Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 17 Výnosy a jejich účtování AutorMgr.Andrea Sapíková Tematická oblastÚčetnictví -výsledkové účty AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Účetnictví – oblast výsledkové účty - výnosy. DUM je určen pro výuku pravidel účtování jednotlivých druhů výnosů. Ročník2. ročník nástavbového studia obor Podnikání, 3.ročník nástavbového studia obor podnikání dálková forma v rámci opakování 4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea Datum tvorbyZáří – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 V ÝNOSY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ DUM č.17

3 V ÝNOSY VÝNOSY – účtová skupina 6 VÝNOSY – ovlivňují hospodářský výsledek Výnosy dělíme na daňově uznatelné a daňově neuznatelné Výnosy = výkony v peněžním vyjádření za výrobky, práce a služby vytvořené v podnikatelské činnosti. Výnosy nejsou totožné s příjmy!!!!

4 VÝNOSY Pravidla účtování VÝNOSY ÚČTUJEME V PRŮBĚHU ROKU NA STRANU DAL ( pouze v 61 účtové skupině může nastat situace, kdy dojde ke snížení výnosů – potom účtujeme na MD) VÝNOSY ÚČTUJEME POUZE DO OBDOBÍ, SE KTERÝM ČASOVĚ I VĚCNĚ SOUVISÍ. VÝNOSY NEKOMPENZUJEME NÁKLADY.

5 VÝNOSY Členění výnosů: PROVOZNÍ (60-65) – souvisí s běžnou činností FINANČNÍ (66) – vyplývají z finančních operací MIMOŘÁDNÉ (68) – neočekávané, náhlé (úhrada odepsaných pohledávek) Tyto výnosy navazují na výsledek hospodaření

6 VÝNOSY Provozní výnosy  Účtové skupiny:  60 – Tržby za vlastní výkony a zboží ( tržby za výrobky, služby)  61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob (nedokončená výroba, polotovary)  62 – Aktivace (pořízení majetku vlastní činností) Tyto výnosy se pravidelně opakují.

7 VÝNOSY 64 – Jiné provozní výnosy (neopakují se pravidelně, jedná se např. o přijaté pokuty, tržby z prodeje investičního majetku,nepotřebného materiálu) https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+v%C3%BDnosy+%C3%BA%C4%8Detnictv%C3% Ahttps://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+v%C3%BDnosy+%C3%BA%C4%8Detnictv%C3% Adne 3.11.2013

8 VÝNOSY Finanční výnosy Účtová skupina:  66 – Finanční výnosy (tržby z prodeje cenných papír, úroky, kurzové zisky, výnosy z finančního majetku) Mimořádné výnosy Účtová skupina:  68 – Mimořádné výnosy (např. výnosy z odepsaných pohledávek – uhrazená manka či škody)

9 VÝNOSY Výnosy zahrnované do základu daně – namátkové příklady: 601 – Tržby z prodeje výrobků 602 – Tržby z prodeje služeb 604 – Tržby z prodeje zboží 621 – Aktivace (vlastní výroba materiálu a zboží) 661 – Tržby z prodeje cenných papírů 663 – Kurzové zisky 668 – Přebytky na pokladně 688 – Náhrady za pojištěný majetek

10 VÝNOSY Výnosy nezahrnované do základu daně – namátkové příklady: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStV-p-UNEZTX5IOfxKvr6p1OmOQK2QBT1_9jRRnKSgft3wfyNliQhttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStV-p-UNEZTX5IOfxKvr6p1OmOQK2QBT1_9jRRnKSgft3wfyNliQ dne 3.11.2013  662 – Úroky  665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - dividendy  666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku – dividendy Výše uvedené účty byly u zdroje zdaněny srážkovou daní – nemůžeme danit 2x.

11 PROCVIČOVÁNÍ http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=n3euYhQoCp0uoM&tbnid=qrGcQ7Dz0gtVCM:&ved=0CAUQjRw&url=htt p%3A%2F%2Fskolakov3c.sweb.cz%2FPRVOUKA%2FRYBY%2Fryby.htm&ei=08b_Uq6wAcjD7AazoYCYBQ&bvm=bv.61535280,d.ZGU&psig=AFQjCNGE0w9_S C8zy6ECEpk1e8OcvcCipA&ust=1392580540215365 DNE 3.11.2013

12 Ú ČTOVÁNÍ VÝNOSŮ Zaúčtujte: 1. FAV za prodané výrobky 2. FAV za zboží 3. VÚD prodej nepotřebného materiálu 4. VBÚ dlužník zaplatil již odepsanou pohledávku 5. VBÚ tržby z prodaných akcií 6. VÚD náhrada přiznaná pojišťovnou 7. VBÚ přijaté dividendy z krátkodobých akcií 8. VBÚ přijaté nájemné za pronajatý sklad 9. VBÚ úroky z bankovního účtu

13 VÝNOSY Seznam použité literatury: V. Rubáková,D.Šlézarová, Praktické účetnictví pro střední školy 2.díl, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané 2010, ISBN 978-80-7402-057-5 Hana Čermáková, Účetnictví - shrnutí základů, Mirago, Ostrava 2005, ISBN 80-86617-17-3 http://www.podnikatel.cz/clanky/jake-jsou-zasady-pro-uctovani-vynosu-prichystali-jsme-podrobny- navod/http://www.podnikatel.cz/clanky/jake-jsou-zasady-pro-uctovani-vynosu-prichystali-jsme-podrobny- navod/ dne 3.11.2013


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google