Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Ekonomická stránka činnosti podniku Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Ekonomická stránka činnosti podniku Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných."— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Ekonomická stránka činnosti podniku Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Činnost podniku má 2 stránky – hmotnou a ekonomickou. HMOTNÁ STRÁNKA Vstupy podniku→ Podnik → Výstupy materiál, suroviny, výroba výrobky pracovní síla služby dlouhodobý majetek EKONOMICKÁ STRÁNKA Náklady→ Podnik → Výnosy tržby, ostatní výnosy

3  Představují spotřebu výrobních činitelů na určitý účel vyjádřenou v peněžních jednotkách  Jde o peněžní vyjádření všech vstupů podniku  Od nákladů musíme odlišit výdaje, ne každý výdaj je nákladem  Náklady je nutné v podniku sledovat, protože vynaložené náklady snižují zisk

4 1.PODLE DRUHŮ - vyjadřují strukturu potřebných nákladů na vstupu do podniku - je použito v 5. účtové třídě účtového rozvrhu - patří sem např. spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, odpisy, finanční náklady 2. PRO ÚČELY ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ - provozní náklady - finanční náklady - mimořádné náklady

5 3. PODLE ZÁVISLOSTI NA ZMĚNĚ OBJEMU VÝROBY - stálé ( fixní) – náklady se se změnou objemu výroby nemění, po určité době se mění skokem, např. nájemné - variabilní ( proměnlivé ) – náklady se mění při změnách objemu výroby. V jejich rámci dále rozlišujeme: ∙ proporcionální – celkové náklady se mění přímo úměrně se změnou objemu výroby, např. spotřeba základního materiálu ∙ progresivní – celkové náklady rostou rychleji než objem výroby, např. zvýšení výroby vyvolá vyplácení příplatků za práci ∙ degresivní – celkové náklady rostou pomaleji než objem výroby, např. lepší využití výrobních činitelů, snížení ztrát

6 4. ÚČELOVÉ ( KALKULAČNÍ ) ČLENĚNÍ - přímé ( jednicové ) – lze je zjistit přímo na kalkulační jednici, např. spotřeba základního materiálu - nepřímé ( režijní ) – nelze je zjistit přímo na kalkulační jednici, musíme je rozpočítat, např. spotřeba energie 5. Z HLEDISKA SFÉRY VZNIKU - výrobní – ty, které podnik vynaložil na výrobu určitého výrobku - oběhové – ty, které byly vynaloženy na prodej vlastních výrobků

7  Jsou to v peněžních jednotkách vyjádřené částky, které podnik získal ze svých činností  Hlavní složkou výnosů jsou tržby za vlastní výkony a zboží  Další složkou výnosů jsou finanční výnosy, např. zjištění přebytek v pokladně při inventarizaci a mimořádné výnosy  Výnosy podniku se zjistí, když se množství výkonů vynásobí jejich cenou  Od výnosů musíme odlišit příjmy, ne každý příjem je výnosem

8 1. PODLE DRUHŮ- jde o výnosy uspořádané v 6. třídě účetního rozvrhu, např. tržby za vlastní výkony a zboží, změna stavu vnitropodnikových zásob, aktivace majetku vytvořeného vlastní činností, ostatní provozní výnosy 2. PRO ÚČELY ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ - provozní výnosy - finanční výnosy - mimořádné výnosy 3. PODLE VNITROPODNIKOVÝCH ÚTVARŮ – jedná se o přiřazení výnosů jednotlivým vnitropodnikovým útvarům, např. výnosy výroby, správy, odbytu

9  Vyjadřuje úroveň hospodaření podniku v korunách  Zjišťuje se porovnáním nákladů a výnosů  Výsledek hospodaření je nejdůležitějším ukazatelem, jímž se charakterizuje hospodaření podniku  Zjišťuje se : √ neúčetně – pomocí výkazu zisku a ztráty √ účetně – pomocí účtu zisku a ztrát Výnosy ≻ Náklady → Zisk Výnosy ≺ Náklady → Ztráta Výnosy – Náklady = Výsledek hospodaření ( zisk ) – Daň z příjmů

10 1/ Posuďte, zda následující náklady patří mezi provozní, finanční nebo mimořádné: a/ úroky z úvěru b/ hrubé mzdy zaměstnanců c/ škody na materiálu z důvodu povodně d/ poplatky bance e/ spotřeba materiálu f/ odpisy DM 2/ Uveďte, které z následujících výnosů patří mezi provozní, finanční anebo mimořádné a/ tržby z prodeje zboží b/ připsané úroky z vkladů c/ tržby za poskytnuté služby 3/ Firma vynaložila v uplynulém období celkové náklady na svoji činnost Kč 2 560 000,--. Prodány bylo 24 000 kusů výrobků v prodejní ceně Kč 137 za kus. Zjistěte výsledek hospodaření firmy.

11  Biňovec, K. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Fortuna, 2004. ISBN 80- 7168-747-2.  Švarcová Jena, ing a kolektiv, Ekonomie, stručný přehled. Ing. Jena Švarcová, Ph.D., CEED nakladatelství a vydavatelství, 2006. ISBN 80-903433-3-3.  Klínský Petr, Munch Otto, Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1- 4. Fortuna, 2003, ISBN 80-7168-862-2.


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Ekonomická stránka činnosti podniku Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných."

Podobné prezentace


Reklamy Google