Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_412_Mus Druh učebního materiáluprezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_07_EKO_412_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Cukrář PředmětEkonomika Ročník2. ročník Název tematické oblasti (sady)Podnikání, majetek a hospodaření podniku Název vzdělávacího materiáluMajetek podnikatele – dlouhodobý majetek Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu podnikání, podnikatel a podnik. Má žákům přiblížit základní pojmy v oblasti majetku, vysvětlit význam dlouhodobého majetku a upevnit znalosti žáků. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář. Zhotoveno, (datum/období)19. 12. 2013 Ověřeno25. 4. 2014

3 Majetek podnikatele Dlouhodobý majetek

4 Majetek podnikatele tvoří hodnoty:  hmotné ( např. nemovitosti, stroje, zásoby)  nehmotné (např. software, licence)  finanční (např. peníze, cenné papíry) které jsou určeny k podnikání. Majetek podnikatele tvoří hodnoty:  hmotné ( např. nemovitosti, stroje, zásoby)  nehmotné (např. software, licence)  finanční (např. peníze, cenné papíry) které jsou určeny k podnikání.

5 Oběžný majetek (Je pro něj charakteristické, že soustavně mění svoji podobu – obíhá.) Dlouhodobý majetek zůstává ve firmě delší dobu (Déle jak jeden rok. ) MAJETEK

6 Dlouhodobý majetek Členění: Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý majetek Členění: Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek

7 Dlouhodobý hmotný majetek  Budovy, haly, stavby, pozemky, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů.  Samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč. Mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.  Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, např. vinice.  Dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč.  Technické zhodnocení a technická rekultivace (Zlepšení technických parametrů.) Dlouhodobý hmotný majetek  Budovy, haly, stavby, pozemky, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů.  Samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč. Mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.  Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, např. vinice.  Dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč.  Technické zhodnocení a technická rekultivace (Zlepšení technických parametrů.)

8 Dlouhodobý nehmotný majetek Vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. (Patenty, licence, software, know-how, autorská a jiná ocenitelná práva, zřizovací výdaje.) Dlouhodobý nehmotný majetek Vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. (Patenty, licence, software, know-how, autorská a jiná ocenitelná práva, zřizovací výdaje.)

9 Dlouhodobý finanční majetek Tento majetek je určen ke zhodnocení a získávání kapitálu, není určen k výrobě. Nakupuje se za účelem finančního výnosu. Doba vlastnění ve firmě je delší než 1 rok. Cena není stanovena. Např. dlouhodobé cenné papíry - akcie, dluhopisy, dlouhodobé půjčky. Dlouhodobý finanční majetek Tento majetek je určen ke zhodnocení a získávání kapitálu, není určen k výrobě. Nakupuje se za účelem finančního výnosu. Doba vlastnění ve firmě je delší než 1 rok. Cena není stanovena. Např. dlouhodobé cenné papíry - akcie, dluhopisy, dlouhodobé půjčky.

10 Drobný dlouhodobý majetek Doba použitelnosti více než 1 rok, pořizovací cena méně než 40 000 Kč. (Počítač, vrtačka, stůl atd.) Podnik vnitřním předpisem rozhodne, zda takový majetek zařadí do oběžného majetku nebo do dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý majetek Doba použitelnosti více než 1 rok, pořizovací cena méně než 40 000 Kč. (Počítač, vrtačka, stůl atd.) Podnik vnitřním předpisem rozhodne, zda takový majetek zařadí do oběžného majetku nebo do dlouhodobého majetku.

11 Ocenění dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek se oceňuje:  pořizovací cenou  reprodukční pořizovací cenou  vlastními náklady. Ocenění dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek se oceňuje:  pořizovací cenou  reprodukční pořizovací cenou  vlastními náklady.

12 Investice Vynaložení prostředků na pořízení dlouhodobého majetku. Způsoby pořízení dlouhodobého majetku:  Vlastní výroba (vlastní náklady)  Nákup (pořizovací cena)  Vklad DM podnikatelem (reprodukční cena)  Bezúplatný převod (dar)  Leasing Investice Vynaložení prostředků na pořízení dlouhodobého majetku. Způsoby pořízení dlouhodobého majetku:  Vlastní výroba (vlastní náklady)  Nákup (pořizovací cena)  Vklad DM podnikatelem (reprodukční cena)  Bezúplatný převod (dar)  Leasing

13 Fyzické a morální opotřebení DM Fyzické vzniká při používání DM, přírodními vlivy, snižuje jeho výkon a přesnost musí se často opravovat, dochází k němu i při nečinnosti např. korozí. Morální znamená zastarávání DM díky technickému pokroku, na trhu jsou kvalitnější, modernější a úspornější stroje. Po určité době musíme DM vyřadit. Fyzické a morální opotřebení DM Fyzické vzniká při používání DM, přírodními vlivy, snižuje jeho výkon a přesnost musí se často opravovat, dochází k němu i při nečinnosti např. korozí. Morální znamená zastarávání DM díky technickému pokroku, na trhu jsou kvalitnější, modernější a úspornější stroje. Po určité době musíme DM vyřadit.

