Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 1 Základy účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 1 Základy účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 1 Základy účetnictví

2 Definice účetnictví: Účetnictví je uzavřená komplexně vnitřně uspořádaná soustava informací o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

3 Funkce účetnictví: dokumentační a informační dispoziční kontrolní

4 Legislativní úprava účetnictví v ČR
Zákon o účetnictví Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele České účetní standardy pro podnikatele Obchodní zákoník Zákon o daních z příjmů Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon o rezervách a další

5 Účetní soustavy a organizace účetnictví

6 Vymezení účetní jednotky
právnické osoby, které mají sídlo na území ČR zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních předpisů, organizační složky státu podle zvláštních předpisů, fyzické osoby dle zákona o účetnictví.

7 Fyzické osoby - účetní jednotky

8 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
Směrná účtová osnova – určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin pro účtování o stavu a pohybu aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a o výsledku hospodaření. Účtový rozvrh – seznam syntetických a analytických účtů, které účetní jednotka potřebuje v běžném roce k zaúčtování všech účetních případů.

9 Účetní období 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců (kalendářní rok, hospodářský rok) období kratší či delší než 12 měsíců při změně účetního období, období delší než 12 měsíců (max. 15), období kratší než 12 měsíců.

10 Účetní záznamy Účetními záznamy jsou data, která jsou nositeli informací týkající se předmětu účetnictví nebo jeho vedení. Členění: jednoduché souhrnné

11 Průkaznost, obsah a forma účetních záznamů
Průkaznost záznamu nastává v případě, kdy skutečnost odpovídá stavu vykázanému na účetním záznamu. Obsahem záznamu je informace obsažená v účetním záznamu týkající se předmětu účetnictví a jeho vedení. Formou záznamu je konkrétní způsob zaznamenávání obsahu (informace). písemná forma technická forma

12 Opravy a úschova účetních záznamů
Opravy záznamů musí být provedeny tak, aby bylo možno určit: osobu odpovědnou za provedení opravy, okamžik provedení opravy, obsah záznamů před i po opravě. Úschova záznamů (základní lhůty): po dobu 5 let: účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtové rozvrhy... po dobu 10 let: účetní závěrka, výroční zpráva.


Stáhnout ppt "Přednáška č. 1 Základy účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google