Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055
Učíme se podnikat Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

2 Daňová evidence – peněžní deník
SŠ Bohumín, p. o. Ing. Ivana Mudrová a Mgr. Marcela Horváthová

3 Peněžní deník Peněžní deník je základní kniha daňové evidence, kde podnikatel sleduje: stav a pohyb peněz (v hotovosti, bance), příjmy a výdaje v předepsaném členění. Peněžní deník nemá zákonem o účetnictví předepsanou formu, ale je stanoven minimální obsah. Rozlišujeme peněžní deník pro plátce a neplátce DPH (neplátci DPH se daní z přidané hodnoty nemusí zabývat).

4 Příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované v peněžním deníku do základu daně
Příjmy zahrnované: prodej zboží, prodej výrobků, prodej služeb, ostatní (úroky, prodej DHM,…). Příjmy nezahrnované: peněžní vklady, přijaté půjčky, dary, úvěry, příjem DPH, přeplatky daní.

5 Výdaje zahrnované a nezahrnované do základu daně
nákup materiálu, nákup výrobků a zboží, nákup služeb, výplaty mezd, platby zdrav. a soc. pojištění za zaměstnance, provozní režie (telefon, nájem, elektřina,…). Výdaje nezahrnované: osobní spotřeba, splátky úvěrů a půjček, platby daně z příjmu podnikatele, platba zdrav. a soc. pojištění podnikatele.

6 Průběžné položky v peněžním deníku
Jsou určeny k překlenutí časového nesouladu při převodech peněz z banky do pokladny a naopak z pokladny do banky.

7 Peněžní deník Do peněžního deníku zapisujeme účetní případy na základě těchto dokladů: a) pohyb v hotovosti – příjmový pokladní doklad (PPD) – výdajový pokladní doklad (VPD) b) pohyb na bankovním účtu – výpis z účtu (BÚ) K dokladům je připojeno číselné označení (pořadové číslo). Při zařazování plateb do peněžního deníku se musí podnikatel řídit Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

8 Peněžní deník Do jednotlivých řádků a sloupců peněžního deníku zapisujeme položky, které jsou příjmem nebo výdajem v hotovosti nebo bankovního účtu. Tyto položky rozepisujeme na příjmy a výdaje: zahrnované a nezahrnované do základu daně, průběžné položky, příjem a výdej DPH (pouze u plátců DPH).

9 Obsah peněžního deníku
1. pořadové číslo řádku 2. označení a číslo dokladu 3. text – popis účetního případu 4. příjem peněz v hotovosti 5. výdej peněz v hotovosti 6. zůstatek peněz v hotovosti 7. příjem peněz na bankovní účet 8. výdej peněz z bankovního účtu 9. zůstatek na bankovním účtu 10. příjmy zahrnované do základu daně 11. výdaje zahrnované do základu daně 12. průběžné položky příjem (při převodu peněz) 13. průběžné položky výdej (při převodu peněz) 14. příjem nezahrnovaný 15. výdej nezahrnovaný 16. příjem DPH (pouze u plátců DPH) 17. výdej DPH (pouze u plátců DPH)

10 Příklad a řešení výběr peněz z účtu do pokladny – příjmový pokladní doklad (PPD/49) Kč 2. Výpis z běžného účtu na výběr peněz jednotka až (BÚ/8) Kč odvod peněz z pokladny na běžný účet – výdajový pokladní doklad (VPD/136) Kč 4. Výpis z běžného účtu na odvod peněz obdržela účetní jednotka až (BÚ/9) – Kč

11 Příklad - řešení Pořadové číslo Doklad/číslo Datum Text
Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bank. Účtech Průběžné položky Příjmy zahrnované do ZD Výdaje zahrnované do ZD Příjmy nezahrnované do ZD Výdaje nezahrnované do ZD Příjem Výdej a b c d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. PPD/49 22.8 dotace pokladny 50000 BÚ/8 26.8 vyúčtování dotace VPD/136 1.9 výběr pokladny 40000 BÚ/9 6.9 vyúčtování výběru

12 Vzor příjmového a výdajového dokladu

13 Obsah peněžního deníku
Zápisy v peněžním deníku se zásadně provádějí v časovém sledu podle jednotlivých účetních dokladů. Každý účetní případ musí být doložen originálním daňovým dokladem. Po ukončení účetního období se zápisy v peněžním deníku uzavírají součtem jednotlivých sloupců.

14 Zdroje: Klínský,P.: Ekonomika nejen k maturitě, Eduko


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google