Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví Bilance a bilanční princip. Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“ Jestliže sestavíme a) přehled všech složek majetku (tj. všech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví Bilance a bilanční princip. Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“ Jestliže sestavíme a) přehled všech složek majetku (tj. všech."— Transkript prezentace:

1 Účetnictví Bilance a bilanční princip

2 Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“ Jestliže sestavíme a) přehled všech složek majetku (tj. všech jeho forem) a vyjádříme hodnotu těchto složek a vyjádříme hodnotu těchto složek a zároveň b) přehled všech zdrojů kapitálu a jejich objemu vloženého do podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), vzniká přehled o prostředcích podniku a zdrojích jeho financování (krytí) = rozvaha (bilance) v níž součet a) jedné řady údajů - o hodnotě složek majetku a b) druhé řady údajů - o zdrojích vložených do podniku musí rovnat : a = b musí rovnat : a = b = bilanční rovnost,

3 Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“ Přehled údajů Přehled údajů Údaje o složkách majetku v jeho věcné formě (název + hodnota v pen.jedn.) = aktiva dvě stránky dvě stránky součet aktiv = součet aktiv = o majetku Údaje o druzích kapitálu vložených do podniku ( o zdrojích majetku ) (název + objem v pen.jednotkách ) = pasiva téhož majetku součet pasiv

4 „Bilance“ (rozvaha) Rozvaha firmy …… ke dni ….. 2008 Rozvaha firmy …… ke dni ….. 2008 Složky majetku = aktiva (hmotná – věcná stránka) Zdroje majetku = pasiva (hodnotová – finanční stránka) Členění : - Dlouhodobá - Krátkodobá (oběžná) - Přechodná Členění:-Vlastní-Cizí-Přechodná Aktiva celkem = Pasiva celkem

5 Podrobnější struktura bilance Rozvaha firmy XY ke dni 1.10.2009 Rozvaha firmy XY ke dni 1.10.2009 Aktiva Pasiva A. Dlouhodobý majetekA. Vlastní kapitál - nehmotný- základní kapitál - hmotný - fondy ze zisku - finanční- nerozdělený zisk min.let B. Krátkodobý majetek - hospodářský výsledek běžného obd. - zásoby B. Cizí kapitál - pohledávky - rezervy - peníze – v hotovosti- závazky - vklad na běžném účtu- úvěry, půjčky Aktiva celkemPasiva celkem

6 Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu. Na firemní běžný účet vkládá své úspory v rozsahu 400 000,-. Jak bude vypadat rozvaha firmy při jejím založení? Forma (složka) majetku: Forma (složka) majetku: Peníze uložené na bankovním účtu Peníze uložené na bankovním účtu - hodnota této složky majetku : 400 000,- - hodnota této složky majetku : 400 000,- Zdroj majetku: Zdroj majetku: Vlastní úspory (vlastní kapitál) Vlastní úspory (vlastní kapitál) - objem čerpání tohoto zdroje: 400 000,- - objem čerpání tohoto zdroje: 400 000,- Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni 1.10.2007 Pasiva Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni 1.10.2007 Pasiva A. Dlouhodobý majetek 0,- A. Vlastní kapitál B. Krátkodobý majetek - základní kapitál 400 000,- - vklad na běžném účtu 400 000,- B. Cizí kapitál 0,- Aktiva celkem 400 000,- Pasiva 400 000,-

7 Dlouhodobý majetek - využíván delší dobu než jeden rok - vyšší hodnota (hraniční cena – pro daňové účely: 40 000,- hm., resp. 60 000,- nehm.) členění: - nehmotný (software, licence, goodwill,…) - hmotný (budovy, samost.movité věci, zákl.stádo, trvalé porosty) zákl.stádo, trvalé porosty) - finanční (cenné papíry, um.díla, drahé kovy)

8 Oběžný majetek - mění svou formu v intervalu kratším než jeden rok Zahrnuje: - zásoby a/ nakupované: materiál, zboží, b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené výrobky výrobky - pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) – vycházejí z úpravy zúčtovacích vztahů (prodej z úpravy zúčtovacích vztahů (prodej na fakturu) na fakturu) - krátkodobý finanční majetek - peněžní prostředky v hotovosti a na účtech bank, cenné hotovosti a na účtech bank, cenné papíry určené k obchodování *) papíry určené k obchodování *)

9 Vlastní kapitál Základní kapitál – vklad zakladatele podniku, - vzniká při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat, snižovat) - vzniká při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat, snižovat) (s.r.o. – min. 200 tis., a.s. – 2 mil.) (s.r.o. – min. 200 tis., a.s. – 2 mil.) - podléhá zápisu do obchodního rejstříku (= důležitý údaj o ekonomické síle podniku) - podléhá zápisu do obchodního rejstříku (= důležitý údaj o ekonomické síle podniku) - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií - V s.r.o. je tvořen vklady společníků

10 Vlastní kapitál je pak sledován a vykazován v rozvaze v různých formách (složkách): - Základní kapitál - Kapitálové fondy - Fondy tvořené ze zisku – zák.rezervní fond, fond odměn, fond sociálního rozvoje … odměn, fond sociálního rozvoje … - Nerozdělený zisk, popř. neuhrazená ztráta minulých let - Zisk/ztráta běžného roku

11 Cizí kapitál je pak sledován a vykazován v rozvaze v různých formách (složkách): - bankovní úvěry - závazky krátkodobé - závazky dlouhodobé - rezervy


Stáhnout ppt "Účetnictví Bilance a bilanční princip. Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“ Jestliže sestavíme a) přehled všech složek majetku (tj. všech."

Podobné prezentace


Reklamy Google