Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování výrobků Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1412 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Vysvětlení pojmu výrobek a jeho zařazení mezi aktiva.
Ocenění výrobku. Účtování výrobků při jejich výrobě. Účtování výrobků při jejich prodeji.

3 Metodické pokyny Učební materiál použitelný pro vysvětlení základního účtování výrobků a jejich ocenění. Na konci učebního materiálu je zařazeno cvičení na účtování výrobků i příklad na výpočet prodejní ceny výrobku. Cvičení lze použít jako samostatnou práci i práci skupinovou s následným hodnocením.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2012, sv. ISBN

5 Základní účtování výrobků

6 Pojem výrobek, ocenění výrobku
výrobek je předmět, který podnik vyrábí z cílem jej prodat a získat tak výnos výrobek řadíme do AKTIV, konkrétně oběžného majetku – zásoby výrobky se oceňují vlastními náklady, dělíme je na: -přímé náklady, které lze zjistit přímo na jeden výrobek (např. spotřeba materiálu) -režijní náklady, které nelze zjistit přímo na jeden výrobek (např. spotřeba energie v dílně nebo odpisy), tyto náklady na jeden výrobek rozpočítáváme -vlastní náklady (přímé i režijní) se následně sečtou

7 Účtování výrobků - výroba
Při účtování výrobků při výrobě používáme nejčastěji účet Výrobky 123 a účet Změna stavu výrobků 613. výroba výrobků: -dojde-li k výrobě výrobků, dochází k přírůstku jejich zásoby ve skladu, potom budeme účtovat na straně Má dáti účtu Výrobky a dále je nutné zaúčtovat přírůstek výrobků v zásobách na účet Změna stavu výrobků na stranu DAL -účet Změna stavu výroků (výnosový účet) se musí použít, protože při výrobě výrobků vznikly náklady, např. spotřeba materiálu a jako ekvivalent se musí zaúčtovat tato částka na výnosový účet

8 Účtování výrobků - prodej
Při účtování výrobků při prodeji nejčastěji používáme účet Výrobky 123, účet Změna stavu výrobků 613 a účet Tržby 601. prodej výrobků: -při prodeji výrobků se použije účet Tržby souvztažně s účtem pokladna či odběratelé, podle toho zda prodej proběhl hotově nebo převodem z účtu -dále je nutné zaúčtovat úbytek výrobků ze skladu na účet Změna stavu výrobků a to na stranu Má dáti -rozdíl mezi tržbami v prodejních cenách a vlastními náklady prodaných výrobků je hospodářský výsledek z prodeje výrobků, kterým je zisk nebo ztráta

9 Schéma účtování výroby výrobků
Výrobky Změna stavu výrobků VÚD výrobky převzaté z výroby do skladu

10 Schéma účtování prodeje výrobků
tržby za výrobky Tržby za výrobky Pokladna, Odběratelé PPD, FAV v prodejních cenách Výrobky Změna stavu výrobku VÚD vyskladnění výrobků ve vlastních nákladech

11 Cvičení – výpočet ceny výrobku
Podnik nakoupil materiál za Kč ( Kč cena bez daně, Kč DPH). Z nakoupeného materiálu vyrobil 89 kusů výrobků. Mzdové náklady byly Kč, zisk z této výroby 400 Kč. Režijní náklady (odpisy a energie) byly rozpočítány na 10 Kč na výrobek. Vypočítejte prodejní cenu jednoho výrobku i s daní, zaokrouhlujte na celé koruny. -materiál Kč ( Kč / 89 ks) -mzdy Kč (8 000 Kč / 89 ks) -režijní náklady Kč -zisk Kč (400 Kč / 89 ks) -prodejní cena bez daně 204 Kč -prodejní cena s DPH Kč (204 Kč x 0,21)

12 Cvičení na účtování výrobků
Firma vyrobila 100 ks výrobků, náklady na jeden výrobek 180 Kč, celkové náklady byly tudíž Kč. Prodáno bylo zatím 70 kusů výrobků, prodejní cena je 220 Kč, tržby z prodeje jsou Kč. Zaúčtujte účetní případy, které vznikly při evidenci výrobků. VÚD Vyrobeno a do skladu odvedeno 100 ks výrobků (100 ks x 180 Kč) Kč výrobky/změna stavu výrobků FAV za prodej výrobků 70 ks odběrateli (70 ks x 220 Kč) Kč odběratelé/tržby za výrobky VÚD Úbytek prodaných výrobků ve vlastních nákladech (70 ks x 180 Kč) Kč změna stavu výrobků/výrobky

13 Výpočet hospodářského výsledku z prodeje výrobků
Pro tento úkol použijte příklad na předchozím obrázku. Výrobků vyrobeno 100 ks, vlastní náklady na výrobu jsou Kč, prodejní cena za 100 ks výrobků je Kč, prodáno bylo 70 ks výrobků. Vyčíslete hospodářský výsledek z tohoto prodeje. Tržby v prodejních cenách Kč Vlastní náklady prodaných výrobků Kč Hospodářský výsledek Kč Hospodářský výsledek = ZISK.

14 Použité značení v učebním materiálu
FAV – faktura vystavená (odběratelská) PPD – příjmový pokladní doklad VÚD – vnitřní účetní doklad


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google