Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Zásoby Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA2.1416.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Zásoby Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA2.1416."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Zásoby Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA2.1416 Datum vytvoření: 3. 9. 2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika zásob. Členění zásob. Oceňování zásob. Oceňování zásob při vyskladnění. Účtování zásob metodou A a B.

3 Metodické pokyny Učební materiál slouží na objasnění pojmu zásob a jeho účtování. Použitelné pro metodu výkladu s názornými ukázkami výpočtů oceňování zásob. Poslední příklady lze využít k ověření pochopení učiva v podobě písemné práce skupinové i jednotlivců, s hodnocením i bez hodnocení.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 978- 80-247-3206-0.

5 Zásoby

6 Charakteristika zásob zásoby patří do oběžného majetku, dochází u nich k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky zásoby se zahrnují do nákladů v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování u zásob používáme vnitřní interní doklady: - příjemka při přírůstku zásoby do skladu - výdejka při výdeji (úbytku) zásoby ze skladu - skladová karta pro přehled zásob ve skladu

7 Členění zásob Zásoby dělíme: materiál (suroviny, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly) zásoby vytvořené vlastní činností (nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky, zvířata) zboží (movité věci za účelem dalšího prodeje)

8 Oceňování zásob pořizovací cenou - cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením = vedlejší pořizovací náklady (přepravné, clo, provize, pojistné) vlastními náklady - jsou výsledkem vlastní činnosti na zásobách, vlastními náklady se rozumí přímé náklady spojené s výrobou i část nepřímých (režijních) nákladů, které se k činnosti vztahují

9 Oceňování zásob při vyskladnění (spotřebě) Existují tyto možnosti oceňování výdaje u zásob stejného druhu materiálu: 1. 1. ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem - počítá se jednou za měsíc, 2. 2. ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu - metoda FIFO - výdaje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá.

10 Vážený aritmetický průměr Příklad: Společnost Y zabývající se výrobou sekaček nakoupila: - dne 10. 4. 2013 součástky do motoru 800 ks po 260 Kč, - dne 20. 4. 2013 součástky do motoru 200 ks po 200 Kč, - podle výdejek bylo v dubnu spotřebováno 900 ks, spočítejte jaká byla spotřeba za duben v korunách. 800 ks × 260 Kč = 208.000 Kč, 200 ks × 200 Kč = 40.000 Kč 208.000 Kč + 40.000 Kč = 248.000 Kč 800 ks + 200 ks = 1 000 ks 24.000 Kč/1000 ks = 248 Kč/ks Spotřeba součástek za měsíc duben byla 248 Kč x 900 ks = 223.200 Kč.

11 Metoda FIFO Příklad: Společnost Y zabývající se výrobou sekaček nakoupila: - dne 10. 4. 2013 součástky do motoru 800 ks po 260 Kč, - dne 20. 4. 2013 součástky do motoru 200 ks po 190 Kč, - podle výdejek bylo v dubnu spotřebováno 900 ks, vypočítejte výši spotřeby za měsíc duben v korunách. 800 ks × 260 Kč = 208.000 Kč 100 ks × 190 Kč = 19.000 Kč 208.000 Kč + 19.000 Kč = 227.000 Kč Spotřeba součástek za měsíc duben byla za 227.000 Kč

12 Metoda A, metoda B Všechny druhy zásob lze účtovat podle způsobu A nebo B. způsob A - nakupované zásoby se v průběhu roku účtují na příslušný rozvahový účet v 1. účtové třídě a do nákladů se dostávají až při jejich spotřebě, tento způsob má vyšší vypovídací hodnotu způsob B - nakupované zásoby se v průběhu roku účtují přímo do nákladů a na rozvahové (majetkové) účty 1. účtové třídy se účtují až k poslednímu dni v měsíci

13 Příklad V lednu 2013 byla počáteční zásoba látky ve skladu 200 m v pořizovací ceně 180 Kč/ks. Ve sledovaném období byly převzaty na sklad další zásoby stejné látky, ale za různou pořizovací cenu: příjemka ze dne 7. 1. látka po 160 Kč/ks, 200 m příjemka ze dne 10.1. látka po 190 Kč/ks, 500 m příjemka ze dne 31. 1. látka po 170 Kč/ks, 350 m výdejka ze dne 31. 1. na 600 m látky Vypočítejte ocenění látky při výdeji ze skladu, pokud použijete metodu vážený aritmetický průměr a pokud použijete metodu FIFO za měsíc leden a vyjádřete také spotřebu za měsíc leden.

14 Řešení příkladu Metoda vážený aritmetický průměr 200 m × 180 Kč = 36.000 Kč 200 m × 160 Kč = 32.000 Kč 500 m × 190 Kč = 95.000 Kč 350 m × 170 Kč = 59.500 Kč 36.000 Kč + 32.000 Kč + 95.000 Kč + 59.500 Kč = 222.500 Kč 200 m + 200 m + 500 m + 350 m = 1 250 m 222.500 Kč /1 250 m = 178 Kč 178 Kč × 600 ks = 106.800 Kč Ocenění 1 m látky při výdeji ze skladu je 178 Kč, spotřeba za měsíc leden je 106.800 Kč.

15 Řešení příkladu Metoda FIFO 200 ks × 180 Kč = 36.000 Kč 200 ks × 160 Kč = 32.000 Kč 200 ks × 190 Kč = 38.000 Kč 36.000 Kč + 32.000 Kč + 38.000 Kč = 106.000 Kč. Ocenění prvních 200 m látky je 180 Kč za 1 m, druhých 200 m látky je 160 Kč za 1 m, posledních 200 m látky je 190 Kč za 1 m. Spotřeba za měsíc leden je 106.000 Kč.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Zásoby Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA2.1416."

Podobné prezentace


Reklamy Google