Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 9 Zúčtovací vztahy AutorMgr.Andrea Sapíková Tematická oblastÚčetnictví - Základy finančního účetnictví (pohledávky a závazky) AnotaceŽák je seznámen se zúčtovacími vztahy, s druhy závazků a pohledávek. DUM je určen pro výuku základů a pravidel účtování. Ročník2. ročník nástavbového studia obor Podnikání, 3. ročník dálkového studia v rámci opakování 2. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea, dále pak pro 4. ročník OA a EL v rámci opakování Datum tvorbyzáří – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY DUM č. 9

3 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY - POHLEDÁVKY vztahy z obchodního styku nazýváme dodavatelsko-odběratelské vztahy Mezi tyto vztahy patří: 1. Pohledávky - účtová třída 3 ( pohledávky za výrobky, za poskytnuté služby,materiál a další) 2. Závazky – účtová třída 3 (za materiál, za majetek, za odebrané zboží a další)

4 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY - POHLEDÁVKY POHLEDÁVKA = nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka, podnikatel zde vystupuje jako věřitel Pohledávka = někdo nám dluží Druhy pohledávek:  Pohledávky z obchodních vztahů  Pohledávky vůči státu – např. přeplatky na dani  Pohledávky za zaměstnanci – poskytnuté zálohy  Pohledávky za poskytnuté půjčky  Pohledávky vůči pojišťovnám – za způsobené uplatňované škody, přeplatky na pojištění

5 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY - POHLEDÁVKY V obchodních vztazích nám POHLEDÁVKA vzniká v případě, že za námi poskytované služby či zboží vystavíme fakturu – tato faktura se nazývá faktura vydaná - FAV. Účet 311 Odběratelé - slouží k evidenci pohledávek z obchodního styku, účtujeme dnem, kdy došlo ke splnění dodávky. Pohledávky evidujeme v knize vydaných faktur.Důvod ? Měli bychom vědět v jaké výši máme pohledávky a vůči komu.

6 http://www.vachtova.cz/images/arti cles/17/kniha-prijatych-a-vydanych- faktur.pdfhttp://www.vachtova.cz/images/arti cles/17/kniha-prijatych-a-vydanych- faktur.pdf dne 1.9..2013

7 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY - POHLEDÁVKY Účet 315 Ostatní pohledávky – slouží k evidenci reklamací vůči dodavatelům, k evidenci pohledávek z finančních operací. Účet 314 Pohledávky za poskytnuté provozní zálohy Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci – slouží např. k evidenci pohledávek za poskytnuté zálohy na služební cesty Účtová třída 35 - Pohledávky ke společníkům a sdružení (např. účet 353 Pohledávky za upsaný kapitál) Účtová třída 37 - Jiné pohledávky a závazky (např. účet 374 Pohledávky z pronájmu a další)

8 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY - POHLEDÁVKY Určete zda se jedná o pohledávku. Správnou odpověď zakroužkujte. Firma má přeplatek na dani u finančního úřadu anone Firma má přeplatek na sociálním pojištění anone Firma je povinna platit zdravotní pojištění anone Firma poskytla zaměstnanci půjčku anone Firma prodala zboží a dostala zaplacenoano ne Firma dodala zboží a nedostala zaplacenoano ne

9 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY - ZÁVAZKY ZÁVAZEK = DLUH Závazek máme vždy, když někomu dlužíme Druhy závazků:  Závazky vůči dodavatelům – odebrali jsme např. zboží, ale ještě jsme nezaplatili  Závazky vůči zaměstnancům – např. nevyplacené mzdy a neuskutečněné odvody na pojištění  Závazek vůči státu – nezaplacená daň  Závazek vůči bankám – nesplacený úvěr

10 http://eurozpravy.cz/pictures/photo/ 2012/10/19/aaa-1350639763- 8e6f9f3a_660x371.jpghttp://eurozpravy.cz/pictures/photo/ 2012/10/19/aaa-1350639763- 8e6f9f3a_660x371.jpg dne 1.9.2013

11 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY - ZÁVAZKY Závazek vzniká na základě přijaté faktury od dodavatele – FAP. Závazky evidujeme v knize přijatých faktur. Účet 321 Dodavatelé – slouží k evidenci závazků, které jsou splatné do jednoho roku. O vzniku závazku účtujeme až na základě přijaté faktury. Den uskutečnění účetního případu je totožný s dnem uskutečnění dodávky. Účet 324 Přijaté zálohy – zde účtujeme o krátkodobých zálohách od odběratelů Účet 325 Ostatní závazky – účtujeme např. o poskytnutých slevách

12 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY - ZÁVAZKY Účet 331 Zaměstnanci – slouží k evidenci nevyplacených mezd zaměstnancům Účet 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení - slouží k evidenci závazků vůči zdravotním pojišťovnám a správě sociálního pojištění Účtová třída 34 - Zúčtování daní a dotací (např. účet 341 Daň z příjmů) Účtová třída 36 - Závazky ke společníkům a sdružení (např. účet 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku) Účtová třída 37 - Jiné pohledávky a závazky (např. účet 372 Závazky z koupě podniku)

13 Z ÚČTOVACÍ VZTAHY - ZÁVAZKY Určete zda se jedná o závazek. Správnou odpověď zakroužkujte.Podnikatel poskytl zaměstnanci půjčkuanonePodnikatel provedl výpočet mezdanonePodnikatel vystavil fakturu dodavatelianoneFirma je povinna platit daněanoneFirma je povinna platit pojištěníanonePodnikatel vydal fakturu za zbožíanonePodnikatel přijal fakturu za zbožíanone

14 ZÚČTOVACÍ VZTAHY OTÁZKY  Jestliže jsme obdrželi fakturu máme závazek nebo pohledávku? Dluh je závazek nebo pohledávka? Vyjmenujte druhy pohledávek, Charakterizujte účet Odběratelé. Charakterizujte účet Dodavatelé. Co evidujeme na účtu 331? Jak se jmenují knihy ve kterých evidujeme pohledávky a závazky?

15 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Seznam použité literatury: V.Rubáková,D.Šlézarová, Praktické účetnictví pro střední školy 1.díl, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané 2010 Pavel Štohl, Daňová evidence –praktický průvodce, Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl,Znojmo 2009 Hana Čermáková, Účetnictví - shrnutí základů, Mirago, Ostrava 2005 Dále byly použity vlastní poznatky z praxe.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google