Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace plných a variabilních nákladů. Kalkulace plných a variabilních N 2 Variantnost sestavení kalkulace  kalkulace se sestavují variantně s ohledem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace plných a variabilních nákladů. Kalkulace plných a variabilních N 2 Variantnost sestavení kalkulace  kalkulace se sestavují variantně s ohledem."— Transkript prezentace:

1 Kalkulace plných a variabilních nákladů

2 Kalkulace plných a variabilních N 2 Variantnost sestavení kalkulace  kalkulace se sestavují variantně s ohledem na  odlišnosti v kalkulovaných nákladů, položek,. členění, mezisoučtů, vztahu ke kalkulaci ceny  základní přístupy: 1.kalkulace  přiřazuje výkonu všechny náklady vynaložené při jeho vytvoření  vychází z odlišení přímých a nepřímých nákladů 2. kalkulace  vychází z odlišení variabilních a fixních nákladů  přiřazuje výkonu buď pouze variabilní náklady nebo odděleně variabilní a fixní náklady

3 Kalkulace plných a variabilních N 3 Přednosti a omezení kalkulace plných nákladů  je → odpovídá pouze jedné variantě objemu a sortimentu výkonů  je → přiřazuje i náklady bez zřetelné příčinné vazby k výkonu  skutečnou výši nákladů je možné zjistit až → je nutná informace o objemu a struktuře výkonů vytvořených za období je východiskem pro cenovou politiku, zejména z dlouhodobého hlediska je východiskem pro cenovou politiku, zejména z dlouhodobého hlediska je podkladem pro měření konkurenceschopnosti podniku v rámci sektoru je podkladem pro měření konkurenceschopnosti podniku v rámci sektoru je nástrojem pro analýzu a porovnání ziskovosti výkonů a služeb je nástrojem pro analýzu a porovnání ziskovosti výkonů a služeb je nástrojem hodnotového řízení → umožňuje kvantifikovat vliv využití fixních nákladů na vývoj zisku je nástrojem hodnotového řízení → umožňuje kvantifikovat vliv využití fixních nákladů na vývoj zisku

4 Kalkulace plných a variabilních N 4 Příklad – omezení kalkulace plných nákladů při rozhodování o struktuře výkonů (I.) VýrobekAB Cena (ks)3015 Plné náklady (ks)2516 Objem výroby a prodeje v roce 2007 10 00020 000 Zisk podniku = 30*10 000 + 15*20 000 - 25*10 000 - 16*20 000 = 30 000 Vyplatí se vyrábět a prodávat ztrátový výrobek B i v roce 2008, pokud máte k dispozici následující podrobnější informace o kalkulaci nákladů a víte, že fixní náklady jsou společné oběma výkonům a nejsou v roce 2008 ovlivnitelné? VýrobekAB Variabilní náklady (ks)2013 Fixní náklady (ks)53 Plné náklady (ks)2516

5 Kalkulace plných a variabilních N 5 Příklad – omezení kalkulace plných nákladů při rozhodování o struktuře výkonů (II.)  porovnání podle plné nákladové náročnosti ------------------------  porovnání při odlišení variabilních a fixních nákladů

6 Kalkulace plných a variabilních N 6 Kalkulace variabilních nákladů  rozlišuje náklady podle příčin vzniku  náklady vyvolané výkonem (→ variabilní náklady)  náklady vyvolané časem (→ fixní náklady)  podporuje řešení řady rozhodovacích úloh  o změnách v objemu a struktuře výkonů  o limitu prodejních cen výkonů  o posouzení přínosu výkonu k tvorbě zisku

7 7 Kalkulační vzorce Tradiční kalkulace plných nákladů Dynamická kalkulace plných nákladů Retrográdní kalkulace Retrográdní kalkulace se stupňovitým čl. FN Přímý materiál Přímé mzdy - Variabilní náklady Ostatní přímé N Výrobní režie nepř. - Fixní náklady - FN Prodejní režie Správní režie - FN variabilní fixní variabilní fixní variabilní fixní - FN =

