Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.18 Ročník2. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.18 Ročník2. ročník."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.18 Ročník2. ročník učebního oboru Kuchař-číšník Tematická oblast a předmět Činnosti a majetek podniku veřejného stravování Název učebního materiálu Hospodaření podniku Prezentace AutorIng. Hana Chládková Datum vytvoření9. 2. 2014 Anotace Učební materiál je určen pro žáky učebního obru Kuchař- číšník. Prezentace slouží k inovativnímu výkladu učiva o hospodaření podniku veřejného stravování. Zároveň obsahuje řešené úlohy k prověření získaných znalostí. Prezentace obsahuje 14 snímků.

2 Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Náklady podniky 2.Výnosy podniku 3.Hospodářský výsledek podniku 4.Použití zisku z hlediska podniku 5.Použití zisku z hlediska státu 6.Řešené úlohy 7.Zdroje Hospodaření podniku

3 1. Náklady podniku = peněžní vyjádření spotřeby práce, kapitálu a ostatních hospodářských prostředků Příklady:  spotřeba materiálu  opotřebení strojů a budov  výplata mezd zaměstnancům  spotřeba energie

4 1. Náklady podniku ČLENĚNÍ NÁKLADŮ: dle charakterudle sférydle spotřebovanédle vztahu vzniku prácek výkonům provozní finanční náklady výroby věcné fixní mimořádné náklady služeb osobnívariabilní

5 2. Výnosy podniku = ocenění výkonů podniku (peníze získané prodejem výrobků, zboží, služby apod.) ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VÝNOSŮ realizační nerealizační vznikají prodejem vznikají jiným způsobem výkonů podniku než prodejem výkonů podniku

6 2. Výnosy podniku ČLENĚNÍ VÝNOSŮ DLE CHARAKTERU provoznífinančnímimořádné tržby za prodané výrobky tržby z prodeje CP prodej odepsaného HM aktivace vlastních výkonů úroky z vkladůzúčtování rezerv

7 3. Hospodářský výsledek podniku = rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady HV = V – N může být dvojího typu: ZISKvýnosy jsou větší než náklady ZTRÁTAnáklady jsou větší než výnosy

8 3. Hospodářský výsledek podniku Snaha podniku veřejného stravování o snižování nákladů a zvyšování výnosů:  materiální, energetické a mzdové úspory  zavedení dokonalejší techniky a technologie  zlepšování organizace práce Snaha podniku veřejného stravování o snižování nákladů a zvyšování výnosů:  materiální, energetické a mzdové úspory  zavedení dokonalejší techniky a technologie  zlepšování organizace práce

9 4. Použití zisku z hlediska podniku  platba daně z příjmu  výplata podílů ze zisku společníkům  příděl do fondů podniku  splacení dlouhodobých úvěrů  nákup dlouhodobého majetku  investice podniku  platba daně z příjmu  výplata podílů ze zisku společníkům  příděl do fondů podniku  splacení dlouhodobých úvěrů  nákup dlouhodobého majetku  investice podniku

10 5. Použití zisku z hlediska státu Daně z příjmu se soustřeďují ve státním rozpočtu, který je určen k přerozdělování peněz v národním hospodářství  Příspěvky státním neziskovým organizacím (školství, zdravotnictví, kultura, věda)  Policie  Obrana státu

11 Hodnocení a odměňování pracovníků 1.Co rozumíme pod pojmem náklady podniku? 2.Uveďte příklady nákladů? 3.Členění nákladů dle charakteru? 4.Členění nákladů dle sféry vzniku a vztahu k výkonům? 6. Řešené úlohy Peněžní vyjádření spotřeby práce, kapitálu a ostatních hospodářských prostředků. Spotřeba materiálu, opotřebení strojů a budov, výplata mezd zaměstnancům, spotřeba energie. Provozní, finanční a mimořádné náklady. Náklady výroby a náklady služeb. Náklady fixní a variabilní.

12 5.Co rozumíte pod pojmeme výnosy podniku? 6.Členění výnosů dle charakteru? 7.Základní členění výnosů? 8.Jak zjistíme hospodářský výsledek podniku? Oceněné výkony podniku, peníze získané prodejem výrobků, zboží, služby apod. Provozní, finanční a mimořádné výnosy. Výnosy realizační a nerealizační. Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku.

13 9.Dva typy hospodářského výsledku podniku? 10. Uveďte možnosti snižování nákladů? 11. Použití zisku z hlediska podniku? 12. Použití zisku z hlediska státu? Zisk – v případě,že výnosy jsou větší než náklady. Ztráta – v případě, že výnosy jsou menší než náklady. Zisk – v případě,že výnosy jsou větší než náklady. Ztráta – v případě, že výnosy jsou menší než náklady. Materiální, energetické a mzdové úspory, zavedení dokonalejší techniky a technologie, zlepšování organizace práce. Platba daně z příjmu, výplata podílů ze zisku společníkům, příděl do fondů podniku, splacení dlouhodobých úvěrů, nákup dlouhodobého majetku, investice podniku. Příspěvky státním neziskovým organizacím (školství, zdravotnictví, kultura, věda), policie, obrana státu

14 Hodnocení a odměňování pracovníků 7. Zdroje MACH, Josef. Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař-číšník II. Díl, 1. vydání Praha: Fortuna 2000, ISBN 80-7168-671-9, s. 80 - 85. Prezentace neobsahuje obrázky.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.18 Ročník2. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google