Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členění a evidence dlouhodobého majetku.  Dlouhodobý nehmotný majetek  Dlouhodobý hmotný majetek  Dlouhodobý finanční majetek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členění a evidence dlouhodobého majetku.  Dlouhodobý nehmotný majetek  Dlouhodobý hmotný majetek  Dlouhodobý finanční majetek."— Transkript prezentace:

1 Členění a evidence dlouhodobého majetku

2  Dlouhodobý nehmotný majetek  Dlouhodobý hmotný majetek  Dlouhodobý finanční majetek

3 Dlouhodobý nehmotný majetek:  zřizovací výdaje,  nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,  software,  ocenitelná práva,  a jiný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou vyšší než 60.000 Kč.

4 Dlouhodobý hmotný majetek:  pozemky, stavby, byty, nebytové prostory, umělecká díla bez ohledu na pořizovací cenu,  movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč,  pěstitelské celky trvalých porostů,  dospělá a tažná zvířata.

5 Dlouhodobý finanční majetek: Tento majetek se neodepisuje. Patří sem majetkové účasti a ostatní majetkové a úvěrové cenné papíry (dlouhodobé).

6 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu

7 Odpisové třídy a doba odpisu Odpisová skupina Doba odpisu Dlouhodobý hmotný majetek (příklady) 13 roky Plemenná a chovná zvířata, laboratorní sklo, kancelářské stroje a počítače… 25 let Koně, osobní motor. vozidla,koberce, chladící a mrazící zařízení, stroje a přístroje, zemědělské a lesnické traktory… 310 let Kovové konstrukce nosné pro mosty, kovové nádrže, trezory, turbíny, výtahy, klimatizační zařízení, lodě… 420 let Domy a budovy ze dřeva a plastů, sila, tratě… 530 let Dálnice, silnice, plochy letišť, tunely, mosty… 650 let Budovy hotelů, obchodních domů, knihoven, muzeí, historické nebo kulturní památky…

8 Způsoby odpisování dlouhodobého hmotného majetku rovnoměrnýzrychlený

9 Rovnoměrný způsob odpisu majetku Roční odpisová sazba Odpisová třídaDoba odpisování V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou zůstatkovou cenu 1.3204033,3 2.51122,2520 3.105,510,510 4.202,155,155,0 5.301,43,4 6.501,022,022,0

10 Vzorec pro výpočet odepisované částky 1. rok - PC x ROS 1 2. rok a další roky - PC x ROS d Ro č ní odpisová sazba pro další roky odepisování Ro č ní odpisová sazba pro první rok odepisování Po ř izovací cena

11 Příklad rovnoměrného odpisování ultrazvuku (pořizovací cena = 300.000 Kč) 2007300.000 x 0,11 = 33.000 Kč 2008300.000 x 0,2225 = 66.750 Kč 2009300.000 x 0,2225 = 66.750 Kč 2010300.000 x 0,2225 = 66.750 Kč 2011300.000 x 0,2225 = 66.750 Kč součet = 300.000 Kč

12 Zrychlený způsob odpisu Koeficient pro zrychlený odpis Odpisová třída Doba odpisování Pro první rok odpisování Pro další roky odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 1.3343 2.5565 3.10 1110 4.20 2120 5.30 3130 6.50 5150

13 Vzorec pro výpočet odepisované částky 1.rok - PC / k 1 2. rok a další roky - (2 x ZC) / (k d - n) Koeficient pro zrychlené odepisování v prvním roce Koeficient pro zrychlené odepisování v dalších letech Po ř izovací cena Z ů statková cena Po č et let odpisu

14 Příklad zrychleného odpisování ultrazvuku (pořizovací cena = 300.000 Kč) 2007300.000 : 5 = 60.000 Kč 2008(240.000 x 2) : 5 = 96.000 Kč 2009(144.000 x 2) : 4 = 72.000 Kč 2010(72.000 x 2) : 3 = 48.000 Kč 2011(24.000 x 2) : 2 = 24.000 Kč Součet = 300.000 Kč

15 Příklad zvýšené vstupní ceny (osobní automobil – PC= 300.000 Kč, modernizace – 50.000 Kč v roce 2008) 2006300.000 : 5 = 60.000 Kč 2007(240.000 x 2) : 5 = 96.000 Kč 2008(194.000 x 2) : 5 = 77.600 Kč 2009(116.400 x 2) : 4 = 58.200 Kč 2010(58.200 x 2) : 3= 38.800 Kč 2011 = 19.400 Kč Součet = 350.000 Kč + 50.000 Kč


Stáhnout ppt "Členění a evidence dlouhodobého majetku.  Dlouhodobý nehmotný majetek  Dlouhodobý hmotný majetek  Dlouhodobý finanční majetek."

Podobné prezentace


Reklamy Google