Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_07_EKO_412_Mus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_07_EKO_412_Mus"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_07_EKO_412_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_412_Mus Druh učebního materiálu prezentace Autor  Ing. Bohuslav Musil

2 Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen Cukrář Předmět Ekonomika Ročník 2. ročník Název tematické oblasti (sady) Podnikání, majetek a hospodaření podniku Název vzdělávacího materiálu Majetek podnikatele – dlouhodobý majetek Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu podnikání, podnikatel a podnik. Má žákům přiblížit základní pojmy v oblasti majetku, vysvětlit význam dlouhodobého majetku a upevnit znalosti žáků. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář. Zhotoveno, (datum/období) Ověřeno

3 Majetek podnikatele Dlouhodobý majetek

4 Majetek podnikatele tvoří hodnoty:
hmotné ( např. nemovitosti, stroje, zásoby) nehmotné (např. software, licence) finanční (např. peníze, cenné papíry) které jsou určeny k podnikání.

5 MAJETEK Oběžný majetek (Je pro něj charakteristické, že soustavně mění svoji podobu – obíhá.) Dlouhodobý majetek zůstává ve firmě delší dobu (Déle jak jeden rok.)

6 Dlouhodobý majetek Členění: Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek

7 Dlouhodobý hmotný majetek
Budovy, haly, stavby, pozemky, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů. Samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je vyšší než Kč. Mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, např. vinice. Dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč. Technické zhodnocení a technická rekultivace (Zlepšení technických parametrů.)

8 Dlouhodobý nehmotný majetek
Vstupní cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. (Patenty, licence, software, know-how, autorská a jiná ocenitelná práva, zřizovací výdaje.)

9 Dlouhodobý finanční majetek
Tento majetek je určen ke  zhodnocení a získávání kapitálu, není určen k výrobě. Nakupuje se za účelem finančního výnosu. Doba vlastnění ve firmě je delší než 1 rok. Cena není stanovena. Např. dlouhodobé cenné papíry - akcie, dluhopisy, dlouhodobé půjčky.

10 Drobný dlouhodobý majetek
Doba použitelnosti více než 1 rok, pořizovací cena méně než 40 000 Kč. (Počítač, vrtačka, stůl atd.) Podnik vnitřním předpisem rozhodne, zda takový majetek zařadí do oběžného majetku nebo do dlouhodobého majetku.

11 Ocenění dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se oceňuje: pořizovací cenou reprodukční pořizovací cenou vlastními náklady.

12 Investice Vynaložení prostředků na pořízení dlouhodobého majetku. Způsoby pořízení dlouhodobého majetku: Vlastní výroba (vlastní náklady) Nákup (pořizovací cena) Vklad DM podnikatelem (reprodukční cena) Bezúplatný převod (dar) Leasing

13 Fyzické a morální opotřebení DM
Fyzické vzniká při používání DM, přírodními vlivy, snižuje jeho výkon a přesnost musí se často opravovat, dochází k němu i při nečinnosti např. korozí. Morální znamená zastarávání DM díky technickému pokroku, na trhu jsou kvalitnější, modernější a úspornější stroje. Po určité době musíme DM vyřadit.

14 Odpisy DM Částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité období. Odepisování je systém, jak rozložit vstupní cenu majetku jako náklad do více období. 1. Účetní odpisy Podnik si je stanovuje sám. Vyjadřují skutečnou, přesnější míru opotřebení. 2. Daňové odpisy Vychází ze zákona o daních z příjmů. Jsou daňově uznatelným nákladem a současně nesnižují peněžní prostředky ve firmě.

15 Při výpočtu odpisů potřebujeme znát zůstatkovou cenu
Při výpočtu odpisů potřebujeme znát zůstatkovou cenu. Je to rozdíl mezi vstupní cenou dlouhodobého majetku a oprávkami daného dlouhodobého majetku. Oprávky jsou souhrn odpisů za celou dobu odpisování daného dlouhodobého majetku. Vstupní cena – oprávky = zůstatková cena

16 Způsoby odepisování - rovnoměrné odepisování 6 odpisových skupin.
Pro každou z nich je dáno procento roční odpisové sazby. Roční částku daňových odpisů zjistíme : Vstupní cena x odpisová sazba 100 Určitá částka se odepíše 1. rok, další roky pak stejně do úplného odepsání. Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 1 20 40 33 2 11 22,25 3 5,5 10,5 10 4 2,15 5,15 5 1,4 3,4 6 1,02 2,02

17 Odpis v dalších letech = 2 * zůstatková cena Koef. pro další roky
Způsoby odepisování - zrychlené odepisování 6 odpisových skupin Pro výpočet se používá koeficient. V prvních letech se odepisují vyšší částky. Každý rok je jiný odpis, který postupně klesá do nulové hodnoty. Odpis v 1. roce = Vstupní cena Koef. 1. rok Odpis v dalších letech = 2 * zůstatková cena Koef. pro další roky

18 V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování
Koeficienty pro zrychlené odepisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou cenu 1 3 4 2 5 6 10 11 20 21 30 31 50 51

19 Evidence dlouhodobého majetku Inventární karta
Název DM Datum pořízení a zařazení do evidence DM Vstupní cena Způsob odpisování Odpisová skupina Roční částky odpisů Datum a způsob vyřazení Při pořízení – Zápis o pořízení DM Při vyřazení – Zápis o vyřazení DM

20 Vyřazení dlouhodobého majetku
Fyzická likvidace Prodej Darování Převedení do osobního vlastnictví

21 Použitá literatura: KLÍNSKÝ, Petr; MŰNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Použita fotogalerie Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a kliparty Office . Zdroje: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_07_EKO_412_Mus"

Podobné prezentace


Reklamy Google