Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku. Zjišťování výsledku hospodaření  na bázi druhového členění nákladů  na bázi účelového členění nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku. Zjišťování výsledku hospodaření  na bázi druhového členění nákladů  na bázi účelového členění nákladů."— Transkript prezentace:

1 Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku

2 Zjišťování výsledku hospodaření  na bázi druhového členění nákladů  na bázi účelového členění nákladů -------  konkrétní obsah a struktura položek, ocenění zásob upraveny v IFRS, …  na bázi nákladů vynaložených v období  na bázi nákladů prodaných výkonů -------  konkrétní obsah a struktura položek, ocenění zásob vyplývá z požadavků řízení / manažerů atd. Finanční účetnictví VÝSLEDOVKA (VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY) Manažerské účetnictví VÝSLEDOVKA

3 Manažerská výsledovka  koncepčně stejná jako výsledovka na bázi druhového členění ve FU  korekce nákladů pomocí „změny stavu zásob“  informace o celkových vynaložených nákladech v období, v členění dle potřeb řízení nákladů (hospodárnosti)  „Gesamtkosten“  koncepčně stejná jako výsledovka na bázi účelového členění ve FU  náklady souměřitelné s výnosy z prodeje, uhrazované v období  informace o nákladech na prodané produkty, v členění dle potřeb řízení zisku (struktury prodaných výkonů)  „Umsatzkosten“ na bázi nákladů vynaložených v období na bází nákladů prodaných výkonů

4 Manažerské výsledovky s členěním nákladů na variabilní a fixní I  na bázi nákladů prodaných výkonů produktovém členění -informace pro vrcholový management o výnosech, nákladech, zisku jednotlivých produktů, zákazníků a distrib. kanálů -sestavována s tzv. stupňovitým členěním fixních nákladů (marží) -vypovídací schopnost je ovlivněna členěním prodaných (externích) výkonů, zákazníků Výnosy z prodeje výkonů -Variabilní náklady prodaných výkonů ------------------------------------------------------- Marže I (Contribution Margin) - Fixní náklady výkonu -------------------------------------------------------- Marže II (marže výkonu) -Fixní náklady skupiny výkonů -------------------------------------------------------- Marže III -Fixní náklady útvarů -------------------------------------------------------- Marže IV -Společné fixní náklady podniku -------------------------------------------------------- Zisk před úroky a zdaněním Výkazy pro měření a řízení zisku 4

5 Manažerské výsledovky s členěním nákladů na variabilní a fixní II  na bázi vynaložených nákladů ve střediskovém členění -propojuje řízení zisku podniku s řízením nákladů jednotlivých vnitropodnikových úrovní řízení -je sestavována ve střediskovém členění -váže se na rozpočty nákladů vnitropodnikových útvarů Výnosy z prodeje výkonů ± Změna stavu zásob výrobků a nedokončené výroby Jednicové náklady vytvořených výkonů (vynal. ve sled. období ve střediscích) Variabilní režijní náklady vytv. výkonů (dtto) ……………………………………………….. Fixní náklady středisek ……………………………………………….. Fixní závodu (divize) ……………………………………………….. Fixní náklady podniku Zisk před úroky a zdaněním Výkazy pro měření a řízení zisku 5

6 Strana  6 Vliv ocenění výkonů na hospodářský výsledek  souvisí s vymezením nákladů výkonu a nákladů období  kalkulace variabilních nákladů -náklady výkonu → variabilní náklady -náklady období → fixní náklady  HV je citlivý na změny v množství a struktuře prodaných výkonů  motivační působení na prodej výkonů  kalkulace plných nákladů -náklady výkonu → variabilní náklady + fixní náklady spojené s vytvořením výkonu -náklady období → náklady správy a řízení + prodejní náklady  HV je při kolísání objemu a struktury prodeje stabilizován  motivační působení na výrobu nikoli prodej výrobků

