Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý majetek Vyřazení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý majetek Vyřazení"— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý majetek Vyřazení
17.února 2013 VY_32_INOVACE_140114_DLM_Vyrazeni_DUM Dlouhodobý majetek Vyřazení Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Koloběh DLM 1.fáze – pořízení DLM – pořídit DLM lze různým způsobem – např. nákupem 2.fáze – zavedení do evidence a převod do užívání – DLM je přiděleno inventární číslo a je evidován na inventárních kartách. Zařazení do užívání je provedeno na základě zápisu, kterým je potvrzeno, že majetek může plnit své technicko-ekonomické funkce 3. fáze – DLM vlastníme a v průběhu této doby dochází k jeho používání a opotřebovávání, které je vyjádřeno formou oprávek a odpisů. Prostřednictvím odpisů je pořizovací cena přenášena do nákladů. 4. fáze – vyřazení – pokud je majetek opotřeben tak, že nemůže sloužit svému účelu nebo je zastaralý, případně pro účetní jednotku nadále nepotřebný, dochází k jeho vyřazení.

3 4. fáze - DLM vyřazujeme DLM se vyřazuje z několika důvodů : Likvidace
Prodej Bezúplatný převod – darování V důsledku škody nebo manka Přeřazení z podnikání do osobního užívání Vklad DLM do jiné společnosti

4 Používané účty - příklady
Účet 041 – pořízení DLNM a účet 042 – pořízení DLHM – slouží ke zjištění pořizovací ceny. Cena za pořízení DLM i cena vedlejších nákladů se účtuje na tyto účty pořízení na stranu MD. Po dokončení je majetek na základě zápisu o převzetí do užívání převeden na příslušný majetkový účet. Zůstatek na účtech pořízení udává hodnotu majetku, který ještě nebyl dokončen, a tedy nebyl převeden do užívání ( např. nedokončená stavba, apod.). Majetkové účty : 013 - Software 021 – Stavby 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 031 – Pozemky 032 – Umělecká díla a sbírky 073 – Oprávky k softwaru 081 – Oprávky ke stavbám 082 – Oprávky k SMV a souborům SMV

5 Účtování vyřazení DLM likvidací
DLM se vyřazuje likvidací z důvodu úplného opotřebení, neopravitelnosti, nízké výkonnosti, vysokých nákladů na opravy, apod. DLM, který vyřazujeme likvidací, může být : zcela odepsán – pak jde jen o přeúčtování pořizovací ceny není zcela odepsán – pak je třeba zaúčtovat zůstatkovou cenu Všechny způsoby vyřazení probíhají ve dvou fázích : doúčtování zůstatkové ceny vlastní vyřazení pořizovací ceny

6 Účtování vyřazení DLM zcela odepsaného
ÚJ vlastní PC z roku 2005, který je zcela odepsán, tento PC vzhledem k době používání je morálně zastaralý a nedostačující pro současný software. 022 – SMV a soubory SMV 082 – Oprávky k SMV PS ,- PS ,- 50 000,- 50 000,- VÚD - Zápis o vyřazení DLM Zůstatková cena = Pořizovací cena – Oprávky = 0

7 Účtování vyřazení DLM, který není zcela odepsán
Zůstatková cena majetku je různá od nuly, tj. DLM není zcela odepsán ÚJ vlastní PC z roku 2010, který není zcela odepsán, ale nemůže již sloužit svému účelu důvodu morálního zastarání. 022 – SMV a soubory SMV 082 – Oprávky k SMV PS ,- PS ,- 1 000,- 551 – Odpisy DLM 1 000,- VÚD -Dodatečný odpis zůstatkové ceny

8 Účtování vyřazení DLM, který není zcela odepsán
Zůstatková cena majetku je různá od nuly, tj. DLM není zcela odepsán ÚJ vlastní PC z roku 2010, který není zcela odepsán, ale nemlže již sloužit svému účelu důvodu morálního zastarání. 022 – SMV a soubory SMV 082 – Oprávky k SMV PS ,- PS ,- 50 000,- 50 000,- VÚD - Zápis o vyřazení DLM Zůstatková cena = Pořizovací cena – Oprávky


Stáhnout ppt "Dlouhodobý majetek Vyřazení"

Podobné prezentace


Reklamy Google