Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu Vlastimil Roun.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu Vlastimil Roun."— Transkript prezentace:

1 Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu Vlastimil Roun

2 Metoda ceny při opětovném prodeji Aplikace: V případě, kdy předmětný podnik nepřispívá významným způsobem k hodnotě produktu, který kupuje od spřízněného podniku a následně prodává na externím trhu. Vhodná zejména u vertikálně integrovaného koncernu Faktor času: Čím je doba mezi nákupem a prodejem kratší, tím méně faktorů je třeba brát v úvahu a tím bude konečný výsledek přesnější.

3 Základní charakteristika metody ceny při opětovném prodeji  Charakteristika produktu  Charakteristika prodávajícího  Charakteristika kupujícího  Primární informační zdroj  finální produkt prodávaný výrobcem distributorovi  výrobce  distributor  interní:  fixní náklady  variabilní náklady  marže  externí  přiměřená marže

4 Výpočet ceny dle metody ceny při opětovném prodeji  P ALP = P SOM – GM A  P ALP - cena, která je v souladu s principem tržního odstupu  P SOM - konečná cena na otevřeném trhu  GM A - přiměřená hrubá marže

5 Přiměřená hrubá marže  Marže, kterou dosahuje sledovaný podnik u stejných produktů, které podnik prodává nespřízněným subjektům  Marže, kterou dosahuje nezávislý podnik u srovnatelných transakcí Marže vyjadřuje dle směrnic OECD rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou předmětného produktu

6 Výpočet přiměřené hrubé marže  GM = P SOM – P PCT  GM A = FC + P AT + VC – P PCT  GM A = CM + VC – P PCT  P PCT – cena použitá mezi spřízněnými subjekty  P AT – přiměřený zisk  FC – fixní náklady  VC – variabilní náklady  CM – příspěvková marže (příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku)

7 Východisko pro alokaci nákladů  Rozpočtované náklady  Skutečné náklady

8 Základní charakteristika metody náklady plus přirážka  Charakteristika produktu  Charakteristika prodávajícího  Charakteristika kupujícího  Primární informační zdroj  nedokončený produkt  podnik prodávající nedokončený produkt k dalšímu zpracování  podnik nakupující nedokončený produkt k dalšímu zpracování  Interní:  celkové náklady na produkt  přirážka k nákladům  Externí:  přiměřená přirážka k nákladům

9 Výpočet ceny dle metody náklady plus přirážka  P ALP = TC T + P AT  P ALP - cena, která je v souladu s principem tržního odstupu  TC T – úplné náklady na tvorbu a prodej produktu (úplné náklady transakce)  P AT – přiměřený zisk z transakce

10 Náklady produktu dle OECD  Směrnice OECD, bod 2.41  Gross margin analyses (brutto analýza)  přímé a nepřímé výrobní náklady  Net margin analyses (netto analýza)  přímé a nepřímé výrobní náklady  ostatní nepřímé (nevýrobní či správní) náklady

11 Náklady produktu ve vazbě na manažerské účetnictví  Plné náklady produktu (plná, absorpční kalkulace)  Variabilní náklady na produkt (kalkulace variabilních nákladů)  Procesní kalkulace dle metody ABC

12 Alokace nákladů  Náklady přímé a nepřímé  Náklady jednicové a režijní  Náklady variabilní a fixní  Náklady relevantní a irelevantní  Náklady na dílčí procesy (jednicové, dávkové, produktové, administrativně- správní)

13 Přirážka k nákladům  Přirážka k celkovým nákladům  zahrnuje pouze přiměřený zisk  Přirážka k variabilním nebo dílčím nákladům  zahrnuje přiměřený zisk  zahrnuje část nákladů, jež nebyly alokovány produktu

14 Metoda rozdělení zisku  Metoda používaná pro rozdělení zisku mezi spřízněné subjekty, které se společně podílejí na složitých, úzce provázaných obchodních transakcích  Zjišťuje celkový zisk z transakce, který se následně dělí mezi zúčastněné subjekty dle:  analýzy zásluh, nebo  zbytkové analýzy

15 Základní charakteristika metody rozdělení zisku dle analýzy zisku  Charakteristika produktu  Primární informační zdroj  Produkt, který je výsledkem společné činnosti spřízněných podniků  Interní  kombinované zisky  relativní hodnota zásluh  Externí  relativní hodnota zásluh u obdobných transakcí

16 Základní charakteristika metody rozdělení zisku dle zbytkové analýzy  Charakteristika produktu  Primární informační zdroj  Produkt, který je výsledkem společné činnosti spřízněných podniků  Interní  kombinované zisky  relativní hodnota zásluh  obvyklá míra rentability u jiných podnikových transakcí (ROI)  Externí  relativní hodnota zásluh u obdobných transakcí  obvyklá míra rentability u obdobných transakcí (ROI)

17 Celkový zisk k rozdělení (kombinovaný zisk)  CP = TR - TC  CP = TR – TC AE1 – TC AE2  CP = TR - DC AE1 - IC AE1 - DC AE2 - IC AE2  CP – celkový zisk z transakce  TR – celkové výnosy z transakce  TC – celkové náklady transakce  DC AE1 – náklady spřízněného podniku 1, přímo související s transakcí  IC AE1 – náklady spřízněného podniku 1, které nesouvisejí přímo s transakcí, ale jsou transakci alokovány

18 Aplikace analýzy zásluh  P ALP(AE1) = TC AE1 + CP * RVC AE1  RVC AE1 = VC AE1 / (VC AE1 + VC AE2 )  RVC AE1 + RVC AE2 = 1  P ALP(AE1) – cena pro spřízněný podnik 1, jež je v souladu s principem tržního odstupu  TC AE1 – celkové náklady podniku 1, jež byly alokovány transakci  CP – kombinovaný zisk z transakce  RVC AE1 – relativní hodnota zásluh spřízněného podniku 1  VC AE1 – celková hodnota zásluh spřízněného podniku 1

19 Aplikace zbytkové analýzy  CP = P R + P RI  P R – zisk zajišťující obvyklou míru výnosnosti  P RI – zbytkový zisk  První etapa dělení zisku  V první etapě se dělí zisk (P R ), tak aby zúčastněné spřízněné podniky dosáhly obvyklé míry rentability  Druhá etapa dělení zisku  V druhé etapě se dělí zbytkový zisk (P ŘI ) dle analýzy zásluh

20 Výpočet ceny dle zbytkové analýzy  P ALP(AE1) = k AE1 * P R + RVC AE1 * P RI  P ALP(AE1) – cena pro spřízněný podnik 1, jež je v souladu s principem tržního odstupu  k AE1 – koeficient pro dělení zisku podniku 1 v první etapě dle rentability  RVC AE1 – relativní hodnota zásluh podniku 1  k AE1 = (I AE1 * ROI AE1 ) / (I AE1 * ROI AE1 + I AE1 * ROI AE1 )  I AE1 – celková výše investice spřízněného podniku 1 do společné transakce

21 Základní charakteristika metody srovnatelných ukazatelů (transakční metoda čisté marže)  Primární informační zdroj  Interní  výše provozních aktiv  objem produkce  obvyklá míra rentability u jiných transakcí předmětného podniku  Externí  obvyklá míra rentability u obdobných transakcí

22 Aplikace metody srovnatelných ukazatelů  P ALP = ROI * OA/Q + TC/Q  ROI – return on investment  OA – provozní aktiva  TC – celkové náklady  Q – objem produkce


Stáhnout ppt "Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu Vlastimil Roun."

Podobné prezentace


Reklamy Google