Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý majetek – pojem, členění Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných předmětech,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý majetek – pojem, členění Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý majetek – pojem, členění Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Dlouhodobý  doba použitelnosti je delší než 1 rok  Určitá výše ocenění  Postupně se opotřebovává  Opotřebení za 1 rok = odpisy Oběžný  Doba použitelnosti je kratší než 1 rok  Jednorázově se spotřebovává  Mění svoji podobu  Zásoby,pohledávky  peníze, krátkodobé cenné papíry

3  Je majetek dlouhodobé povahy  Doba použitelnosti nebo splatnosti je delší než jeden rok  Neztrácí svoji původní formu, postupně se opotřebovává  Člení se na - hmotný - nehmotný - finanční

4  Stavby, budovy, pozemky, umělecká díla a sbírky bez ohledu na výši jejich ocenění  Samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený podnikem v jeho vnitřní směrnici (obvykle 40 000,--, což je limit stanovený zákonem o daních z příjmů pro odepisování majetku)- např. stroje, auta  Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 1 rok – např. sady, vinice  Dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna)

5  Majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ale s oceněním nižším než je limit stanovený podnikem (notebooky, tiskárny k PC, mobilní telefony apod.)

6  Majetek nehmotné povahy, s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od limitu ocenění, který si stanoví podnik (obvykle 60 000,- podle zákona o daních z příjmů). ◦ Zřizovací výdaje ◦ Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ◦ Software ◦ Ocenitelná práva (licence, patenty) ◦ Know-how ◦ goodwill

7  Cenné papíry a podíly, majetkové účasti s dobou držení nebo splatnosti delší než jeden rok (akcie, obligace)  Dlouhodobé poskytnuté půjčky

8  materiál na skladě v hodnotě Kč 180 000,--  software za Kč 65 000,--  pozemek za Kč 35 000,--  kopírovací stroj za Kč 60 000,--  osobní auto za Kč 39 000,--  budova za Kč 250 000,--  program na zpracování mezd Kč 40 000,--  počítač za Kč 42 000,--  dluhopis za 100 000,--- s dobou splatnosti 6 měsíců  25 ks mobilních telefonů, 1 ks za 3 000,--

9 1. Výrobní hala 2. Účetní software 3. Osobní automobil 4. Pozemek 5. Správní budova 6. Akcie 7. Licence 8. Know-how 9. Výrobní linka 10. Notebook za 22 000,- A. Dlouhodobý hmotný majetek B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Dlouhodobý finanční majetek D. Drobný hmotný majetek

10  Klínský P., Münch O. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o.,2008, ISBN 978-80-87204-03-0.  Vyhláška 500/2002 Sb.


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý majetek – pojem, členění Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"

Podobné prezentace


Reklamy Google