Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásoby vlastní výroby Výukový text o účtování o zásobách vlastní výroby v rámci společnosti GAP Education střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásoby vlastní výroby Výukový text o účtování o zásobách vlastní výroby v rámci společnosti GAP Education střední škola."— Transkript prezentace:

1 Zásoby vlastní výroby Výukový text o účtování o zásobách vlastní výroby v rámci společnosti GAP Education střední škola

2 Zásoby vlastní výroby Zásobami vlastní výroby se rozumí: ◦ Nedokončená výroba ◦ Polotovary ◦ Výrobky ◦ Zvířata O této skupině zásob se účtuje v účtové skupině 12. Jedná se o aktiva, proto: Nedokončená výroba / Polotovary / Výrobky / Zvířata Počáteční stav PřírůstekÚbytek

3 Zásoby vlastní výroby Tyto zásoby nebudeme pořizovat. Nebudeme tedy pracovat s pojmy: ◦ Cena pořízení ◦ Ostatní vedlejší pořizovací náklady ◦ Pořizovací cena Budeme pracovat s pojmem ◦ Ocenění vlastními náklady

4 Ocenění ve vlastních nákladech Jak vyplývá z označení, tato „cena“ zásob je tvořena součtem nákladů, které do výroby vkládáme. Jedná se např. o: ◦ Materiál ◦ Mzdy ◦ Odpisy Veškeré náklady výroby se na „konci“ sečtou a vznikne cena zásob vlastní výroby.

5 Účtování o zásobách vlastní výroby V souvislosti s již vysloveným, účtovat v této oblasti budeme o: 1.Příjmu zásob na sklad 2.Spotřebě zásob do další výroby (nedokončená výroba, polotovary) 3.Prodeji zásob (výrobky)

6 1.Příjem zásob na sklad O příjmu zásob na sklad se účtuje následovně: V - Změna stavu výrobků Příjemka Výrobky XX Přibývají nám výrobky Účtujeme na účet Změna stavu, který je výnosový (účtová skupina 61) Stejně se účtuje o dalších zásobách vlastní výroby, např. Nedokončená výroba. Namísto účtu Výrobky bude účet nedokončená výroba a změna stavu bude Změna stavu nedokončené výroby. SouhrnMDD Příjem výrobků na skladVýrobkyZměna stavu výrobků

7 1.Příjem zásob na sklad Proč se účtuje na účet V – Změna stavu …. ? Můžeme si to odůvodnit tak, jak již bylo zmíněno na začátku prezentace u způsobu ocenění. Při výrobě těchto zásob vznikají náklady. Pokud bychom v této fázi počítali výsledek hospodaření, byl by záporný = ztráta. Tím, že součet nákladů zaúčtujeme do výnosů, výsledek hospodaření se dostane zpět na nulu. Nebude tedy ani ztráta ani výnos. Nemá přece logiku, abych tím, že vyrábím, byl ve ztrátě.

8 2.Spotřeba zásob do výroby Pokud dám nedokončenou výrobu do výroby, aby se z ní stal výrobek, musím zaúčtovat dvě operace. První: úbytek nedokončené výroby Nedokončená výroba Výdejka Změna stavu N. Výroby XX Druhý (později): přírůstek výrobků Výrobky Příjemka Změna stavu výrobků XX SouhrnMDD Úbytek nedokončené výrobyZměna stavu NVNedokončená výroba Přírůstek výrobkůVýrobkyZměna stavu výrobků

9 3.Prodej výrobků Výrobky vyrábíme, abychom je prodávali. Každý prodej se účtuje ve dvou operacích: ◦ Tržby (v ceně prodejní) ◦ Úbytek prodaného majetku, v tomto případě výrobků (ve vlastních nákladech výrobků).

10 Prodej výrobků V – Tržby z prodeje výrobků Příjmový pokladní doklad / Výpis z bankovního účtu / Faktura vystavená Pokladna / Bank. Účet / Odběratelé XX Tržba Výrobky Výdejka V – Změna stavu výrobků Úbytek aktiv XX SouhrnMDD Tržba za prodané výrobkyPokladna / BÚ / OdběrateléV – Tržby z prodeje výrobků Úbytek prodaných výrobků ze skladuV – Změna stavu výrobkůVýrobky Výnosy z prodeje Podle toho, jakým způsobem prodáváme Úbytek výrobků Vlastní náklady prodaných výrobků

11 Příklad Na skladu máme nedokončenou výrobu za Tuto nedokončenou výrobu jsme dali do výrobního procesu Vznikly výrobky za Kč ( Kč za nedok. Výrobu, za mzdy). Tyto výrobky jsme následně prodali za Kč. Ubyly nám ze skladu.

12 Příklad Na skladu máme nedokončenou výrobu za Tuto nedokončenou výrobu jsme dali do výrobního procesu Vznikly výrobky za Kč ( Kč za nedok. Výrobu, za mzdy). Tyto výrobky jsme následně prodali na fakturu za Kč. Ubyly nám ze skladu. Nedokončená výroba Výdejka Změna stavu N. Výroby Výrobky Příjemka Změna stavu výrobků V – Tržby z prodeje výrobkůOdběratelé Tržba Výdejka

13 Příklad Na skladu máme nedokončenou výrobu za Tuto nedokončenou výrobu jsme dali do výrobního procesu Vznikly výrobky za Kč ( Kč za nedok. Výrobu, za mzdy). Tyto výrobky jsme následně prodali na fakturu za Kč. Ubyly nám ze skladu. SouhrnČástkaMDD Nedokončená výroba do výroby12 000V – Změna stavu nedokončené výroby Nedokončená výroba Příjem výrobků na sklad14 000VýrobkyV – Změna stavu výrobků Prodej – tržba na fakturu18 000OdběrateléV – Tržby za prodané výrobky Prodej – vyskladnění prodaných výrobkůl V – Změna stavu výrobkůVýrobky

14 Změna stavu … Jak jste již poznali, na účet Změna stavu…, který je výnosový, se účtuje na obě strany. Kromě zápisu na D, který je u výnosů obvyklý, se účtuje i na stranu MD. Protože na D se účtují přírůstky výrobků na skladu a na straně MD úbytky, zůstatek účtu Změna stavu… vyjadřuje pohyb výrobků v daném účetním období na skladě. Příklad užití: ◦ Konečný stav účtu na konci roku je Kč.  Z toho plyne, že za rok jsme o Kč více přijali na sklad, než vyskladnili. ◦ Konečný stav účtu na konci roku je Kč.  Z toho plyne, že za rok jsme o Kč méně přijali na sklad, než vyskladnili.

15 Opravné položky I u zásob vlastní výroby mohou vzniknout důvody účtování o opravných položkách. Opravné položky vyjadřují snížení hodnoty aktiv, v tomto případě materiálu Vyjadřuje se tím také jedna z účetních zásad, konkrétně zásada opatrnosti. Účtování opravných položek se provádí většinou při uzavírání účetnictví na konci účetního období. Tvorba opravných položek se účtuje do nákladů.

16 Opravné položky Opravné položky se účtují následovně: Opravné položky k výrobkům Vnitřní účetní doklad 559 N – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek XX SouhrnMDD Tvorba opravné položky N – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek Opravné položky k výrobkům Zrušení opravné položky Opravné položky k výrobkůmN – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek Tvorba XX Zrušení Na tomto účtu se shromažďuje celková částka opravných položek Tento účet zobrazuje pohyb opravných položek v daném účetním období Vnitřní účetní doklad


Stáhnout ppt "Zásoby vlastní výroby Výukový text o účtování o zásobách vlastní výroby v rámci společnosti GAP Education střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google