Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členění a evidence dlouhodobého majetku.  Dlouhodobý nehmotný majetek  Dlouhodobý hmotný majetek  Dlouhodobý finanční majetek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členění a evidence dlouhodobého majetku.  Dlouhodobý nehmotný majetek  Dlouhodobý hmotný majetek  Dlouhodobý finanční majetek."— Transkript prezentace:

1 Členění a evidence dlouhodobého majetku

2  Dlouhodobý nehmotný majetek  Dlouhodobý hmotný majetek  Dlouhodobý finanční majetek

3 Dlouhodobý nehmotný majetek:  zřizovací výdaje,  nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,  software,  ocenitelná práva,  a jiný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou vyšší než Kč.

4 Dlouhodobý hmotný majetek:  pozemky, stavby, byty, nebytové prostory, umělecká díla bez ohledu na pořizovací cenu,  movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než Kč,  pěstitelské celky trvalých porostů,  dospělá a tažná zvířata.

5 Dlouhodobý finanční majetek: Tento majetek se neodepisuje. Patří sem majetkové účasti a ostatní majetkové a úvěrové cenné papíry (dlouhodobé).

6 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu

7 Odpisové třídy a doba odpisu Odpisová skupina Doba odpisu Dlouhodobý hmotný majetek (příklady) 13 roky Plemenná a chovná zvířata, laboratorní sklo, kancelářské stroje a počítače… 25 let Koně, osobní motor. vozidla,koberce, chladící a mrazící zařízení, stroje a přístroje, zemědělské a lesnické traktory… 310 let Kovové konstrukce nosné pro mosty, kovové nádrže, trezory, turbíny, výtahy, klimatizační zařízení, lodě… 420 let Domy a budovy ze dřeva a plastů, sila, tratě… 530 let Dálnice, silnice, plochy letišť, tunely, mosty… 650 let Budovy hotelů, obchodních domů, knihoven, muzeí, historické nebo kulturní památky…

8 Způsoby odpisování dlouhodobého hmotného majetku rovnoměrnýzrychlený

9 Rovnoměrný způsob odpisu majetku Roční odpisová sazba Odpisová třídaDoba odpisování V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou zůstatkovou cenu , , ,510, ,155,155, ,43, ,022,022,0

10 Vzorec pro výpočet odepisované částky 1. rok - PC x ROS 1 2. rok a další roky - PC x ROS d Ro č ní odpisová sazba pro další roky odepisování Ro č ní odpisová sazba pro první rok odepisování Po ř izovací cena

11 Příklad rovnoměrného odpisování ultrazvuku (pořizovací cena = Kč) x 0,11 = Kč x 0,2225 = Kč x 0,2225 = Kč x 0,2225 = Kč x 0,2225 = Kč součet = Kč

12 Zrychlený způsob odpisu Koeficient pro zrychlený odpis Odpisová třída Doba odpisování Pro první rok odpisování Pro další roky odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu

13 Vzorec pro výpočet odepisované částky 1.rok - PC / k 1 2. rok a další roky - (2 x ZC) / (k d - n) Koeficient pro zrychlené odepisování v prvním roce Koeficient pro zrychlené odepisování v dalších letech Po ř izovací cena Z ů statková cena Po č et let odpisu

14 Příklad zrychleného odpisování ultrazvuku (pořizovací cena = Kč) : 5 = Kč 2008( x 2) : 5 = Kč 2009( x 2) : 4 = Kč 2010( x 2) : 3 = Kč 2011( x 2) : 2 = Kč Součet = Kč

15 Příklad zvýšené vstupní ceny (osobní automobil – PC= Kč, modernizace – Kč v roce 2008) : 5 = Kč 2007( x 2) : 5 = Kč 2008( x 2) : 5 = Kč 2009( x 2) : 4 = Kč 2010( x 2) : 3= Kč 2011 = Kč Součet = Kč Kč


Stáhnout ppt "Členění a evidence dlouhodobého majetku.  Dlouhodobý nehmotný majetek  Dlouhodobý hmotný majetek  Dlouhodobý finanční majetek."

Podobné prezentace


Reklamy Google