Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 11 Peněžní deník – příjmy a výdaje AutorMgr.Andrea Sapíková Tematická oblastÚčetnictví - Peněžní deník AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Účetnictví. Žáci jsou seznámeni s druhy příjmů a výdajů v peněžním deníku. Ročník1. ročník nástavbového studia obor Podnikání 1. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea Datum tvorbyzáří – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 P ŘÍJMY A VÝDAJE Peněžní deník DUM č.11

3 P ŘÍJMY A VÝDAJE - PENĚŽNÍ DENÍK Nejdůležitější knihou daňové evidence je deník příjmů a výdajů Daňová evidence musí obsahovat jak příjmy, tak i výdaje Zápisy do peněžního deníku provádíme zpravidla na základě účetních dokladů http://images.clipartlogo.com/files/images/25/253924/diary-costea-bogdan-01_phttp://images.clipartlogo.com/files/images/25/253924/diary-costea-bogdan-01_p dne1.10.2013

4 P ŘÍJMY A JEJICH DĚLENÍ V peněžním deníku musíme příjmy rozdělit na 2 základní kategorie: 1. Příjmy zahrnované do základu daně 2. Příjmy nezahrnované do základu daně Toto dělení příjmů nám ukládá ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbHSGls3fNJph_mFTPLhmeNzuT dAM2HcPEyX9UFtJxifahEovbawhttps://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbHSGls3fNJph_mFTPLhmeNzuT dAM2HcPEyX9UFtJxifahEovbaw dne 1.10.2013

5 P ŘÍJMY A JEJICH DĚLENÍ Příjmy zahrnované do základu daně: Prodej zboží, výrobků a služeb Připsané úroky z běžného účtu Přiznané náhrady od pojišťovny a další Tyto příjmy nazýváme jako zdanitelné příjmy. Jedná se o tržby. Tržby mohou být uhrazeny v hotovosti či pomocí prostřednictvím faktur na běžný účet.

6 P ŘÍJMY A JEJICH DĚLENÍ Příjmy nezahrnované do základu daně: Peněžní vklad podnikatele Příjem daně z přidané hodnoty – nadměrný odpočet Příjmy zdaněné srážkovou daní Úvěry, dary a další Příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. Tyto příjmy nazýváme jako nedaňové příjmy.

7 V ÝDAJE A JEJICH DĚLENÍ V peněžním deníku musíme rozlišovat: Výdaje odčitatelné od základu daně ( tzn., že si o tyto výdaje snižuji daňový základ, neplatím z nich daň) Výdaje neodčitatelné od základu daně https://www.google.cz/#q=pen%C3%ADze+obr%C3%A1zekhttps://www.google.cz/#q=pen%C3%ADze+obr%C3%A1zek dne 1.10.2013

8 V ÝDAJE A JEJICH DĚLENÍ Výdaje odčitatelné od základu daně: Nákup materiálu, zboží a drobného hmotného majetku Výplata mezd včetně odvodů na pojistném Provozní režie – energie, opravy,poštovné, nájemné, telefony, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, cestovné, nákup cenin) Úroky z úvěrů Tyto výdaje nazýváme jako daňové výdaje.

9 V ÝDAJE A JEJICH DĚLENÍ Výdaje neodčitatelné od základu daně: Nákup hmotného majetku Daň z příjmu podnikatele Zdravotní a sociální pojištění podnikatele Osobní spotřeba Odvod DPH Dary,reprezentace,pokuty,penále a další Tyto výdaje nazýváme nedaňové výdaje.

10 PROCVIČOVÁNÍ Určete, zda se jedná o daňový či nedaňový výdaj, správnou odpověď zakroužkujte: Zaplacena pokuta zdravotní pojišťovně DN Z běžného účtu zaplacen úrok z úvěru DN Nákup PC za 70.000,-Kč DN Nákup zboží DN http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSw1Y1COIQ-Rh81ioZvXGteTzXcavkCoJiQcxxjdXy8uin4pWno6tw4Nlvx http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSw1Y1COIQ-Rh81ioZvXGteTzXcavkCoJiQcxxjdXy8uin4pWno6tw4Nlvx dne1.10.2013

11 PROCVIČOVÁNÍ Určete, zda se jedná o zdanitelný či nedaňový příjem, správnou odpověď zakroužkujte: Tržba za prodané zboží ZN Připsaný úrok z běžného účtu ZN Vklad osobních prostředků do podnikání ZN Banka poskytla podnikateli úvěr ZN

12 Číslo Text Peněž. prostředky v hotovostiPeněž. prostředky na bank. účtechPrůběžné položky Příjmy zahrnov. do ZD Výdaje odčitatel. od ZD Příjmy nezahrn. do ZD Výdaje neodčit. od ZD příjemvýdejpříjemvýdejpříjemvýdej abC 12345678910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 Peněžní deník

13 P ENĚŽNÍ DENÍK V peněžním deníku se setkáme s názvem sloupce Průběžné položky Do tohoto sloupce zapisujeme převody peněžních prostředků z pokladny na bankovní účet a naopak - až do doby, dokud nemáme všechny účetní doklady. Slouží k zachycení časového nesouladu mezi výpisy z účtu a pokladními doklady.

14 P RŮBĚŽNÉ POLOŽKY Příklad: V případě, že vybereme peníze z bankovního účtu do pokladny, můžeme zapsat do peněžního deníku pouze příjem peněz do pokladny. Do doby, než obdržíme výpis z bankovního účtu, evidujeme úbytek prostředků z bankovního účtu v průběžných položkách - výdaje. Po obdržení výpisu evidujeme již úbytek peněžních prostředků na běžném účtu a zrušíme průběžné položky - příjmy.

15 Z ÁPISY DO PENĚŽNÍHO DENÍKU Zapište do peněžního deníku: Stav finančních prostředků: Běžný účet 800.000,-Kč Pokladna 100.000,- Kč 1. V hotovosti zaplaceno nájemné 20.000,-Kč 2. V hotovosti nakoupeny ceniny 1000,-Kč 3. Z BÚ zaplacen nákup materiálu 2.000,-Kč 4. Tržby v hotovosti za poskytnuté služby 20.000,- Kč 5. Výpis z BÚ – odběratelé zaplatili za zboží 49.000,-Kč

16 Číslo Text Peněž. prostředky v hotovosti Peněž. prostředky na bank. účtech Průběžné položky Příjmy zahrnov. do ZD Výdaje odčitatel. od ZD Příjmy nezahrn. do ZD Výdaje neodčit. od ZD příjemvýdejpříjemvýdejpříjemvýdej abC 12345678910 1 2 3 4 5 6 CELKEM

17 Z ÁKLAD DANĚ V peněžním deníku jsme na základě ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ rozlišovali příjmy a výdaje podle toho, zda z nich odvádíme či neodvádíme daň a podle toho, zda nám snižují či zvyšují daňový základ. Zjištění daňového základu – OBECNĚ( NAPŘ. ÚROKY JSOU ZDAŇOVÁNY JAKO KAPITÁLOVÝ MAJETEK) PŘÍJMY ZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU DANĚ – VÝDAJE ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ = DAŇOVÝ ZÁKLAD

18 ZÁPISY DO PENĚŽNÍHO DENÍKU Použitá literatura: Pavel Štohl, Daňová evidence –praktický průvodce, Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl,Znojmo 2009 Dále byly využity poznatky z praxe.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google