Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsoby pořízení dlouhodobého majetku: A ) Nákupem, B) Vlastní výrobou, C) Darováním, D) Převodem z osobního majetku podnikatele, E) Finančním leasingem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsoby pořízení dlouhodobého majetku: A ) Nákupem, B) Vlastní výrobou, C) Darováním, D) Převodem z osobního majetku podnikatele, E) Finančním leasingem."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku: A ) Nákupem, B) Vlastní výrobou, C) Darováním, D) Převodem z osobního majetku podnikatele, E) Finančním leasingem.

5 Ad A) Pořízení nákupem Řešíme pro případy, kdy firma je : a) Neplátcem DPH, b) Plátcem DPH.

6 ad Aa) Pořízení nákupem, jestliže firma není plátcem DPH Nastávají tyto účetní případy: 1) faktura za nákup DM 04./321 faktury, VPD – vedlejší výdaje 04./211 2) Předání DM do užívání 02./04. 3) Výpis z b. ú.: - úhrada Fa P 321/221

7 Příklad: Firma nakoupila HDM – osobní automobil – nastaly tyto účetní případy: 1. Fa P za nákup HDM - auta ,- Kč 2. Předání HDM do užívání ,-Kč 3. Výpis z b. ú.: úhrada FaP ,-Kč

8 Řešení: 1 ) FaP za nákup HDM - auta ,- Kč MD 321 – Dodavatelé D MD 042 – Pořízení DM D MD 022 – Sam. mov. věci D PS PS PS 1) ,- 1) ,- MD 221 – Bankovní účty D PS

9 2) Předání HDM do užívání ,- Kč MD 321 – Dodavatelé D MD 042 – Pořízení DM D MD 022 – Sam. mov. věci D PS PS 2) ,- PS 1) ,- 1) ,- 2) ,- MD 221 – Bankovní účty D PS

10 3) Výpis z b. ú.: úhrada Fa P ,-Kč MD 321 – Dodavatelé D MD 042 – Pořízení DM D MD 022 – Sam. mov. věci D 3) ,- PS PS 2) ,- PS 1) ,- 1) ,- 2) ,- MD 221 – Bankovní účty D 3) ,-

11 ad Ab) Pořízení nákupem, jestliže je firma plátcem DPH Nastávají tyto účetní případy: 1) Fap za nákup HDM cena bez DPH 04. /321 DPH 343/321 2) Fap za přepravné (clo, montáž, seřízení…) cena bez DPH 04. /321 DPH 343/321 3) Předání HDM do užívání 02./04. v PC bez DPH 4) Faktury splaceny z B.Ú. 321/221

12 Příklad: Firma zakoupila strojní zařízení, nastaly tyto účet. případy: 1) Fap za strojní zařízení ,- Kč cena bez DPH ,- Kč DPH (20 %) ,- Kč 2) Fap za přepravné stroj. zařízení 2 400,- Kč cena bez DPH 2 000,- Kč DPH (20 %) 400,- Kč 3) Převzetí stroj. zařízení do užívání ,- Kč 4) Výpis z b.ú.:- úhrada faktur přijatých ,- Kč

13 Md Dodavatelé D Md 042 – Pořízení DM D Md 022 – Sam.mov.věci D PS PS PS 1) ,- 1a) ,- Md 221 – B. Ú. D Md DPH D PS 1b) ,- 1)Fap za strojní zařízení ,- Kč cena bez DPH ,- Kč DPH (20 %) ,- Kč

14 2) Fap za přepravné stroj. zařízení 2 400,- Kč cena bez DPH 2 000,- Kč DPH (20 %) 400,- Kč Md 321 – Dodav. D Md 042 – Pořízení DM D Md 022 – sam.mov.věci PS PS PS 1) ,- 1a) ,- 2) 2 400,- 2a) 2 000,- Md 221 – B. Ú. D Md DPH D PS 1b) ,- 2b) 400,-

15 Md 321 – Dodavatelé D Md 042 – Poříz.DM D Md 022 – Sam. m. v. D PS PS 3) ,- PS 1) ,- 1a) ,-3) ,- 2) 2 400,- 2a) 2 000,- Md 221 – B. Ú. D Md DPH D PS 1b) ,- 2b) 400,- 3) Převzetí stroj. zařízení do užívání ,- Kč

16 4) Výpis z b.ú.: úhrada faktur přijatých ,- Kč Md 321 – Dodav. D Md 042 – Poříz. DM D Md 022–sam. m.v.D 4) ,- PS PS 3) ,- PS 1) ,- 1a) ,- 3) ,- 2) 2 400,- 2a) 2 000,- Md 221 – B. Ú. D Md DPH D PS 4) ,- 1b) ,- 2b) 400,-

17 ad B) Pořízení vlastní výrobou Příklad Firma staví dílnu a vynaložila tyto náklady: 1. Spotřeba materiálu Kč ,- 501/ Zúčtovací a výplatní listina (HM zaměstnanců)Kč ,- 521/ Fa P - za energii Kč 2 000,- 502/ Vpd – cestovnéKč 1 500,- 512/ Aktivace Kč ,- 042/ Převod do stavu majetkuKč ,- 022/042

