Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0. Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0. Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok."— Transkript prezentace:

1 Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0

2 Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok

3 Dělení dl. majetku HMOTNÝ – movitý x nemovitý – odepisovaný x neodepisovaný NEHMOTNÝ FINANČNÍ

4 HMOTNÝ odepisovaný – 02X – Hmotná podstata – Časem snižuje se jeho hodnota – odepisuje se Účet 021 - stavby (bez ohledu na cenu) Účet 022 - věci movité – vstupní cena nad 40 000,- Účet 025 - pěstitelské celky trvalých porostů Účet 026 - dospělá zvířata Účet 029 - jiný DlHM

5 HMOTNÝ neodepisovaný – 03X – Hmotná podstata – Jeho hodnota se časem nesnižuje Účet 031 - pozemky - bez ohledu na cenu Účet 032 - umělecká díla a sbírky – bez ohledu na cenu

6 NEHMOTNÝ – 01X – Nehmotná podstata – Cena vyšší jak 60 000,- Účet 011 - zřizovací výdaje (výdaje vynaložené před zřizováním podniku – poplatek za živ. list, sepsání spol. smlouvy – poplatek notáři) Účet 012 – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 013 – software Účet 014 – ocenitelná práva Účet 015 – goodwill Účet 019 – jiný DlNM

7 FINANČNÍ - 06X – cenné papíry, podíly ve firmách – Důvod investice - vyplacené podíly na zisku (dividendy) a získat rozhodovací vliv ve firmě

8 Operativní evidence Inventární karta dlouhodobého majetku Hlavička IK – název, VC, umístění, zodpovědná osoba, datum pořízení, odpisová skupina, doba odepisování, způsob odepisování, K 1, K n Odpisový plán – č. ř., rok, odpis, oprávky, ZC

9 Inventární karta č: Název majetku Vstupní cena Umístění Zodpovědná osoba Datum pořízení Způsob odepisování Odpisová skupina Odpisové sazby 1. rok další roky rokodpisoprávkazůstatková cena

10 Práce s učebnicí Úloha 6.11.

11 Ocenění DlHM při pořízení Metoda oceněníKdy se používáJak se počítá Pořizovací cenanákupFakturovaná cena +vedlejší pořizovací náklady (doprava, pojištění, zprostředkování, clo,…NE ŠKOLENÍ OBSLUHY) Reprodukční cenadar, vklad do podnikání, nález Cenu stanoví soudní znalec Ve výši vlastních nákladůvlastní výrobaPomocí kalkulačního vzorce Z plánované kalkulace (THN) Z výsledné kalkulace (skutečné náklady z UCE „5“)

12 Ocenění DlHM při vyřazení Zůstatková cena

13 Práce s učebnicí Úloha 6.12.

14 Způsoby pořízení Nákupem Darem Nalezením Vlastní výrobou Převod z osobního majetku podnikatele

15 Odepisování Odpis = Vyčíslení hodnoty opotřebení dlouhodobého majetku za 1 rok Dělení – Účetní = stanoví si je podnik sám – Daňové = podle Zákona o dani z příjmu Rovnoměrné Zrychlené

16 Pojmy Oprávka – opotřebení dlouhodobého majetku za dobu používání (suma odpisů) Vstupní cena – cena, s níž byl majetek pořízen a zařazen do užívání Zůstatková cena- vstupní cena snížená o celkovou hodnotu odpisů (VC-oprávky) Zvýšená zůstatková cena - je zůstatková cena zvýšená o hodnotu technického zhodnocení Zvýšená vstupní cena - je součet vstupní ceny a technického zhodnocení

17 Odpisová skupina Příloha Zákona o dani z příjmů – SKP Určuje dobu odepisování DlM Odpisová skupinaDoba odepisováníMajetek 13 rokyPočítače, některé stroje, přístroje, nářadí 25 letAutomobily, čerpadla, jeřáby 310 letTrezory, vzduchotechnika, lokomotivy 420 letBudovy ze dřeva a plastů, dálková vedení 530 letVýrobní budovy, komunikace, přehrady 650 letBudovy hotelů, administrativní, obchodních domů, společenské, náboženské

18 Výpočet odpisů Daňové odpisy odepisujeme od 1.1. bez ohledu na datum pořízení, počítáme roční odpisy – Rovnoměrné odpisy – Zrychlené odpisy Účetní odpisy odepisujeme od data pořízení, počítáme měsíční odpisy

19 Práce s učebnicí Úloha 6.14.

20 Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku Prodej Likvidace Přeřazení z podnikání do osobního vlastnictví Bezúplatný převod (darováním) Manko / škoda

21 Technické zhodnocení Přístavba, vestavba, nástavba, modernizace a rekonstrukce, která u jednoho majetku za jeden rok přesáhne částku 40 000,-

22 Účty 04X – pořízení dl. majetku 02X – dl. hmotný majetek odepisovaný 03X – dl. hmotný majetek neodepisovaný 08X – oprávky k dl. hmotnému majetku 551 – odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku

23 Strategie účtování MD 04X – pořízení dl.majetku D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

24 MD 02X – DlHM odepisovaný D Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

25 MD 08X – oprávky k DlHM D Počáteční stav (v mínus Kč) Přírůstky Úbytky Konečný stav (v mínus Kč) Aktivní účet - opravný

26 MD 551 – odpisy DlHaNM D Přírůstky (Úbytky) Konečný stav Nákladový účet

27 Účtování u plátce DokladTextKčMDD FAPnákup DlHM – cena bez daně DPH 21% 100.000,- 21.000,- 042 343 321 VÚDVlastní doprava DlHM20.000,-042622 VPDZprostř. nákupu DlHM– cena bez daně DPH 21% 3.000,- 630,- 042 343 211 VPDŠkolení obsluhy DlHM – cena bez daně DPH 21% 2.000,- 420,- 518 343 211 VÚDZařazení DlHM do užívání123.000,-022042 VÚDOdpis DlHM (zrychleně, 5 let)24.600,-551082

28 Práce s učebnicí Příklad na účtování dl.h. majetku Úloha 6.13. Úloha 6.15.


Stáhnout ppt "Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0. Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok."

Podobné prezentace


Reklamy Google