Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

2 SŠ Bohumín, p. o. Ing. Ivana Mudrová a Mgr. Marcela Horváthová

3 Peněžní deník je základní kniha daňové evidence, kde podnikatel sleduje:  stav a pohyb peněz (v hotovosti, bance),  příjmy a výdaje v předepsaném členění.  Peněžní deník nemá zákonem o účetnictví předepsanou formu, ale je stanoven minimální obsah.  Rozlišujeme peněžní deník pro plátce a neplátce DPH ( neplátci DPH se daní z přidané hodnoty nemusí zabývat).

4 Příjmy zahrnované:  prodej zboží,  prodej výrobků,  prodej služeb,  ostatní (úroky, prodej DHM,…). Příjmy nezahrnované:  peněžní vklady,  přijaté půjčky, dary,  úvěry,  příjem DPH,  přeplatky daní.

5 Výdaje zahrnované:  nákup materiálu,  nákup výrobků a zboží,  nákup služeb,  výplaty mezd,  platby zdrav. a soc. pojištění za zaměstnance,  provozní režie (telefon, nájem, elektřina,…). Výdaje nezahrnované:  osobní spotřeba,  splátky úvěrů a půjček,  platby daně z příjmu podnikatele,  platba zdrav. a soc. pojištění podnikatele.

6  Jsou určeny k překlenutí časového nesouladu při převodech peněz z banky do pokladny a naopak z pokladny do banky.

7  Do peněžního deníku zapisujeme účetní případy na základě těchto dokladů: a) pohyb v hotovosti – příjmový pokladní doklad (PPD) – výdajový pokladní doklad (VPD) b) pohyb na bankovním účtu – výpis z účtu (BÚ)  K dokladům je připojeno číselné označení (pořadové číslo).  Při zařazování plateb do peněžního deníku se musí podnikatel řídit Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

8  Do jednotlivých řádků a sloupců peněžního deníku zapisujeme položky, které jsou příjmem nebo výdajem v hotovosti nebo bankovního účtu.  Tyto položky rozepisujeme na příjmy a výdaje:  zahrnované a nezahrnované do základu daně,  průběžné položky, příjem a výdej DPH (pouze u plátců DPH).

9 1. pořadové číslo řádku 2. označení a číslo dokladu 3. text – popis účetního případu 4. příjem peněz v hotovosti 5. výdej peněz v hotovosti 6. zůstatek peněz v hotovosti 7.příjem peněz na bankovní účet 8.výdej peněz z bankovního účtu 9. zůstatek na bankovním účtu 10. příjmy zahrnované do základu daně 11. výdaje zahrnované do základu daně 12. průběžné položky příjem (při převodu peněz) 13. průběžné položky výdej (při převodu peněz) 14. příjem nezahrnovaný 15. výdej nezahrnovaný 16. příjem DPH (pouze u plátců DPH) 17. výdej DPH (pouze u plátců DPH)

10  výběr peněz z účtu do pokladny – příjmový pokladní doklad (PPD/49) Kč  2. Výpis z běžného účtu na výběr peněz jednotka až (BÚ/8) Kč  odvod peněz z pokladny na běžný účet – výdajový pokladní doklad (VPD/136) Kč  4. Výpis z běžného účtu na odvod peněz obdržela účetní jednotka až (BÚ/9) – Kč

11 Pořadové číslo Doklad/číslo Datum Text Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bank. Účtech Průběžné položkyPříjmy zahrnova né do ZD Výdaje zahrnova né do ZD Příjmy nezahrno vané do ZD Výdaje nezahrnov ané do ZD PříjemVýdejPříjemVýdejPříjemVýdej abcd PPD/ dotace pokladny BÚ/826.8 vyúčtování dotace VPD/ výběr pokladny BÚ/96.9 vyúčtování výběru 40000

12

13  Zápisy v peněžním deníku se zásadně provádějí v časovém sledu podle jednotlivých účetních dokladů.  Každý účetní případ musí být doložen originálním daňovým dokladem.  Po ukončení účetního období se zápisy v peněžním deníku uzavírají součtem jednotlivých sloupců.

14  Klínský,P.: Ekonomika nejen k maturitě, Eduko 


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost."

Podobné prezentace


Reklamy Google