Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek."— Transkript prezentace:

1 Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek

2 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 2 Pojetí a cíle analýzy odchylek  východisko – určení předem stanovených hodnot, zjištění skutečné výše a jejich porovnání včetně analýzy rozdílů je páteří manažerského účetnictví  využití v kalkulacích, rozpočetnictví i odpovědnostním řízení  fáze systému řízení na základě odchylek 1.stanovení standardů 2.zjištění skutečných výsledků 3. zjištění odchylky mezi standardní a skutečnou hodnotou 4.analýza odchylek 5.přijetí opatření

3 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 3 Stanovení standardů  standard - předem stanovená výše nákladů, ceny, zisku či naturálně vyjádřeného zdroje na jednotku výkonů  jednotkou výkonu – jednotka finálního výkonu nebo „standardní dílčí části“ výkonu (→ u finálních výkonů přizpůsobovaných zákazníkům)  úrovně standardů  základní – úroveň neměnná po určitou dobu  běžný – reálně dosažitelná úroveň při efektivním provádění činnosti v daném období  ideální – úroveň dosažitelná při ideálním průběhu činnosti

4 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 4 Postup stanovení standardů standardní jednotka výrobku (1 ks) standardní cena standardní jednicové a variabilní náklady standardní marže standardní fixní náklady standardní zisk všechny veličiny vyjádřeny na 1ks normy spotřeby materiálu* předem stan. cena materiálu norma spotřeby času* předem stan. mzdový tarif normativ spotřeby stroj. hodin* předem stan. výše var. režie limit fixních nákladů standardní objem výkonů

5 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 5 Způsoby zjišťování odchylek 1.následně → v průběhu období se v MÚ sledují skutečné veličiny a zjištění odchylek probíhá po skončení období  není možné pružně reagovat na vznik odchylek  obtížná identifikace příčin vzniku a odpovědnosti za vznik  informace o skutečných nákladech výkonů lze získat až po skončení období 2.průběžně → již při zobrazení nákladu je oddělena předem stanovená výše a odchylka skutečnosti (tzv. rozdílové metody řízení)  možnost okamžité analýzy a reakce na zjištěné odchylky  náročnější na informační systém  využívá se zejména u jednicových nákladů a prodejních cen

6 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 6 Analýza odchylek  příčiny vzniku a odpovědnost za vznik odchylek je možné analyzovat v různé podrobnosti podle potřeb podniku  konkrétní pravidla a metodické postupy si stanovuje podnik  analýza a zjišťování odchylek většinou vychází ze základních faktorů ovlivňujících zisk:  objem prodaných výkonů  prodejní cena  variabilní náklady  fixní náklady  struktura prodaných výkonů při nehomogenních výkonech

7 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 7 Odchylky prodejní ceny Odchylku prodejní ceny lze vyjádřit a) na jednotku o c = c sk – c st b) na celkový objem O c = (c sk – c st ) * Q sk c) procentně %o c = (c sk – c st )/c st Legenda c sk – skutečná prodejní cena c st – standardní prodejní cena Q sk – skutečný objem prodeje

8 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 8 Odchylky nákladů Odchylku variabilních nákladů lze vyjádřit a) na jednotku výkonů o v = v st – v sk b) na celkový objem výkonů O v = (v st – v sk ) * Q sk c) procentně %o v = (v st – v sk )/v st Odchylku fixních nákladů lze vyjádřit a) celkem O F = F st – F sk b) na jednotku výkonů o F = (F st – F sk )/Q sk c) procentně o F = (F st – F sk ) / F st Legenda v st - variabilní náklady na jednotku standardní v sk - variabilní náklady na jednotku skutečné F st - celkové fixní náklady standardní F st - celkové fixní náklady skutečné Q sk - skutečný objem výkonů

9 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 9 Odchylky objemu prodeje Vliv objemu výkonů na zisk se projeví změnou marže. Odchylka objemu prodeje se zjistí O q = (Q sk – Q st )*m st Tuto odchylku lze dále rozložit na a) relativní úsporu fixních nákladů O R =F st /Q st *Q sk – F st b) vliv zisku z prodeje O z = (Q sk – Q st )*z st Legenda m st - marže na jednotku výkonů standardní z st - zisk na jednotku výkonů standardní F st – celkové fixní náklady standardní Q st - objem prodeje standardní Q st - objem prodeje skutečný

10 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 10 Odchylky ze změny struktury prodeje  při nehomogenní produkci lze odchylku objemu prodeje (změnu marže v důsledku změny objemu prodeje) rozložit na  odchylku ze změny objemu výkonů způsobenou zvýšením či snížením objemu prodeje O q = (Q sk – Q st ) * (M st /Q st )  odchylku ze změny struktury způsobenou změnou sortimentu prodávaných výkonů O str = Q sk * (M st /Q st – ΣQ sk,i * m st,i / Q sk )  alternativně lze odchylku vyjádřit přes příspěvek k tržbám O str = (M sk /CT sk – M st /CT st ) * CT sk O q = (CT sk – CT st ) * M st /CT st kde CT jsou celkové tržby

11 Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek 11 Odchylka ze změny struktury vstupů  v případě možnosti změnit v technologickém postupu tvorby výkonu poměr vstupů, je možné rozdělit celkovou odchylku ze změny objemu na „čistou kvantitativní odchylku“ a odchylku ze změny struktury vstupů  výpočet odchylek O str,vstupy = (průměrná cena naturální jednotky vstupů při standardní struktuře vstupů – průměrná cena naturální jednotky vstupů při skutečné struktuře) * skutečná spotřeba vstupů v naturálním vyjádření O q = (standardní spotřeba vstupů v naturálním vyjádření – skutečná spotřeba vstupů v naturálním vyjádření) * průměrná cena naturální jednotky vstupů při standardní struktuře vstupů


Stáhnout ppt "Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek."

Podobné prezentace


Reklamy Google