Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace plných a variabilních nákladů. Struktura tradičního kalkulačního vzorce 1.Přímý materiál 2.Přímé mzdy 3.Ostatní přímé náklady 4.Výrobní režie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace plných a variabilních nákladů. Struktura tradičního kalkulačního vzorce 1.Přímý materiál 2.Přímé mzdy 3.Ostatní přímé náklady 4.Výrobní režie."— Transkript prezentace:

1 Kalkulace plných a variabilních nákladů

2 Struktura tradičního kalkulačního vzorce 1.Přímý materiál 2.Přímé mzdy 3.Ostatní přímé náklady 4.Výrobní režie --------------------------------------- Náklady výroby 5.Odbytová režie 6.Správní režie --------------------------------------- Plné náklady výkonu 7.Zisk (ztráta) --------------------------------------- Cena výkonu (základní)

3 Tradiční přístupy ke kalkulaci  kalkulace plných nákladů – absorpční kalkulace  členění nákladů v kalkulačním vzorci podle vazeb k druhu výkonu a přiřaditelnosti výkonům  přímé x nepřímé náklady

4 Př. 1 – Rozhodování o objemu a sortimentní struktuře Výrobek AB Cena (ks)3015 Plné N (ks)2516 z toho variabilní2013 Objem výroby a prodeje (rok 2006) 10 00020 000 Zisk (Kč)30 000 Vyrábět ztrátový výrobek B v roce 2007?

5 Př. 1 - Rozhodování o objemu a sortimentní struktuře - řešení  porovnání podle plné nákladové náročnosti --------------------------------------  porovnání při odlišených variabilních a fixních nákladech

6 Př. 2 – Řízení hospodárnosti po linii výkonů Předem stanovené náklady na provoz osobního automobilu pro rok 2004 za předpokladu ročního provozu 15 000 km byly stanoveny ve výši 5,30 Kč na 1 kilometr. Skutečné průměrné náklady dosáhly 5,- Kč/km. Posuďte hospodárnost provozu automobilu, pokud víte, že v roce 2004 se ve skutečnosti ujelo celkem 20 000 km. Skutečné – předem stanovené náklady 5 – 5,3 Kč/km = - 0,3 Kč/km (úspora) 

7 Př. 2 – Řízení hospodárnosti po linii výkonů - řešení Předběžná kalkulace pro 15 tis. a 20 tis. km ročně * Hodnoty uvedeny za 3 roky provozu v souladu s plánem společnosti na obnovu vozového parku. ** Odpisy vyjádřeny z rozdílu mezi pořizovací cenou a očekávanou zůstatkovou cenou po 3 letech provozu.

8 Př. 3 – Řízení po linii odpovědnosti Skutečný objem výroby 45 000 ks. Z výrobní režie je 500 000 Kč variabilní režie. Předpoklad: výrobní závod neuspořil ani nepřekročil absolutní výši spotřebovaných nákladů. Úkol: Posuďte hospodárnost činnosti výrobního závodu. Předběžná kalkulace součástky A (pro plán výroby 50 000 ks) Jednic. materiál30 Jednic. mzdy10 Výrobní režie (2 500 000:50 000)50 Náklady součástky90

9 Tradiční kalkulace plných nákladů Uvědomme si,že:  syntetizuje nákladové položky s různým vztahem k výkonům  nerozlišuje položky podle relevance k rozhod. úlohám  je statickým vyjádřením pro jednu variantu  průměruje (proporcionalizuje) náklady na kalkulační jednici

10 Vlastnosti kalkulace variabilních nákladů  podpora řešení rozhodovacích úloh na existující kapacitě (sortimentní výhodnost, cenové změny, vyrobit x koupit)  vliv na řízení hospodárnosti (po linii výkonů i odpovědnosti)  tlak na prodej nikoli výrobu  hospodářský výsledek je citlivý na objem prodeje

11 Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix. N - dynamická kalkulace Jednicové náklady Ostatní přímé náklady - variabilní - fixní Přímé náklady celkem Výrobní režie - variabilní - fixní Náklady výroby Odbytová režie - variabilní - fixní Náklady výkonu Správní režie Úplné náklady výkonu

12 Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix. N - retrográdní kalkulace CENA po úpravách - Variabilní náklady výrobku  jednicové náklady  variabilní režie MARŽE (příspěvek na úhradu) - Fixní náklady v průměru připadající na výrobek ZISK v průměru připadající na výrobek

13 Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix. N - stupňovité rozvrstvení FN CENA po úpravách - Variabilní náklady výrobku  jednicové náklady  variabilní režie MARŽE I - Fixní výrobkové náklady MARŽE II - Fixní náklady skupiny výrobků MARŽE III - Fixní náklady podniku ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek

14 Kvantifikace HV – problém kalkulace plných nákladů průměrování fixních nákladů při různém objemu prodeje

15 Př.4 - Vliv ocenění zásob na výši HV Předběžná kalkulace výr. A (pro 50 000 ks) Př. materiál30 Př. mzdy10 Výrobní režie (2 500 000:50 000)50 ----------------------------------- Náklady výroby90 - variabilní část výr. režie 500 000 Kč - cena výrobku 100 Kč

16 Př.4 - Vliv ocenění zásob na výši HV Předpokládejme, že podnik vyrobil ve 3 obdobích za sebou vždy 50 000 ks výrobků. V 1. období prodal 50 000 ks, v 2. období 40 000 ks a v 3. období 60 000 ks. Hospodárnost výroby byla dodržena. Úkoly: 1. Spočítejte hospodářský výsledek ve všech obdobích za předpokladu, že podnik oceňuje zásoby na úrovni: a) plných nákladů b) variabilních nákladů. 2. Jaký je vliv na peněžní toky podniku ?

17 Kvantifikace HV – kalkulace plných N  nerozlišuje rozdílné příčiny vzniku nákladů  hospodářský výsledek je stabilizován při kolísání objemu prodeje  hospodářský výsledek se vzdaluje peněžním tokům

18 Zjišťování výsledku při oceňování na úrovni plných nákladů Spotřeba zdrojů Rozvaha Výsledovka ZÁSOBYZÁSOBY Jednicový materiál Jednicové mzdy Variabilní výrobní režie Fixní výrobní režie Správní N Prodejní N VÝNOSY Náklady na prodané výkony - = „Hrubý zisk“ Prodejní a správní náklady Zisk - =

19 Kvantifikace HV – kalkulace variabilních N  rozlišuje náklady výkonu a náklady období  hospodářský výsledek je citlivý na objem prodaných výkonů ➣ motivační působení na prodej nikoli na výrobu  přiblížení hospodářského výsledku peněžním tokům

20 Zjišťování výsledku při oceňování na úrovni variabilních nákladů Výsledovka Spotřeba zdrojů Rozvaha ZÁSOBYZÁSOBY Jednicový materiál Jednicové mzdy Variabilní výrobní režie Variabilní prodejní N Fixní výr. rež. F prod. a spr. R. VÝNOSY Náklady na prodané výkony - - Celková marže Fixní náklady Zisk = Marže I. Ostatní variabilní N = - =


Stáhnout ppt "Kalkulace plných a variabilních nákladů. Struktura tradičního kalkulačního vzorce 1.Přímý materiál 2.Přímé mzdy 3.Ostatní přímé náklady 4.Výrobní režie."

Podobné prezentace


Reklamy Google