Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zobrazení a ocenění vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zobrazení a ocenění vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Zobrazení a ocenění vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví

2 Strana  2 Vztahy mezi útvary  charakter průběhu hlavní podnikatelské činnosti -členitost procesu tvorby výkonu, široké spektrum servisních středisek...  vyvolává požadavky na řízení nákladů 1. průběžná kontrola hospodárnosti a motivace zaměstnanců k jejímu dodržení 2. vymezení pravomoci a odpovědnosti útvarů za činnosti podniku 3. zjištění skutečných a předem stanovených nákladů na jednotku výkonů  vyvolává požadavek rozpoznat a zobrazit vztahy mezi útvary v nákladovém účetnictví  předpoklady zobrazení vztahů mezi útvary: 1. rozpoznání a vymezení interních výkonů útvarů 2. ocenění interních výkonů útvarů

3 Strana  3 Základní průřezy vnitropodnikové struktury 1.po linii výkonů -Jaké jsou náklady výkonů a jak řídit jejich hospodárnost? -Jak měřit přínos z prodeje konkrétních výkonů?  výkonové (kalkulačně – výkonové) účetnictví -nástroj: kalkulace nákladů (marže, ceny) výkonu 2. po linii odpovědnosti -Jak zainteresovat útvary na chování v souladu s cíli a plány podniku? -Jak včas změřit přínos útvarů k podnikovým výsledkům? -Jak snižovat režijní náklady útvarů?  odpovědnostní účetnictví -nástroje: plány, rozpočty, vnitropodnikové ceny

4 Strana  4 Vymezení a ocenění interních výkonů útvarů  vymezení interních výkonů předpokládá 1. vymezení (identifikaci) výkonu (výkonů) útvaru 2. měřitelnost výkonu 3. ocenění výkonu  základní varianty ocenění 1. na úrovni skutečně vynaložených nákladů -skutečné náklady na uskutečnění výkonu 2. na úrovni předem stanovených nákladů -podle předběžných kalkulací a rozpočtů 3. na úrovni cen používaných mezi externími subjekty -tržní ceny

5 Strana  5 Příklad ARCHA – zadání  architektonická kancelář (projekty investičních celků)  organizační struktura – útvary Projekce a Grafika -Projekce – zpracování projektů, v současnosti 2 projekty (Letiště, Koupaliště), oba dokončeny a vyfakturovány za dohodnutou cenu -Grafika – zpracování grafických prací pro útvar Projekce  všechny náklady na projekty jsou přímé  interní výkon = 1 hod práce grafika, předem st. náklady = 500Kč/hod  rozsah interních výkonů (předpokládaný rozsah byl dodržen): -400 hod pro Letiště -200 hod pro Koupaliště

6 Strana  6 PoložkaLetištěKoupalištěCelkem Prodejní cena v Kč1 800 000700 0002 500 000 Předem stanovené náklady celkem v Kč 1 200 000450 0001 650 000 Předem stan. externí náklady útvaru Projekce 1 000 000350 0001 350 000 Předem stan. interní náklady útvaru Grafika 200 000100 000300 000 Předem stan. počet hodin útvaru Grafika 400200600  předem stanovené veličiny:  skutečné veličiny: PoložkaLetištěKoupalištěCelkem Skutečné externí náklady útvaru Projekce 1 045 000355 0001 400 000 Skutečné náklady útvaru Grafika 318 000 Skutečný počet hodin útvaru Grafika 400200600

7 Strana  7 ARCHA – řešení při ocenění ve skutečných nákladech  skutečné náklady na 1 hod práce grafika = 318 000 / 600 = 530 Kč 1) 1 045 2) 355 3) 318 SÚ k nákladům 1) 1 045 4) 212 Σ 1 257 N – Projekce proj. Letiště 2) 355 5) 106 Σ 461 N – Projekce proj. Koupaliště 3) 318 N – Grafika 4) 212 5) 106 4) = 530Kč/hod*400hod 5) = 530Kč/hod * 200hod

8 Strana  8 Ocenění vztahů na úrovni skutečných nákladů  dochází k přeúčtování skutečných nákladů mezi útvary  důsledky: je možné zjistit výslednou kalkulaci finálních výkonů (→ kalkulačně-výkonové účetnictví)  není možné sledovat odpovědnost za vynaložení nákladů  kontrola hospodárnosti probíhá mimo účetní systém  zúčtování vztahů mezi útvary probíhá následně po skončení období  v okamžiku předání výkonu nejsou k dispozici informace pro jeho ocenění (skutečné náklady je možno zjistit až dodatečně)

