Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 16 Náklady a jejich účtování AutorMgr.Andrea Sapíková Tematická oblastÚčetnictví - výsledkové účty AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Účetnictví – oblast výsledkové účty - náklady. DUM je určen pro výuku pravidel účtování jednotlivých druhů nákladů. Ročník2. ročník nástavbového studia obor Podnikání, 3.ročník nástavbového studia obor podnikání dálková forma v rámci opakování 4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea Datum tvorbyzáří – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 N ÁKLADY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ DUM č.16

3 NÁKLADY Náklady – účtová třída 5 Náklady ovlivňují hospodářský výsledek Náklady členíme na daňově uznatelné a daňově neuznatelné Náklady = spotřeba vyjádřená v peněžních jednotkách. Náklady musíme odlišovat od výdajů!!!!

4 NÁKLADY Náklady se v účetnictví vztahují vždy ke konkrétním výkonům Výdaje se přeměňují v náklady v případě, že vstupují do výrobku, služby nebo práce https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+n%C3%A1kladyhttps://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+n%C3%A1klady dne 2.11.2013

5 NÁKLADY Dělení nákladů pro potřeby účetnictví: 1. PROVOZNÍ - souvisejí s běžnou činností (50- 55) 2. FINANČNÍ – vyplývají z finančních operací – např. operace s cennými papíry (56-57) 3. MIMOŘÁDNÉ – neobvyklé, nečekané (58) Tyto náklady navazují na výsledek hospodaření

6 NÁKLADY Provozní náklady  Účtové skupiny:  50 – Spotřebované nákupy (materiál,energie,zboží)  51 - Služby (cestovné,reprezentace,opravy)  52 – Osobní náklady (mzdové náklady,pojištění)  53 – Daně a poplatky (silniční daň,daň z nemovitosti)  54 – Jiné provozní náklady ( pokuty,manka, škody,odpis pohledávek)  55 – Odpisy, rezervy, opravné položky Tyto náklady se pravidelně opakují.

7 NÁKLADY Finanční náklady Účtové skupiny:  56 – Finanční náklady (kurzové ztráty, úroky, prodané cenné papíry a podíly)  57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů (změna stavu rezerv a změna opravných položek) Mimořádné náklady Účtová skupina: 58 – Mimořádné náklady (manka a škody, ztrátové pohledávky)

8 NÁKLADY Další členění nákladů: Přímé – dají se rozpočítat přímo na 1 ks výrobku Nepřímé – jsou společné ( např. světlo, teplo) Fixní – nezávisí na objemu výroby Variabilní – závislé na objemu výroby Ve vnitropodnikovém účetnictví sledujeme náklady dle hospodářských středisek

9 NÁKLADY Pravidla účtování !!! NÁKLADY VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ ÚČTUJEME NA STRANU MD. NÁKLADY ÚČTUJEME POUZE DO OBDOBÍ, SE KTERÝM ČASOVĚ I VĚCNĚ SOUVISÍ. NÁKLADY NEKOMPENZUJEME VÝNOSY.

10 NÁKLADY Daňově uznatelné náklady – namátkové příklady: 501 – spotřeba materiálu, obalů, nákup ochranných pracovních pomůcek, nákup kancelářských potřeb, odborných publikací atd. 502,503 – spotřeba energií 511 – opravy a udržování 512 – cestovné 518 – telefonní poplatky, nájemné, inzerce 521 – hrubé mzdy 524 – odvody pojištění z hrubých mezd

11 NÁKLADY Daňově uznatelné náklady – namátkové příklady: 527 – stravenky do 55% ceny 538 – spotřeba známek, kolků 546 – odepsané pohledávky v souladu se zákonem 551 – účetní odpisy 563 – kurzové rozdíly 568 – bankovní poplatky https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+n%C3%A1kladyhttps://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+n%C3%A1klady dne 2.11.2013

12 NÁKLADY Daňově neuznatelné náklady – namátkové příklady: 513 – výdaje na hostiny, rauty 523 – odměny statutárních orgánů 528 – stravenky nad 55% jejich ceny 538 – daň dědická a darovací 526 – pojištění OSVČ 545 – pokuty státním institucím

13 Ú ČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Zaúčtujte: 1. Zaměstnancům přiznány hrubé mzdy 2. FAP za poradu daňového poradce 3. VBÚ úroky z úvěru 4. VÚD schodek v pokladně 5. VÚD odpisy staveb 6. VBÚ zaplaceno nájemné 7. VPD zaměstnanci bylo vyplaceno cestovné 8. VPD nákup pohonných hmot

14 NÁKLADY Seznam použité literatury: V. Rubáková,D.Šlézarová, Praktické účetnictví pro střední školy 2.díl, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané 2010, ISBN 978-80-7402-057-5 Hana Čermáková, Účetnictví - shrnutí základů, Mirago, Ostrava 2005, ISBN 80- 86617-17-3


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google