7 Strana  7 Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni variabilních nákladů Vynaložené nákladyZjištění HV Variabilní výrobní N Variabilní prodejní N VÝNOSY Variabilní náklady na prodané výkony - Fixní prodejní N N na správu a řízení Fixní výrobní N Fixní náklady Zisk - = Celková marže = Nedokončené výkony Hotové výkony

8 Strana  8 Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni plných nákladů Vynaložené nákladyZjištění HV Variabilní výrobní N Variabilní prodejní N VÝNOSY Variabilní náklady na prodané výkony - Fixní prodejní N N na správu a řízení Fixní výrobní N Fixní náklady (upravené o aktivované fixní výrobní N) Zisk - = Celková marže = Nedokončené výkony Hotové výkony Nedokončené výkony Hotové výkony

9 Strana  9 Příklad – vliv kalkulace na hospodářský výsledek PoložkaCelkem na 500 000 ksNa 1 ks Jednicový materi á l 3 000 0006 Jednicov é mzdy 1 000 0002 Výrobn í režijn í n á klady - z toho variabiln í 4 000 000 1 000 000 8282 Celkem8 000 00016  předem stanovené náklady pro 1 období  v období 1. – 3. stabilní objem výroby = 500 000 ks / období  objemy prodeje: 1. období = 500 000 ks 2. období = 300 000 ks 3. období = 700 000 ks  nedochází k absolutní úspoře ani překročení nákladů  prodejní cena = 18 Kč / ks (stabilní)

10  zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni plných nákladů Obdob í 123 Výroba (ks)500 000 Prodej (ks)500 000300 000700 000 Výnosy z prodeje výrobků (Kč) 9 000 000 (18*500 000) 5 400 000 (18*300 000) 12 600 000 (18*700 000) N á klady prodaných výrobků (Kč) - 8 000 000 (16*500 000) - 4 800 000 (16*300 000) - 11 200 000 (16*700 000) Zisk (Kč)1 000 000600 0001 400 000  zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni variabilních nákladů Obdob í 123 Výroba (ks)500 000 Prodej (ks)500 000300 000700 000 Výnosy z prodeje výrobků (Kč) 9 000 000 (18*500 000) 5 400 000 (18*300 000) 12 600 000 (18*700 000) N á klady prodaných výrobků (Kč) - 5 000 000 (10*500 000) - 3 000 000 (10*300 000) - 7 000 000 (10*700 000) Marže I (Kč)4 000 0002 400 0005 600 000 Fixn í n á klady (Kč) - 3 000 000 Zisk (Kč)1 000 000- 600 0002 600 000

11 Strana  11 Porovnání rozdílu HV ve 2. období Kalkulace variabiln í ch n á kladů Kalkulace plných n á kladů Výroba (ks)500 000 Prodej (ks)300 000 Výnosy z prodeje výrobků (Kč) 5 400 000 (18*300 000) 5 400 000 (18*300 000) Variabiln í n á klady (Kč) - 3 000 000 (10*300 000) - 3 000 000 (10*300 000) Marže I (Kč)2 400 000 Fixn í n á klady vynaložen é v obdob í (Kč) - 3 000 000 Aktivovan é fixn í n á klady v z á sob á ch (Kč) 0+ 1 200 000 Zisk (Kč)- 600 000+ 600 000

12 Strana  12 Motivační důsledky kalkulace plných a variabilních nákladů při měření výsledku hospodaření středisek vv předem stanovených plných nákladech výkonu je započtena konstantní část průměrných fixních nákladů  při porovnání lineárně přepočtených nákladů s jejich absolutní výší dochází k relativní úspoře/překročení fixních nákladů (resp. překročené/nedostatečné úhradě fixních nákladů)  vhodné při motivaci útvarů na využití kapacity RÚFN = FN / Q Plán * Q Skut – FN (při Q Skut > Q Plán ) RPFN = FN - FN / Q Plán * Q Skut (při Q Skut > Q Plán ) CN Q Q Skut Q Plán RÚFN CN L = CN/Q Plán * Q Skut CN


Stáhnout ppt "Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku. Zjišťování výsledku hospodaření  na bázi druhového členění nákladů  na bázi účelového členění nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google