9 Strana  9 ARCHA – řešení při ocenění v předem stanovených nákl. 1) 1 045 2) 355 3) 318 SÚ k nákladům 1) 1 045 Projekce: Letiště Externí náklady 3) 318 Grafika Náklady 4) = 500Kč/hod*400hod 5) = 500Kč/hod * 200hod 4) 200 Projekce: Letiště Interní náklady 2) 355 Projekce: Koupaliště Externí náklady 5) 100 Projekce: Koupaliště Interní náklady Grafika Interní výnosy 4) 200 5) 100

10 Strana  10 Ocenění vztahů na úrovni předem stanovených nákladů  dochází k zobrazení interních výkonů v předem stanovených nákladech -vzniká interní náklad (odebírajícímu útvaru)/ interní výnos (předávajícímu útvaru)  interní výnos – interní kritérium uznání racionality vynaložených nákladů a prospěchu útvaru pro celopodnikové výsledky

11 Strana  11 Předpoklady a charakteristiky zúčtování interních výnosů/ druhotných nákladů  jednoznačná vymezitelnost, změřitelnost a ocenitelnost předávaného výkonu  předem stanovené ocenění výkonů pro konkrétní období -vnitropodniková cena  odebírající útvar rozhoduje o množství, kvalitě a času předání výkonů -motivace k úsporám nákladů  předání výkonu je výnosem dodávajícího útvaru a ovlivnitelným nákladem předávajícího

12 Strana  12 Ocenění vztahů na úrovni předem stanovených nákladů  důsledky zobrazení v předem stanovených nákladech: oddělení pravomoci a odpovědnosti útvarů (→ odpovědnostní účetnictví) je možné změřit přínos vnitropodnikových útvarů, tj. kvantifikovat výsledek hospodaření  kontrola hospodárnosti probíhá v účetním systému zúčtování vztahů mezi útvary probíhá okamžitě po uskutečnění výkonu  výkon je možno ocenit v okamžiku jeho předání  zjištění výsledné kalkulace je nutné provést úpravami mimo účetní systém

13 Strana  13 Příklad ARCHA – výsledek hospodaření střediska Grafika 1) 1 045 2) 355 3) 318 SÚ k nákladům 1) 1 045 Projekce: Letiště Externí náklady 3) 318 Grafika Náklady 4) = 500Kč/hod*400hod 5) = 500Kč/hod * 200hod 4) 200 Projekce: Letiště Interní náklady 2) 355 Projekce: Koupaliště Externí náklady 5) 100 Projekce: Koupaliště Interní náklady Grafika Interní výnosy 4) 200 5) 100 Σ 300 - 18 překročení

14 Strana  14 Důvody pro využití interních kritérií  posouzení racionality vynaložených nákladů v každé etapě tvorby výkonu  uznání prospěchu útvarů, které nemají kontakt s trhem  u vnitropodnikových útvarů nevzniká tržní zisk  tržní cena je obvykle důsledkem řady faktorů a není vhodná pro vnitřní uznání nákladů  odlišnost vývoje nákladů a výnosů v průběhu životního cyklu výkonů  většina externích výnosů je přímých, nákladů nepřímých  časový nesoulad vzniku nákladů a vytvoření výkonů

15 Strana  15 Hospodářský výsledek podniku a útvarů Z = (CV – PSNprodaných výkonů) + ∑(PSNútvaru – SKNútvaru) neboli Z = KZ + ∑VPVHútvarů Z zisk podniku CVvýnosy z prodeje PSN předem stanovené náklady (prodaných výkonů, útvaru) SKNskutečné náklady (útvaru) KZkalkulovaný zisk z prodeje VPVHvnitropodnikový výsledek hospodaření útvarů (středisek)

16 Externí náklady Interní výnosy (PSN) Externí náklady Externí výnosy HV podniku Středisko 1 HV střediska Interní náklady Interní v. (PSN) Středisko 2 HV střediska Externí náklady PSN PSN Externí výnosy Kalkulovaný zisk z prodeje Kalkulovaný zisk z prodeje FÚ MÚ

17 Externí náklady Interní výnosy (PSN) Externí náklady Externí výnosy 782 Grafika - 18 Interní náklady Interní v. (PSN) Projekce - Letiště - 45 Externí náklady PSN PSN Externí výnosy Kalkulovaný zisk z prodeje 1. 1 045 Interní náklady Interní v. (PSN) Projekce - Koupaliště - 5 Externí náklady 2. 355 3. 318 4. 200 5. 100 4. 200 5. 100 6. 1 200 7. 450 + 600 + 250 8. 1 800 9. 700 Σ 1 718 Σ 2 500 Příklad ARCHA – výsledky hospodaření


Stáhnout ppt "Zobrazení a ocenění vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google