Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.1.22 Úvod do účetnictví – informace pro vedení účetnictví Vytvořeno:17. 09. 2013 Ověřeno: 18. 09. 2013Třída:NS 1

2 Úvod do účetnictví – informace pro vedení účetnictví Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:1. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy, účetní rozvrh, účetní období Anotace: Materiál je určen k seznámení se základními právními normami, které upravují vedení účetnictví a k seznámení s informacemi, které jsou důležité pro jeho vedení.

3 1.zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění  rozsah a způsob vedení účetnictví  účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, účetní závěrka  způsoby oceňování majetku a jejich inventarizace  úschova účetních písemností …

4 2.Vyhláška č. 500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k provádění účetní závěrky, bližší vymezení aktiv a pasiv) 3.České účetní standardy (rezervy, opravné položky, otevírání účetních knih, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek…) 4.vzorový účtový rozvrh (rozdíl účtová osnova x účtový rozvrh !!!!)

5 1.úplně – jsou zúčtovány všechny účetní případy týkající se daného účetního období 2.průkazně – všechny účetní případy a zápisy jsou doloženy účetními doklady 3.správně – nejsou porušeny povinnosti stanovené zákonem (zákon o účetnictví, obchodní zákoník, zákon o daních z příjmů …)

6  za správnost účetnictví zodpovídá podnikatel (před finančním úřadem, smlouva s účetním x daňovým poradcem, smlouva, pojištění)

7  účetní období je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců: a)kalendářní rok b)hospodářský rok: účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden (např. od 1. září 2013 do 31. srpna 2013)  období, za které se účetnictví uzavírá a zjišťuje hospodářský výsledek účetní jednotky

8  účetnictví se vede v české měně (účetní operace se např. přepočítává aktuálním denním kurzem)  právnické osoby mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku (zápis do obchodního rejstříku) do dne svého zániku (výmaz z obchodního rejstříku)

9  povinnost vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek (více činností – jedno účetnictví)  účetnictví může být vedeno ručně nebo pomocí účetního programu

10 1.Jaké právní normy upravují vedení účetnictví?  zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy 2.Jak musí být vedeno účetnictví?  musí být vedeno úplně, průkazně a správně 3.Co je účetní období?  dvanáct nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců – kalendářní nebo hospodářský rok

11 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013 – 1. díl pro střední školy a pro veřejnost. 14. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2013, ISBN 978-80-87237-58-8. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google