Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 ZÁSOBY. Osnova 1.Vymezení zásob 2.Oceňování zásob 3.Účtování o zásobách  Způsob A účtování nakupovaných zásob (nákup, spotřeba, prodej,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 ZÁSOBY. Osnova 1.Vymezení zásob 2.Oceňování zásob 3.Účtování o zásobách  Způsob A účtování nakupovaných zásob (nákup, spotřeba, prodej,"— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 ZÁSOBY

2 Osnova 1.Vymezení zásob 2.Oceňování zásob 3.Účtování o zásobách  Způsob A účtování nakupovaných zásob (nákup, spotřeba, prodej, inventarizace)  Způsob B účtování nakupovaných zásob (nákup, spotřeba, prodej, inventarizace)  Účtování zásob vlastní výroby (způsob A i B)  Nevyfakturované dodávky, materiál (zboží) na cestě

3 1. Vymezení zásob Materiál Materiál Nedokončená výroba a polotovary Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Zboží

4 Materiál Suroviny Suroviny Pomocné látky Pomocné látky Látky, které jsou zapotřebí pro zajištění provozu Látky, které jsou zapotřebí pro zajištění provozu Náhradní díly Náhradní díly Obaly a obalové materiály Obaly a obalové materiály Další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění Další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, považované za drobný dlouhodobý majetek Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, považované za drobný dlouhodobý majetek Pokusná zvířata Pokusná zvířata

5 Nedokončená výroba a polotovary Produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem Produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem Nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty Nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty Odděleně evidované produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky Odděleně evidované produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky

6 Výrobky Věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky Věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky

7 Zboží Movité věci nabyté za účelem prodeje Movité věci nabyté za účelem prodeje Výrobky vlastní výroby, které byly předány do vlastních prodejen Výrobky vlastní výroby, které byly předány do vlastních prodejen Nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení Nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení

8 2. Oceňování zásob Pořizovací cena Pořizovací cena Reprodukční pořizovací cena Reprodukční pořizovací cena Vlastní náklady Vlastní náklady Úbytek lze oceňovat též cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo metodou FIFO Úbytek lze oceňovat též cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo metodou FIFO Vážený aritmetický průměr je třeba počítat nejméně jednou za měsíc Vážený aritmetický průměr je třeba počítat nejméně jednou za měsíc

9 Oceňování zásob Pořizovací cenu lze rozdělit na cenu pořízení (nebo předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení) a náklady s pořízením související Pořizovací cenu lze rozdělit na cenu pořízení (nebo předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení) a náklady s pořízením související

10 Oceňování zásob Náklady související s pořízením zásob Přeprava Přeprava Provize Provize Clo Clo Pojistné Pojistné Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob pouze přepravné a vlastní náklady na úpravy materiálu Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob pouze přepravné a vlastní náklady na úpravy materiálu

11 Oceňování zásob Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. jiných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. jiných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici

12 Oceňování zásob Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše nákladů podle plánových (operativních) kalkulací Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše nákladů podle plánových (operativních) kalkulací

13 3. Účtování o zásobách  Způsob A účtování nakupovaných zásob (nákup, spotřeba, prodej, inventarizace)  Způsob B účtování nakupovaných zásob (nákup, spotřeba, prodej, inventarizace)  Účtování zásob vlastní výroby (způsob A i B)  Nevyfakturované dodávky, materiál (zboží) na cestě


Stáhnout ppt "ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 ZÁSOBY. Osnova 1.Vymezení zásob 2.Oceňování zásob 3.Účtování o zásobách  Způsob A účtování nakupovaných zásob (nákup, spotřeba, prodej,"

Podobné prezentace


Reklamy Google