Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní doklady Autor: Ing. Martin Svoboda, DiS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2012 - 2014 Tato materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní doklady Autor: Ing. Martin Svoboda, DiS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2012 - 2014 Tato materiál."— Transkript prezentace:

1 Účetní doklady Autor: Ing. Martin Svoboda, DiS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2012 - 2014 Tato materiál vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky na SOŠ a SOU Vyškov. (reg. č. projektu CZ.1.07/1.500/34.0870) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 O BSAH 1. Účetní doklady Účetní doklady 2. Členění účetních dokladů Členění účetních dokladů 3. Náležitosti účetních dokladů Náležitosti účetních dokladů 4. Vyhotovování účetních dokladů Vyhotovování účetních dokladů 5. Opravy účetních dokladů Opravy účetních dokladů 6. Oběh účetních dokladů Oběh účetních dokladů

3 Ú ČETNÍ DOKLADY Zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů. Účetní doklad je průkazný účetní záznam, v němž se zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace. Zákon o účetnictví stanoví povinné náležitosti každého účetního dokladu, ne už jeho formu, ani typ.

4 Č LENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ 1. Podle druhu: o Faktury vystavené (FAV) – vyúčtování provedené dodávky zboží, služeb aj., na základě kterého účetní jednotce vzniká vůči odběrateli pohledávka (nárok na zaplacení). o Faktury přijaté (FAP) – vyúčtování od dodavatele, na základě kterého vzniká účetní jednotce závazek (povinnost zaplatit dodavateli).

5 Č LENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ o Příjmový pokladní doklad (PPD) – používají se u plateb za hotové. Příjem peněz do pokladny a vyhotovují se dvakrát (originál = zákazník, kopie = příjemce peněz). o Výdajový pokladní doklad (VPD) – výdej peněz z poklady. o Bankovní výpisy (VBÚ) – informují účetní jednotku o stavu pohybu peněz na bankovním účtu.

6 Č LENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ o Vnitřní (interní) účetní doklady (VÚD/ID) – slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku. Např.: o příjemky – příjem materiálu a zboží na sklad, o výdejky – výdej materiálu a zboží ze skladu, o výplatní listiny.

7 Č LENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ 2. Podle počtu dokumentovaných účetních případů: Jednotlivé – pouze jedna hospodářská operace na dokladu Sběrné – zahrnují více jednotlivých účetních dokladů zachycující stejnorodé hospodářské operace do nového dokladu, aby mohly být zaúčtovány jednou položkou (za období max. jednoho měsíce).

8 Č LENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ 3. Podle obsahu: Vnější (externí) – souvisí s okolím podniku. Jsou to všechny doklady, kdy účastník je někdo z okolí podniku. Vnitřní (interní) – všechny doklady, které vznikly uvnitř podniku a souvisí s tímto podnikem.

9 N ÁLEŽITOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ 1. Označení účetního dokladu: o Veškeré doklady musí být označeny způsobem zabezpečujícím vazbu mezi jednotlivými doklady a účetními zápisy v účetních knihách. Označení: a) v jedné číselné řadě: 1, 2. 3 …x (u malého počtu dokladů), b) v několika číselných řadách.

10 N ÁLEŽITOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ 2. Popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků. 3. Označení účastníků – obchodní jméno, sídlo právnické osoby a příjmení, jméno a místo podnikání fyzické osoby. 4. Popis obsahu účetního případu – nákup zboží atd.

11 N ÁLEŽITOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ 5. Peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství. 6. Okamžik vyhotovení účetního dokladu. 7. Okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu. 8. Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědného za jeho zaúčtování.

12 V YHOTOVOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklady se mají vyhotovovat bez zbytečného odkladu. Údaje v účetních dokladech musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvalost zápisu, aby byly po dobu své úschovy plně čitelné.

13 O PRAVY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Oprava: Vyznačujeme opravu přímo na opravovaný (původní) doklad – tzv. bezdokladový způsob. K chybnému (původnímu) dokladu vystavíme nový opravný účetní doklad – tzv. dokladový způsob.

14 O BĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ 1. Přezkoušení správnosti = kontrola: o Věcná stránka – prověřování správnosti údajů na účetním dokladu a přípustnosti účetního případu, kterého se doklad týká. o Formální stránka – zaměřuje se na úplnosti náležitostí účetního dokladu

15 O BĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ 2. Příprava k zaúčtování. 3. Třídění dokladů. 4. Označování dokladů. 5. Evidence. 6. Určení účtovacího předpisu. 7. Zaúčtování dokladů. 8. Úschova dokladů. Zdroj: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví


Stáhnout ppt "Účetní doklady Autor: Ing. Martin Svoboda, DiS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2012 - 2014 Tato materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google