Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0"— Transkript prezentace:

1 Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0

2 Definice dlouhodobého majetku
Majetek, který je v podniku déle než 1 rok

3 Dělení dl. majetku HMOTNÝ NEHMOTNÝ FINANČNÍ movitý x nemovitý
odepisovaný x neodepisovaný NEHMOTNÝ FINANČNÍ

4 HMOTNÝ odepisovaný – 02X Hmotná podstata
Časem snižuje se jeho hodnota – odepisuje se Účet stavby (bez ohledu na cenu) Účet věci movité – vstupní cena nad ,- Účet pěstitelské celky trvalých porostů Účet dospělá zvířata Účet jiný DlHM

5 HMOTNÝ neodepisovaný – 03X
Hmotná podstata Jeho hodnota se časem nesnižuje Účet pozemky - bez ohledu na cenu Účet umělecká díla a sbírky – bez ohledu na cenu

6 NEHMOTNÝ – 01X Nehmotná podstata Cena vyšší jak 60 000,-
Účet zřizovací výdaje (výdaje vynaložené před zřizováním podniku – poplatek za živ. list, sepsání spol. smlouvy – poplatek notáři) Účet 012 – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 013 – software Účet 014 – ocenitelná práva Účet 015 – goodwill Účet 019 – jiný DlNM

7 FINANČNÍ - 06X cenné papíry, podíly ve firmách
Důvod investice - vyplacené podíly na zisku (dividendy) a získat rozhodovací vliv ve firmě

8 Operativní evidence Inventární karta dlouhodobého majetku
Hlavička IK – název, VC, umístění, zodpovědná osoba, datum pořízení, odpisová skupina, doba odepisování, způsob odepisování, K1, Kn Odpisový plán – č. ř., rok, odpis, oprávky, ZC

9 Inventární karta č: Název majetku Vstupní cena Umístění Zodpovědná osoba Datum pořízení Způsob odepisování Odpisová skupina Odpisové sazby 1. rok další roky rok odpis oprávka zůstatková cena

10 Práce s učebnicí Úloha 6.11.

11 Ocenění DlHM při pořízení
Metoda ocenění Kdy se používá Jak se počítá Pořizovací cena nákup Fakturovaná cena +vedlejší pořizovací náklady (doprava, pojištění, zprostředkování, clo,…NE ŠKOLENÍ OBSLUHY) Reprodukční cena dar, vklad do podnikání, nález Cenu stanoví soudní znalec Ve výši vlastních nákladů vlastní výroba Pomocí kalkulačního vzorce Z plánované kalkulace (THN) Z výsledné kalkulace (skutečné náklady z UCE „5“)

12 Ocenění DlHM při vyřazení
Zůstatková cena

13 Práce s učebnicí Úloha 6.12.

14 Způsoby pořízení Nákupem Darem Nalezením Vlastní výrobou
Převod z osobního majetku podnikatele

15 Odepisování Odpis = Vyčíslení hodnoty opotřebení dlouhodobého majetku za 1 rok Dělení Účetní = stanoví si je podnik sám Daňové = podle Zákona o dani z příjmu Rovnoměrné Zrychlené 

16 Pojmy Oprávka – opotřebení dlouhodobého majetku za dobu používání (suma odpisů) Vstupní cena – cena, s níž byl majetek pořízen a zařazen do užívání Zůstatková cena- vstupní cena snížená o celkovou hodnotu odpisů (VC-oprávky) Zvýšená zůstatková cena -  je zůstatková cena zvýšená o hodnotu technického zhodnocení Zvýšená vstupní cena - je součet vstupní ceny a technického zhodnocení

17 Odpisová skupina Příloha Zákona o dani z příjmů – SKP
Určuje dobu odepisování DlM Odpisová skupina Doba odepisování Majetek 1 3 roky Počítače, některé stroje, přístroje, nářadí 2 5 let Automobily, čerpadla, jeřáby 3 10 let Trezory, vzduchotechnika, lokomotivy 4 20 let Budovy ze dřeva a plastů, dálková vedení 5 30 let Výrobní budovy, komunikace, přehrady 6 50 let Budovy hotelů, administrativní, obchodních domů, společenské, náboženské

18 Výpočet odpisů Daňové odpisy Účetní odpisy Rovnoměrné odpisy
odepisujeme od 1.1. bez ohledu na datum pořízení, počítáme roční odpisy Rovnoměrné odpisy Zrychlené odpisy Účetní odpisy odepisujeme od data pořízení, počítáme měsíční odpisy

19 Práce s učebnicí Úloha 6.14.

20 Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku
Prodej Likvidace Přeřazení z podnikání do osobního vlastnictví Bezúplatný převod (darováním)  Manko / škoda

21 Technické zhodnocení Přístavba, vestavba, nástavba, modernizace a rekonstrukce, která u jednoho majetku za jeden rok přesáhne částku 40 000,-

22 Účty 04X – pořízení dl. majetku 02X – dl. hmotný majetek odepisovaný
03X – dl. hmotný majetek neodepisovaný 08X – oprávky k dl. hmotnému majetku 551 – odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku

23 Strategie účtování Aktivní účet MD 04X – pořízení dl.majetku D
Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

24 Aktivní účet MD 02X – DlHM odepisovaný D Počáteční stav Přírůstky
Úbytky Konečný stav Aktivní účet

25 Aktivní účet - opravný MD 08X – oprávky k DlHM D
Počáteční stav (v mínus Kč) Přírůstky Úbytky Konečný stav (v mínus Kč) Aktivní účet - opravný

26 Nákladový účet MD 551 – odpisy DlHaNM D Přírůstky (Úbytky)
Konečný stav Nákladový účet

27 Účtování u plátce Doklad Text Kč MD D FAP nákup DlHM – cena bez daně
DPH 21% ,- 21.000,- 042 343 321 VÚD Vlastní doprava DlHM 20.000,- 622 VPD Zprostř. nákupu DlHM– cena bez daně 3.000,- 630,- 211 Školení obsluhy DlHM – cena bez daně 2.000,- 420,- 518 Zařazení DlHM do užívání ,- 022 Odpis DlHM (zrychleně, 5 let) 24.600,- 551 082

28 Práce s učebnicí Příklad na účtování dl.h. majetku Úloha 6.13.


Stáhnout ppt "Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0"

Podobné prezentace


Reklamy Google