18 Řešení 1) Spotřeba materiálu Kč ,- MD 112 – materiál D MD 501 – spotřeba mater. D PS 1) ,- 1) ,- 2) Zúčtovací a výplatní listina Kč ,- MD zaměstnanci D MD 521– mzdové náklady D PS 2) ,- 2) ,- 3) Fa P za energii Kč 2 000,- MD dodavatelé D MD 502– spotřeba energie. D PS 3) 2 000,- 3) 2 000,- 4) VPD – cestovné Kč 1 500,- MD 211 – pokladna D MD 512 – Cestovné D PS 4) 1500,- 4) 1500,- MD 624 – aktivace D MD 042 – pořízení DM D MD 021 –Stavby D 5) ,- 5) ,- 6) ,- PS 6) ,-

19 C) Darováním Nastávají tyto účetní případy: 1) Firma obdržela počítač s odhadní cenou ,- Kč 042/413 2) Počítač byl zařazen do užívání55 000,- Kč 022/042 Řešení: MD 413 – Ost. kap. fondy D MD_042 – Poříz. DM_D MD 022 – S. mov. věci_D 1) ,- 1) ,- 2) ,- PS 2) ,-

20 D) Převodem z osobního majetku podnikatele Př.: Podnikatel vložil do firmy svůj automobil: odhadní cena ,- Kč 022/491 MD 491 – Účet indiv. podnikatele D MD 022 – Sam. movité věci D 1) ,- 1) ,-

21 E) Leasing Nájemce - Účetní případ 1) 1. Zařazení majetku do podrozvahové evidence (účet Md) ,- Kč MD750D MD Ost. služby D MD B. Ú. D PS 1) ,- MD Dodavatelé D MD DPH D

22 Nájemce – účetní případ 2) 1. Zařazení majetku do podrozvahové evidence (účet Md) ,- Kč 2. Fap za nájemné 2 200,- Kč cena bez DPH 2 000,- Kč DPH (10%) 200,- Kč MD750 D MD Ost.služby D MD B. Ú. D PS 2a) 2 000,- 1) MD 321 – Dodavatelé D MD DPH D PS 2) 2 200,- 2b) 200,-

23 Nájemce - účetní případ 3 1. Zařazení majetku do podrozvahové evidence (účet Md) ,- Kč 2. Fap za nájemné 2 200,- Kč cena bez DPH 2 000,- Kč DPH (10%) 200,- Kč 3. Výpis z b. ú: - úhrada fap MD750 D MD Ost.služby D MD B. Ú. D PS 2a) 2 000,- 3) 2 200,- 1) MD 321 – Dodavatelé D MD DPH D 3) 2 200,- PS 2) 2 200,- 2b) 200,-

24 Nájemce - účetní případ 4 1. Zařazení majetku do podrozvahové evidence (účet Md) ,- Kč 2. Fap za nájemné 2 200,- Kč cena bez DPH 2 000,- Kč DPH (10%) 200,- Kč 3. Výpis z b. ú.: - úhrada fa p 4. Vyřazení majetku z podrozvahové evidence (účet 750-D) ,- Kč MD750 D MD Ost.služby D MD B. Ú. D PS 4) a) 2 000,- 3) 2 200,- 1) MD 321 – Dodavatelé D MD DPH D 3) 2 200,- PS 2) 2 200,- 2b) 200,-

25 Pronajímatel - účetní případ 1: 1. Zaúčtování PZ pronajatého majetku - kopírku Kč ,- MD 022 – Sam. mov.věci D MD Oprávky D MD Odpisy D PS 1) ,- MD 311 – Odběratelé D MD Tržby za sl. D MD 343 – DPH D

26 Pronajímatel - účetní případ 2: 1. Zaúčtování PZ pronajatého majetku - kopírku ,- Kč 2. Odpis majetku (rovn. odpis r.) x Kč MD 022 – Sam. mov.věci D MD 082 – Oprávky D MD 551 – Odpisy D PS PS 2) x 1) ,- 2) x MD 311 – Odběratelé D MD Tržby za sl. D MD 343 – DPH D

27 Pronajímatel - účetní případ 3: 1. Zaúčtování PZ pronajatého majetku - kopírku ,- Kč 2. Odpis majetku (rovn. odpis r.) x Kč 3. Fav - tržby z pronájmu (účet 602) 550, -Kč Cena bez DPH 500,- Kč DPH (10%) 50,- Kč MD 022 – Sam. mov.věci D MD 082 – Oprávky D MD 551 – Odpisy D PS PS 2) x 1) ,- 2) x MD 311 – Odběratelé D MD Tržby za sl. D MD 343 – DPH D PS 3a) 500,- 3b) 50,- 3) 550,- MD 221 – B. Ú. D PS -

28 Pronajímatel - účetní případ 4: 1. Zaúčtování PZ pronajatého majetku - kopírku ,- Kč 2. Odpis majetku (rovn. odpis r.) x Kč 3. Fav - tržby z pronájmu (účet 602) 550, -Kč Cena bez DPH 500,- Kč DPH (10%) 50,- Kč 4. Výpis z b. ú.: - úhrada fav 550,- Kč MD 022 – Sam. mov.věci D MD 082 – Oprávky D MD 551 – Odpisy D PS PS 2) x 1) ,- 2) x MD 311 – Odběratelé D MD Tržby za sl. D MD 343 – DPH D PS 4) 550,- 3a) 500,- 3b) 50,- 3) 550,- MD 221 – B. Ú. D PS 4) 550,-

29 Seznam literatury: Testové úlohy a cvičení jsou autorsky vytvořeny přímo pro učební materiály.


Stáhnout ppt "Způsoby pořízení dlouhodobého majetku: A ) Nákupem, B) Vlastní výrobou, C) Darováním, D) Převodem z osobního majetku podnikatele, E) Finančním leasingem."

Podobné prezentace


Reklamy Google