Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnik jako ekonomický systém postavení podniku v ekonomice definice kapitálu princip rozvahy struktura aktiv a pasiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnik jako ekonomický systém postavení podniku v ekonomice definice kapitálu princip rozvahy struktura aktiv a pasiv."— Transkript prezentace:

1 Podnik jako ekonomický systém postavení podniku v ekonomice definice kapitálu princip rozvahy struktura aktiv a pasiv

2

3 Podnik a zainteresované strany

4 Cíle podnikání ZISK - trvalé udržení či růst tržní hodnoty, - zajištění platební schopnosti, - uskutečnění snu - touha být „vlastním pánem“…

5 Kapitál odložená spotřeba – Robinsonův člun, – pan Novák, – dělník Michal, –firma Chemicals Zdroj Holman, R. Ekonomie, 3rd ed.; C.H.Beck: Praha, 2002, str. 312.

6 Rozvaha AKTIVA CELKEMPASIVA CELKEM Stálá aktivaVlastní kapitál Dlouhodobý nehmotný maj.Základní kapitál Dlouhodobý hmotný majetekKapitálové fondy Dlouhodobý finanční majetekRezervní a ostatní fondy Oběžná aktivaVýsledek hospodaření minulých let ZásobyVýsledek hosp. běžného účetního období Dlouhodobé pohledávkyCizí zdroje Krátkodobé pohledávkyRezervy Krátkodobý finanční majetekDlouhodobé závazky Časové rozlišeníKrátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení

7 Zahajovací rozvaha AKTIVA10 000PASIVA10 000 Oběžná aktiva 10 000Vlastní kapitál 10 000 Bankovní účet 10 000Základní kapitál 10 000

8 Nákup zásob AKTIVA10 000PASIVA10 000 Oběžná aktiva10 000Vlastní kapitál 10 000 Zásoby10Základní kapitál 10 000 Bankovní účet9 090

9 Pořízení výrobního zařízení AKTIVA11 000PASIVA11 000 Stálá aktiva1 000Vlastní kapitál10 000 Stroje a zařízení1 000Základní kapitál10 000 Oběžná aktiva10 000Cizí zdroje1 000 Zásoby10Krátkodobé závazky 1 000 Bankovní účet9 990

10 Výroba a prodej na fakturu AKTIVA11 010PASIVA11 010 Stálá aktiva1 000Vlastní kapitál10 010 Stroje a zař.1 000Základní kapitál10 000 Oběžná aktiva10 010Výsledek hospod.10 Zásoby5Cizí zdroje1 000 Pohledávka15Krátkodobé závazky1 000 Bankovní účet9 990

11 Struktura aktiv  Stálá aktiva  Dlouhodobý majetek  Oběžná aktiva  Majetek s kratší „životností“

12 Odpisy  Účetní odpisy  Daňové odpisy  Doba odepisování  Odpisová skupina

13 Daňové odpisy odpiso vá skupin a doba odpisu rovnoměrné odpisyzrychlené odpisy odpisové sazbykoeficienty v 1. roce v dalších letech pro zvýšenou vst. cenu v 1. roce v dalších letech od pro zvýšenou zůst. cenu 13 roky20,0040,0033,30343 25 let11,0022,2520,00565 310 let5,5010,5010,00101110 420 let2,155,155,00202120 530 let1,403,40 303130 650 let1,022,022,00505150

14 Oběžná aktiva  oceňování  likvidita běžná likvidita = oběžná aktiva / kr. závazky + kr. úvěry rychlá likvidita (acid test) = (oběžná aktiva – zásoby) / kr. závazky + kr. úvěry hotovostní poměr = krátkodobý finanční majetek / kr. závazky + kr. úvěry

15 Pasiva podniku  Struktura  Zdroje financování

16 Daňové odpisy  Rovnoměrný odpis = vstupní cena * (odp.s./100)  Zrychlený odpis v 1. roce odpisování = vst. cena / koef. pro zrychlené odpisování v 1.roce  Zrychlený odpis v dalších zdaňovacích obdobích = (2 * zůstatková cena) / (koef. pro zr. odp. - počet let, po které byl již majetek odpisován)

17 Vlastní kapitál  Základní kapitál  Kapitálové fondy  Fondy ze zisku  Výsledek hospodaření

18 Z účetní závěrky roku 2003 vyplývá : Pasiva 20032004 Vlastní kapitál 10 32010 155 Základní kapitál 10 000 Kapitálové fondy 00 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 110125 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 5060 Statutární a ostatní fondy 6065 Výsledek hospodaření minulých let 10 Nerozdělený zisk minulých let 30 Neuhrazená ztráta minulých let -200 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 2000 Závazky vůči společníkům x165

19 Cizí kapitál  Rezervy  Závazky náklady na cizí kapitál = úroková míra.(1-sazba daně)

20 Kapitálová struktura Optimální kapitálová struktura: náklady na kapitál jsou nejnižší Průměrné kapitálové náklady (k 0 ) vyjadřují náklady celkového kapitálu: B S k 0 = k i * ( 1 – T) * —— + k e * —— V V k i – náklady na cizí kapitál; T – sazba daně z příjmů; k e – náklady na vlastní kapitál; B – hodnota cizího kapitálu; S – hodnota vlastního kapitálu; V – celkový kapitál

21 Pracovní kapitál Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky /////////////////////////// //// AktivaPasiva Stálá aktiva Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky ///////////////////////////////


Stáhnout ppt "Podnik jako ekonomický systém postavení podniku v ekonomice definice kapitálu princip rozvahy struktura aktiv a pasiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google