DHM souvisí (doprava, montáž, clo). Reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Vlastními náklady – v případě, že DHM je pořízen vlastní činností. U plátce DPH daň nevstupuje do pořizovací ceny DHM. U neplátce DPH je DPH součástí pořizovací ceny.

8 Odpisování DHM DHM se při používání opotřebovává, a tak jeho hodnota postupně přechází do hodnoty nových výrobků či výkonů. Opotřebení DHM je fyzickémorální vzniká v důsledku užívání vzniká v důsledku zaostávání po technické stránce Úhrn odpisů za celou dobu užívání se nazývá oprávky k DHM. Zůstatková cena se vypočítá, odečteme-li oprávky od pořizovací ceny.

9 Odpisy U DHM počítáme odpisy, jejichž částka vstupuje následně do nákladů. Odpisy rozeznáváme účetní daňové odpovídají skutečnému opotřebenívypočítávají se podle DHM, sazby těchto odpisů si účetnízákona o dani z příjmu jednotka stanoví samazákon stanoví jasná pravidla pro výpočet

10 Daňové odpisy a postup výpočtu DHM zařadíme do příslušné odpisové skupiny a zjistíme jeho minimální dobu odpisování. Stanovíme způsob odpisování. Rovnoměrný způsob odpisování vstupní cena × roční odpisová sazba Zrychlený způsob odpisování první rok: vstupní cena : koeficient pro 1. rok odpisování další roky: 2 × ZC : koeficient pro další léta odpisování – počet let, po které již bylo odepisováno Výši odpisových sazeb a koeficientů nalezneme v zákoně o dani z příjmů.

11 Odpisové skupiny v roce 2013 Odpisová skupinaMinimální doba odpisování Příklady 13 rokykancelářské stroje, pc, kamery… 25 letautomobily, rozhlasové a televizní přijímače… 310 letklimatizační zařízení, kotle, jeřáby… 420 letbudovy ze dřeva a plastů… 530 letvýrobní budovy, komunikace… 650 letobchodní domy, budovy hotelů…

12 Odpisové sazby pro rovnoměrný způsob odpisování v roce 2013 Odpisová skupinaV prvním roce odpisování v % V dalších letech odpisování v % 120,040,0 211,022,25 35,510,5 42,155,15 51,43,4 61,022,02

13 Koeficienty pro zrychlený způsob odpisování v roce 2013 Odpisová skupinaV prvním roce odpisování V dalších letech odpisování 134 256 31011 42021 53031 65051

14 Pravidla pro daňové odpisování Odpisuje se DHM, který byl zařazen do užívání. Neodpisují se pozemky. DHM se odpisuje do výše své vstupní ceny. Daňové odpisy se vyjadřují jako roční. Odpisy není podnikatel povinen uplatnit, je to jeho právo. Odpisovat může jen vlastník DHM. Pokud dojde k technickému zhodnocení DHM, může se souhlasem vlastníka odepisovat i nájemce majetku. Technické zhodnocení je výdaj na přístavbu, rekonstrukci či modernizaci DHM za cenu vyšší, jak 40 000 Kč. Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

15 Rovnoměrný způsob odpisování - příklad Pan Záhorský si do své firmy pořídil roku 2010 digitální fotoaparát v pořizovací ceně 45 000 Kč, který používá při své práci. Zvolil si způsob rovnoměrného odpisování. Fotoaparát se řadí do 1.odpisové skupiny. Zdaňovací období Roční odpisová sazba Výpočet odpisůRoční výše odpisů 201020%45 000 × 0,209 000 201140%45 000 × 0,4018 000 201240%45 000 × 0,4018 000

16 Zrychlený způsob odpisování - příklad Pan Záhorský si do své firmy pořídil roku 2010 digitální fotoaparát v pořizovací ceně 45 000 Kč, který používá při své práci. Zvolil si způsob zrychleného odpisování. Fotoaparát se řadí do 1.odpisové skupiny. Zdaňovací období KoeficientVýpočet odpisů Roční odpisy Oprávky Zůstatková cena 2010345 000 : 315 000 30 000 201142×30000:4-120 00035 00010 000 201242×10000:4-210 00045 0000

17 Cvičení na výpočet odpisů rovnoměrným způsobem Pan Záhorský si do své firmy pořídil roku 2010 notebook v pořizovací ceně 65 000 Kč, který používá při své práci. Zvolil si způsob rovnoměrného odpisování. Notebook se řadí do 1.odpisové skupiny. Zdaňovací období Roční odpisová sazba Výpočet odpisůRoční výše odpisů 201020%65 000 × 0,2013 000 201140%65 000 × 0,4026 000 201240%65 000 × 0,4026 000

18 Cvičení na výpočet odpisů zrychleným způsobem Pan Záhorský si do své firmy pořídil roku 2010 notebook v pořizovací ceně 65 000 Kč, který používá při své práci. Zvolil si způsob zrychleného odpisování. Notebook se řadí do 1.odpisové skupiny. Zdaňovací období KoeficientVýpočet odpisů Roční odpisy Oprávky Zůstatková cena 2010365 000 : 321 667 43 333 201142×43333:4-128 88950 55614 444 201242×14444:4-214 44465 0000

19 Použité značení v učebním materiálu DPH – daň z přidané hodnoty DHM – dlouhodobý hmotný majetek ZC – zůstatková cena


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Dlouhodobý hmotný majetek a odpisy Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google