Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODNIKU S DŮRAZEM NA ROZHODOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODNIKU S DŮRAZEM NA ROZHODOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODNIKU S DŮRAZEM NA ROZHODOVÁNÍ

2 = v peněžních jednotkách vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů NÁKLADY

3 NÁKLADY (pro potřeby externích uživatelů) Náklad je ekonomický zdroj, který byl „obětován“ na dosažení výnosu z prodeje.

4 = hodnotově vyjádřené, účelné vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově související s ekonomickou činností NÁKLADY (pro potřeby řízení a rozhodování)

5 CHARAKTERISTICKÉ RYSY: účelnost = vynaložení musí být racionální a přiměřené výsledku činnosti účelnost = vynaložení musí být racionální a přiměřené výsledku činnosti účelový charakter = smyslem vynaložení zdroje je jeho zhodnocení účelový charakter = smyslem vynaložení zdroje je jeho zhodnocení

6 ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ A OCENĚNÍ NÁKLADŮ FINANČNÍ (PAGATORNÍ) POJETÍ NÁKLADŮ - je založeno na aplikaci peněžní formy koloběhu prostředků FINANČNÍ (PAGATORNÍ) POJETÍ NÁKLADŮ - je založeno na aplikaci peněžní formy koloběhu prostředků HODNOTOVÉ POJETÍ NÁKLADŮ - je určeno pro běžné řízení a kontrolu reálného průběhu aktuálně probíhajících procesů HODNOTOVÉ POJETÍ NÁKLADŮ - je určeno pro běžné řízení a kontrolu reálného průběhu aktuálně probíhajících procesů EKONOMICKÉ POJETÍ NÁKLADŮ - je vhodné nejen pro řízení reálně probíhajících procesů, ale také pro potřeby rozhodování za účelem výběru optimálních budoucích alternativ EKONOMICKÉ POJETÍ NÁKLADŮ - je vhodné nejen pro řízení reálně probíhajících procesů, ale také pro potřeby rozhodování za účelem výběru optimálních budoucích alternativ

7 NÁKLADY VERSUS VÝDAJE Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů podniku. Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů podniku. Mezi výdaji a náklady může dojít k časovému nesouladu. Mezi výdaji a náklady může dojít k časovému nesouladu.

8 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ (pro potřeby externích uživatelů) provozní provozní finanční finanční mimořádné mimořádné

9 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ (pro potřeby řízení a rozhodování) Druhové členění nákladů Druhové členění nákladů Účelové členění nákladů Účelové členění nákladů Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik Členění nákladů z hlediska jejich vlastností pro potřeby rozhodování Členění nákladů z hlediska jejich vlastností pro potřeby rozhodování

10 PENÍZE Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Materiál Energie Pracovní síla.......... odpisy DHM odpisy DNM spotřeba materiálu spotřeba energie mzdy služby. ostatní náklady ŘÍZENÍ- SPRÁVA OBSLUHA Výrobky A B C D E. NÁKUPNÁKUP VÝROBAVÝROBA PRODEJPRODEJ Bylo vynaloženo Členění nákladů druhové podle místa dle účelu m vzniku (nositelů m nákladů) m m Co? Kde? Na co?

11 DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Nákladové druhy jsou charakteristické třemi základními vlastnostmi:  jsou prvotní  jsou externí  jsou jednoduché Druhové členění nákladů je využitelné především pro řízení podniku jako celku.

12 ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ je zaměřeno na věcného nositele, který vyvolává vznik nákladu a jehož velikost (intenzita) určuje úroveň nákladu

13 Podle vztahu nákladu k činnosti: náklady technologické a na obsluhu a řízení Podle vztahu nákladu k činnosti: náklady technologické a na obsluhu a řízení Podle způsobu kontroly přiměřenosti nákladu a stanovení žádoucí výše nákladu: náklady jednicové a režijní Podle způsobu kontroly přiměřenosti nákladu a stanovení žádoucí výše nákladu: náklady jednicové a režijní Kalkulační členění - vychází z posouzení příčinné souvislosti nákladů k určitému výkonu: náklady přímé a nepřímé Kalkulační členění - vychází z posouzení příčinné souvislosti nákladů k určitému výkonu: náklady přímé a nepřímé ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

14 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODLE ODPOVĚDNOSTI ZA JEJICH VZNIK Organizační struktura – vnitropodnikové útvary: Náklady podle místa jejich vzniku Ekonomická struktura – odpovědnostní střediska: Náklady podle odpovědnosti za jejich vznik

15 NÁKLADY STŘEDISEK MOHOU TEDY VZNIKAT: spotřebou ekonomických zdrojů z externího okolí - náklady externí, prvotní spotřebou zdrojů vytvořených uvnitř podniku - náklady interní, druhotné

16 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Z HLEDISKA JEJICH VLASTNOSTÍ Náklady, které se v závislosti na objemu výkonů mění = náklady variabilní. Náklady, které se v závislosti na objemu výkonů mění = náklady variabilní. Náklady, které zůstávají neměnné i při změnách v určitém intervalu výkonů či využití kapacity = náklady fixní. Náklady, které zůstávají neměnné i při změnách v určitém intervalu výkonů či využití kapacity = náklady fixní. Největší význam má členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů:

17 NÁKLADY FIXNÍ (KAPACITNÍ): náklady, které jsou vynakládány před zahájením podnikatelského procesu a jejichž celkovou výši již nelze ovlivnit v průběhu podnikatelského procesu = umrtvené (utopené) fixní náklady náklady, které jsou vynakládány před zahájením podnikatelského procesu a jejichž celkovou výši již nelze ovlivnit v průběhu podnikatelského procesu = umrtvené (utopené) fixní náklady náklady, které lze při zřetelném snížení využití kapacity omezit = vyhnutelné fixní náklady náklady, které lze při zřetelném snížení využití kapacity omezit = vyhnutelné fixní náklady

18 NÁKLADY FIXNÍ (KAPACITNÍ): Základní charakteristika fixních nákladů vede k požadavku maximálního využití dané kapacity. Čím větší bude objem provedených výkonů, tím menší bude podíl fixních nákladů na jednotku výkonu.

19 DALŠÍ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ: Podle toho, jestli se náklady mění v závislosti na různých variantách zvažovaného rozhodnutí: náklady relevantní a irelevantní Mimořádně důležitou nákladovou kategorii v tržní ekonomice představují alternativní náklady Pro potřeby strategického řízení: náklady vázané k rozhodnutí


Stáhnout ppt "ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODNIKU S DŮRAZEM NA ROZHODOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google