Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAJETEK PODNIKU Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAJETEK PODNIKU Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední."— Transkript prezentace:

1 MAJETEK PODNIKU Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. září 2012 V Y_32_INOVACE_UCE_070106

2 2 Souhrn hospodářských prostředků podniku, které slouží k zabezpečení výroby nebo poskytování služeb. Jeho složení záleží na charakteru činnosti podniku. Člení se na dlouhodobý majetek a oběžný majetek. Budovy Půda Počítače Materiál Peníze Auta Stroje Zvířata Počítačové programy Výrobní postupy Ovocné sady

3 3 II. Oběžný majetek 1. Zásoby 2. Pohledávky za odběrateli 3. Krátkodobý finanční majetek I. Dlouhodobý majetek 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 3. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) ČLENĚNÍ MAJETKU

4 Podnik jej používá nebo vlastní po dobu delší než 1 rok. Používáním se dlouhodobý majetek postupně opotřebovává – postupně přenáší svou hodnotu do nákladů. Neztrácí svou původní formu. 4

5 5 I. Dlouhodobý majetek 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 3. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

6 6 majetek nehmotné povahy, ocenění je větší než 60.000 Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek: majetek nehmotné povahy, ocenění je rovno nebo nižší než 60.000 Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. Účetní jednotka se sama rozhodne, zda jej zařadí do zásob nebo do dlouhodobého nehmotného majetku a bude jej odepisovat. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: Počítačové programy Výrobní postupy Patenty, licence Zřizovací výdaje

7 7 Pozemky, stavby, budovy, vodní díla a umělecká díla bez ohledu na vstupní cenu. Samostatné movité věci a jejich soubory: vstupní cena je větší než 40.000 Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. 2. Dlouhodobý hmotný majetek: Samostatné movité věci: vstupní cena je rovna nebo nižší než 40.000 Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. Účetní jednotka se sama rozhodne, zda jej zařadí do zásob nebo do dlouhodobého hmotného majetku a bude jej odepisovat. Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Budovy Auta Výrobní stroje Půda Počítače

8 8 majetek, který podnik získává za účelem: uložení dočasně volných peněžních prostředků s cílem růstu jejich hodnoty a dosažení zisku nebo ovládnutí a kontroly jiné účetní jednotky získáním podílu na jejím základním kapitálu. 3. Dlouhodobý finanční majetek: Dlouhodobé akcie Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé obligace Dlouhodobé vklady u bank

9 9 Podnik jej používá nebo vlastní po dobu kratší než 1 rok. Jednorázově se spotřebovává. Mění svou podobu, v podniku obíhá.

10 10 PENÍZE bankovní účet, pokladna DODAVATELÉ vznik závazků MATERIÁL na skladě NEDOKONČENÁ VÝROBA, POLOTOVAR VÝROBKY, ZBOŽÍ ODBĚRATELÉ vznik pohledávek Nákup Prodej KOLOBĚH OBĚŽNÉHO MAJETKU: Výroba Spotřeba materiálu

11 11 II. Oběžný majetek 1. Zásoby 2. Pohledávky z obchodních vztahů 3. Krátkodobý finanční majetek ČLENĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU

12 12 1. Zásoby:

13 13 1. Zásoby : a) základní materiál – suroviny b) pomocné látky c) provozovací látky d) náhradní díly e) obaly f) drobný DHM

14 14 1. Zásoby: a) nedokončená výroba b) polotovary vlastní výroby c) výrobky d) zvířata

15 Zboží 15 1. Zásoby: Maloobchod Konečný spotřebitel

16 16 Vznikají vlivem časového nesouladu mezi dodávkou a její úhradou na základě vystavené faktury dodavatelem. Faktura umožňuje odběrateli zaplatit za převzatou dodávku do předem sjednané lhůty. Zanikají zaplacením faktury odběratelem. 2. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ: Dodávka, faktura Peníze

17 17 A. Krátkodobé cenné papíry B. Bankovní účty C. Pokladna D. Ceniny 3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:

18 18 I. VLASTNÍ KAPITÁL II. CIZÍ ZDROJE II. CIZÍ ZDROJE

19 19 I. VLASTNÍ KAPITÁL 1. Základní kapitál2. Fondy tvořené ze zisku3. Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let4. Výsledek hospodaření běžného období

20 20 II. CIZÍ ZDROJE 1.Závazky z obchodních vztahů 2.Závazky k zaměstnancům 3.Závazky vůči státu: 4.Dlouhodobé úvěry u bank 5.Krátkodobé úvěry u bank  sociální pojištění  zdravotní pojištění  dlužné daně  sociální pojištění  zdravotní pojištění  dlužné daně


Stáhnout ppt "MAJETEK PODNIKU Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google