8 Kalkulace plných a variabilních N 8 Motivační důsledky kalkulace plných a variabilních nákladů vvvv předem stanovených plných nákladech výkonu je započtena konstantní část průměrných fixních nákladů při porovnání lineárně přepočtených nákladů s jejich absolutní výší dochází k relativní úspoře/překročení fixních nákladů (resp. překročené/nedostatečné úhradě fixních nákladů) vhodné při motivaci útvarů na využití kapacity RÚFN = FN / Q Plán * Q Skut – FN (při Q Skut > Q Plán ) RPFN = FN - FN / Q Plán * Q Skut (při Q Skut > Q Plán ) CN Q Q Skut Q Plán RÚFN CN L = CN/Q Plán * Q Skut CN

9 Kalkulace plných a variabilních N 9 Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni variabilních nákladů Vynaložené nákladyZjištění HV Variabilní výrobní N Variabilní prodejní N VÝNOSY Variabilní náklady na prodané výkony - Fixní prodejní N N na správu a řízení Fixní výrobní N Fixní náklady Zisk - = Celková marže = Nedokončené výkony Hotové výkony

10 Kalkulace plných a variabilních N 10 Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni plných nákladů Vynaložené nákladyZjištění HV Variabilní výrobní N Variabilní prodejní N VÝNOSY Variabilní náklady na prodané výkony - Fixní prodejní N N na správu a řízení Fixní výrobní N Fixní náklady (upravené o aktivované fixní výrobní N) Zisk - = Celková marže = Nedokončené výkony Hotové výkony Nedokončené výkony Hotové výkony

11 Kalkulace plných a variabilních N 11 Příklad – vliv kalkulace na hospodářský výsledek (homogenní výrobek) PoložkaCelkem na 500 000 ksNa 1 ks Jednicový materiál3 000 0006 Jednicové mzdy1 000 0002 Výrobní režijní náklady - z toho variabilní 4 000 000 1 000 000 8282 Celkem8 000 00016  předem stanovené náklady pro 1 období  v období 1. – 3. stabilní objem výroby = 500 000 ks / období  objemy prodeje: 1. období = 500 000 ks 2. období = 300 000 ks 3. období = 700 000 ks  nedochází k absolutní úspoře ani překročení nákladů  prodejní cena = 18 Kč / ks (stabilní)

12  zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni plných nákladů Období123 Výroba (ks)500 000 Prodej (ks)500 000300 000700 000 Výnosy z prodeje výrobků (Kč) Náklady prodaných výrobků (Kč) Zisk (Kč)  zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni variabilních nákladů Období123 Výroba (ks)500 000 Prodej (ks)500 000300 000700 000 Výnosy z prodeje výrobků (Kč) Náklady prodaných výrobků (Kč) Marže I (Kč) Fixní náklady (Kč) Zisk (Kč)

13 Kalkulace plných a variabilních N 13 Porovnání rozdílu HV ve 2. období při ocenění kalkulací variabilních nákladů a plných nákladů Kalkulace variabilních nákladů Kalkulace plných nákladů Výroba (ks)500 000 Prodej (ks)300 000 Výnosy z prodeje výrobků (Kč) Variabilní náklady (Kč) Marže I (Kč) Fixní náklady vynaložené v období (Kč) Aktivované fixní náklady v zásobách (Kč) Zisk (Kč)

14 Kalkulace plných a variabilních N 14 Vliv ocenění výkonů na úrovni plných a variabilních nákladů na hospodářský výsledek  souvisí s vymezením nákladů výkonu a nákladů období  kalkulace variabilních nákladů  náklady výkonu → variabilní náklady  náklady období → fixní náklady  HV je citlivý na změny v množství a struktuře prodaných výkonů  motivační působení na prodej výkonů  kalkulace plných nákladů  náklady výkonu → variabilní náklady + fixní náklady spojené s vytvořením výkonu  náklady období → náklady správy a řízení + prodejní náklady  HV je při kolísání objemu a struktury prodeje stabilizován  motivační působení na výrobu nikoli prodej výrobků


Stáhnout ppt "Kalkulace plných a variabilních nákladů. Kalkulace plných a variabilních N 2 Variantnost sestavení kalkulace  kalkulace se sestavují variantně s ohledem."

Podobné prezentace


Reklamy Google