14 Odpisy DM Částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité období. Odepisování je systém, jak rozložit vstupní cenu majetku jako náklad do více období. Účetní odpisy 1. Účetní odpisy Podnik si je stanovuje sám. Vyjadřují skutečnou, přesnější míru opotřebení. 2. Daňové odpisy Vychází ze zákona o daních z příjmů. Jsou daňově uznatelným nákladem a současně nesnižují peněžní prostředky ve firmě. Odpisy DM Částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité období. Odepisování je systém, jak rozložit vstupní cenu majetku jako náklad do více období. Účetní odpisy 1. Účetní odpisy Podnik si je stanovuje sám. Vyjadřují skutečnou, přesnější míru opotřebení. 2. Daňové odpisy Vychází ze zákona o daních z příjmů. Jsou daňově uznatelným nákladem a současně nesnižují peněžní prostředky ve firmě.

15 Při výpočtu odpisů potřebujeme znát zůstatkovou cenu. Je to rozdíl mezi vstupní cenou dlouhodobého majetku a oprávkami daného dlouhodobého majetku. Oprávky jsou souhrn odpisů za celou dobu odpisování daného dlouhodobého majetku. Vstupní cena – oprávky = zůstatková cena Při výpočtu odpisů potřebujeme znát zůstatkovou cenu. Je to rozdíl mezi vstupní cenou dlouhodobého majetku a oprávkami daného dlouhodobého majetku. Oprávky jsou souhrn odpisů za celou dobu odpisování daného dlouhodobého majetku. Vstupní cena – oprávky = zůstatková cena

16 Způsoby odepisování - rovnoměrné odepisování 6 odpisových skupin. Pro každou z nich je dáno procento roční odpisové sazby. Roční částku daňových odpisů zjistíme : Vstupní cena x odpisová sazba 100 Určitá částka se odepíše 1. rok, další roky pak stejně do úplného odepsání. Způsoby odepisování - rovnoměrné odepisování 6 odpisových skupin. Pro každou z nich je dáno procento roční odpisové sazby. Roční částku daňových odpisů zjistíme : Vstupní cena x odpisová sazba 100 Určitá částka se odepíše 1. rok, další roky pak stejně do úplného odepsání. Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 1204033 21122,2520 35,510,510 42,155,155 51,43,4 61,022,022

17 Způsoby odepisování - zrychlené odepisování 6 odpisových skupin Pro výpočet se používá koeficient. V prvních letech se odepisují vyšší částky. Každý rok je jiný odpis, který postupně klesá do nulové hodnoty. Odpis v 1. roce = Vstupní cena Koef. 1. rok Odpis v dalších letech = 2 * zůstatková cena Koef. pro další roky Způsoby odepisování - zrychlené odepisování 6 odpisových skupin Pro výpočet se používá koeficient. V prvních letech se odepisují vyšší částky. Každý rok je jiný odpis, který postupně klesá do nulové hodnoty. Odpis v 1. roce = Vstupní cena Koef. 1. rok Odpis v dalších letech = 2 * zůstatková cena Koef. pro další roky

18 Koeficienty pro zrychlené odepisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou cenu 1343 2565 3101110 4202120 5303130 6505150

19 Evidence dlouhodobého majetku Inventární karta  Název DM  Datum pořízení a zařazení do evidence DM  Vstupní cena  Způsob odpisování  Odpisová skupina  Roční částky odpisů  Datum a způsob vyřazení Při pořízení – Zápis o pořízení DM Při vyřazení – Zápis o vyřazení DM Evidence dlouhodobého majetku Inventární karta  Název DM  Datum pořízení a zařazení do evidence DM  Vstupní cena  Způsob odpisování  Odpisová skupina  Roční částky odpisů  Datum a způsob vyřazení Při pořízení – Zápis o pořízení DM Při vyřazení – Zápis o vyřazení DM

20 Vyřazení dlouhodobého majetku  Fyzická likvidace  Prodej  Darování  Převedení do osobního vlastnictví Vyřazení dlouhodobého majetku  Fyzická likvidace  Prodej  Darování  Převedení do osobního vlastnictví

21 Použitá literatura: KLÍNSKÝ, Petr; MŰNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Použita fotogalerie Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a kliparty Office. Zdroje: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/ http://www.jakpodnikat.cz/hmotny-majetek.php Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google