Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý majetek Charakteristika, členění, oceňování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý majetek Charakteristika, členění, oceňování"— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý majetek Charakteristika, členění, oceňování
1.února 2013 VY_32_INOVACE_140111_DLM_charakteristika_cleneni_ocenovani_DUM Dlouhodobý majetek Charakteristika, členění, oceňování Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Charakteristika dlouhodobého majetku
Používané zkratky : DLM = Dlouhodobý majetek DLHM = Dlouhodobý hmotný majetek DLNM = Dlouhodobý nehmotný majetek O DLM účtujeme v účtové třídě 0. DLM také bývá nazýván neoběžným majetkem, je součástí stálých aktiv účetní jednotky. Dlouhodobost = doba používání je delší než jeden rok. Charakteristické je opotřebení tohoto majetku – nespotřebovává se, ale opotřebovává. V některých případech je limitován cenou – dle zákona o daních z příjmů.

3 Členění DLM Dlouhodobý majetek se člení na : dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý hmotný majetek – má fyzickou podstatu. DLHM = samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění, které si účetní jednotka sama určí. Zákon o daních z příjmů stanoví hranici pro zatřídění do DLHM částku ,- Kč, většina účetních jednotek ji respektuje i pro účetnictví.

4 Co je dlouhodobým hmotným majetkem
pozemky – bez ohledu na výši ocenění stavby - bez ohledu na výši ocenění ( budovy, haly, stavby, atd.) samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením v ocenění stanoveném účetní jednotkou a s dobou použitelnosti déle než jeden rok (stroje, přístroje, dopravní prostředky, inventář…)

5 pěstitelské celky trvalých porostů (např. chmelnice, vinice,atd.)
dospělá zvířata a jejich skupiny s dobou použitelnosti nad jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou jiný DLHM – bez ohledu na výši ocenění – umělecká díla (pokud nejsou součástí stavby), movité kulturní památky

6 Co je dlouhodobým nehmotným majetkem
DLNM má nehmotnou podstatu, doba používání je delší než jeden rok, dosahuje ocenění, které si účetní jednotka sama stanoví. Zákon o daních z příjmů stanoví hranici pro zatřídění do DLNM částku ,- Kč, většina účetních jednotek ji respektuje i pro účetnictví. DLNM jsou zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill.

7 - zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se zřízením nového podniku (např. soudní a notářské poplatky, jiné úřední výlohy, cestovní výdaje,atd.) - software – programové vybavení - ocenitelná práva – licence, know-how

8 Drobný hmotný a nehmotný majetek
Majetek, který má dobu použitelnosti delší než jeden rok, ale jeho cena nedosahuje limitu pro zařazení do DLM, se považuje za drobný hmotný či nehmotný majetek a je účtován do nákladů.

9 Určete, zda se jedná o DLHM, DLNM a na kterém účtu budete o majetku účtovat :
Osobní automobil – cena ,- Kč počítač – cena ,- Kč pozemek – cena ,- Kč pozemek – cena ,- Kč software na zpracování skladového hospodářství – cena ,- Kč obraz Helmuta Krommera – cena 8 000,- Kč

10 Oceňování DLM DLM je při pořízení oceňován pořizovací cenou, tj. cenou pořízení majetku včetně nákladů, které s pořízením souvisí. Náklady související s pořízením : příprava a zabezpečení výstavby uvedení pořizované investice do užívání ( např. projektová dokumentace, stavební dozor, poplatky za odnětí zemědělské půdy) doprava, montáž, clo u neplátce DPH je daň součástí pořizovací ceny, u plátceDPH tato daň do pořizovací ceny nevstupuje

11 Určete pořizovací cenu DLM
Účetní jednotka je plátce DPH : Příklad 1 : FAP za nákup výrobního stroje – ,-Kč ,- DPH Doprava tohoto stroje ,- Kč ,- DPH Účetní jednotka je plátce DPH : Příklad : FAP za nákup počítače – ,-Kč ,- DPH Náklady na instalaci počítače ,- Kč + 210,- DPH

12 Určete pořizovací cenu DLM
Účetní jednotka není plátce DPH : Příklad 1 : FAP za nákup výrobního stroje – ,-Kč ,- DPH Doprava tohoto stroje ,- Kč ,- DPH Účetní jednotka není plátce DPH : Příklad : FAP za nákup počítače – ,-Kč ,- DPH Náklady na instalaci počítače ,- Kč + 210,- DPH

13 Koloběh DLM 1.fáze – pořízení DLM – pořídit DLM lze různým způsobem – např. nákupem 2.fáze – zavedení do evidence a převod do užívání – DLM je přiděleno inventární číslo a je evidován na inventárních kartách. Zařazení do užívání je provedeno na základě zápisu, kterým je potvrzeno, že majetek může plnit své technicko-ekonomické funkce 3. fáze – DLM vlastníme a v průběhu této doby dochází k jeho používání a opotřebovávání, které je vyjádřeno formou oprávek a odpisů. Prostřednictvím odpisů je pořizovací cena přenášena do nákladů. 4. fáze – vyřazení – pokud je majetek opotřeben tak, že nemůže sloužit svému účelu nebo je zastaralý, případně pro účetní jednotku nadále nepotřebný, dochází k jeho vyřazení.

14 Používané účty - příklady
Účet 041 – pořízení DLNM a účet 042 – pořízení DLHM – slouží ke zjištění pořizovací ceny. Cena za pořízení DLM i cena vedlejších nákladů se účtuje na tyto účty pořízení na stranu MD. Po dokončení je majetek na základě zápisu o převzetí do užívání převeden na příslušný majetkový účet. Zůstatek na účtech pořízení udává hodnotu majetku, který ještě nebyl dokončen, a tedy nebyl převeden do užívání ( např. nedokončená stavba, apod.). Majetkové účty : 013 - Software 021 – Stavby 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 031 – Pozemky 032 – Umělecká díla a sbírky


Stáhnout ppt "Dlouhodobý majetek Charakteristika, členění, oceňování"

Podobné prezentace


Reklamy Google