Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilance a bilanční princip

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilance a bilanční princip"— Transkript prezentace:

1 Bilance a bilanční princip
Účetnictví Bilance a bilanční princip

2 Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“
Jestliže sestavíme a) přehled všech složek majetku (tj. všech jeho forem) a vyjádříme hodnotu těchto složek a zároveň b) přehled všech zdrojů kapitálu a jejich objemu vloženého do podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), vzniká přehled o prostředcích podniku a zdrojích jeho financování (krytí) = rozvaha (bilance) v níž součet a) jedné řady údajů - o hodnotě složek majetku a b) druhé řady údajů - o zdrojích vložených do podniku musí rovnat : a = b = bilanční rovnost,

3 Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“
Přehled údajů Údaje o složkách majetku v jeho věcné formě (název + hodnota v pen.jedn.) = aktiva dvě stránky součet aktiv = o majetku Údaje o druzích kapitálu vložených do podniku (o zdrojích majetku) (název + objem v pen.jednotkách) = pasiva téhož majetku součet pasiv

4 „Bilance“ (rozvaha) Složky majetku = aktiva Zdroje majetku = pasiva
Rozvaha firmy …… ke dni … Složky majetku = aktiva (hmotná – věcná stránka) Zdroje majetku = pasiva (hodnotová – finanční stránka) Členění : Dlouhodobá Krátkodobá (oběžná) Přechodná Členění: -Vlastní -Cizí -Přechodná Aktiva celkem = Pasiva celkem

5 Podrobnější struktura bilance
Rozvaha firmy XY ke dni Aktiva Pasiva A. Dlouhodobý majetek A. Vlastní kapitál - nehmotný - základní kapitál - hmotný - fondy ze zisku - finanční - nerozdělený zisk min.let B. Krátkodobý majetek - hospodářský výsledek běžného obd. - zásoby B. Cizí kapitál - pohledávky - rezervy - peníze – v hotovosti - závazky - vklad na běžném účtu - úvěry, půjčky Aktiva celkem Pasiva celkem

6 Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu
Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu. Na firemní běžný účet vkládá své úspory v rozsahu ,-. Jak bude vypadat rozvaha firmy při jejím založení? Forma (složka) majetku: Peníze uložené na bankovním účtu - hodnota této složky majetku : ,- Zdroj majetku: Vlastní úspory (vlastní kapitál) - objem čerpání tohoto zdroje: ,- Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni Pasiva A. Dlouhodobý majetek ,- A. Vlastní kapitál B. Krátkodobý majetek - základní kapitál  000,- - vklad na běžném účtu  000,- B. Cizí kapitál ,- Aktiva celkem ,- Pasiva ,-

7 Dlouhodobý majetek využíván delší dobu než jeden rok
vyšší hodnota (hraniční cena – pro daňové účely: ,- hm., resp ,- nehm.) členění: - nehmotný (software, licence, goodwill,…) - hmotný (budovy, samost.movité věci, zákl.stádo, trvalé porosty) - finanční (cenné papíry, um.díla, drahé kovy)

8 Oběžný majetek mění svou formu v intervalu kratším než jeden rok
Zahrnuje: zásoby a/ nakupované: materiál, zboží, b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené výrobky pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) – vycházejí z úpravy zúčtovacích vztahů (prodej na fakturu) krátkodobý finanční majetek - peněžní prostředky v hotovosti a na účtech bank, cenné papíry určené k obchodování *)

9 Vlastní kapitál Základní kapitál – vklad zakladatele podniku,
- vzniká při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat, snižovat) (s.r.o. – min. 200 tis., a.s. – 2 mil.) - podléhá zápisu do obchodního rejstříku (= důležitý údaj o ekonomické síle podniku) - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií - V s.r.o. je tvořen vklady společníků

10 Vlastní kapitál je pak sledován a vykazován v rozvaze v různých formách (složkách): Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku – zák.rezervní fond, fond odměn, fond sociálního rozvoje … Nerozdělený zisk, popř. neuhrazená ztráta minulých let Zisk/ztráta běžného roku

11 Cizí kapitál je pak sledován a vykazován v rozvaze v různých formách (složkách): bankovní úvěry závazky krátkodobé závazky dlouhodobé rezervy


Stáhnout ppt "Bilance a bilanční princip"

Podobné prezentace


Reklamy Google