Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účtování zboží Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA2.1419 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika zboží. Účtování zboží způsobem A.
Účtování zboží způsobem B. Inventarizace zboží a účtování případných rozdílů.

3 Metodické pokyny Použitelné k výkladu učiva zboží. Učební materiál je obohacen o ukázkové příklady, na kterých lze přímo demonstrovat látku. V závěru učebního materiálu je připraven příklad, který lze použít k ověření pochopení učiva žáky. Příklad lze zadat žákům jako samostatnou práci, skupinovou práci, s hodnocením i bez hodnocení.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2011: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2012, sv. ISBN

5 Účtování zboží

6 Charakteristika zboží
Zboží řadíme do oběžného majetku, do zásob. Zbožím se rozumí movité věci nabyté za účelem prodeje. Mezi zboží řadíme i vlastní výrobky, které byly předány do vlastních prodejen. Pro zboží je v účtové osnově účtová třída 1, skupina 13. U účtování zboží můžeme použít způsob A i B. Nejčastěji používané účty: 131 – pořízení zboží 132 – zboží na skladě a v prodejnách 139 – zboží na cestě 196 – opravná položka ke zboží 504 – prodané zboží 604 – tržby za zboží

7 Účtování zboží způsobem A
U účtování způsobem A účtujeme přes rozvahové účty, až při spotřebě použijeme nákladové účty. Ukázkové příklady. -FAP za nákup zboží, DPH 131/321, 343/321 -FAP vedlejší pořizovací náklady 131/321 -vedl.pořiz. nákl. ve vlastní režii 131/622 -FAP za nákup ze zemí mimo EU 131/321 clo /379 DPH povinnost přiznat(samovyměřit)daň 349/343 DPH nárok na odpočet daně 343/349 -VÚD převzetí zboží na sklad 132/131

8 Účtování zboží způsobem B
U účtování způsobem B účtujeme přímo na nákladové účty. Je nutné vést skladovou evidenci. Ukázkové příklady. -FAP za nákup zboží, DPH 504/321, 343/321 -FAP vedlejší pořizovací náklady 504/321 -vedl.pořiz. nákl. ve vlastní režii 504/622 -FAP za nákup ze zemí mimo EU 504/321 clo /379 DPH povinnost přiznat(samovyměřit)daň 349/343 DPH nárok na odpočet daně 343/349 -VÚD převzetí zboží na sklad neúčtuje se

9 Prodej zboží, účtování způsobem A
Ukázkové příklady. -FAV za prodané zboží 311/604 DPH /343 -VÚD úbytek prodaného zboží (zboží bylo spotřebováno) 504/132 Stav zboží dle skladových karet se u způsobu A neúčtuje.

10 Prodej zboží, účtování způsobem B
Ukázkové příklady. -FAV za prodané zboží 311/604 DPH /343 -VÚD úbytek prodaného zboží (zboží bylo spotřebováno) neúčtuje se -VÚD dle skladových karet počáteční stav zboží 504/132 konečný stav zboží 132/504

11 Inventarizace zboží Jako u každého majetku se i u zboží musí provádět inventarizace, což je porovnání stavu účetního se stavem fyzickým. Při inventarizaci mohou být zjištěny tyto inventarizační rozdíly: ztratné – tzv. úbytek zboží do normy, přebytek kterou si nastaví sama účetní jednotka (např. může shnít určité množství zeleniny, s tím je počítáno), účtuje se na nákladový účet jako při samotné spotřebě zboží manko

12 Inventarizace zboží způsob A i B
Inventarizační rozdíly se účtují u způsobu A i B shodně. Ukázkové příklady. -ztratné, tzv. norma přirozeného úbytku 504/132 -manko (fyzický stav zboží je menší jak účetní) 549/132 -přebytek (fyzický stav v účetnictví je větší jak účetní) 132/648

13 Příklad na účtování zboží způsobem A
Společnost ALFA, s.r.o., plátce DPH provozuje činnost nákup a prodej hodinek. Řádně obdrželi daňový doklad. FAP od švýcarského dodav. za zboží CHF (kurz ČNB 18,50 Kč/1CHF) Kč 131/321 JSD clo Kč 131/379 DPH – povinnost samovyměřit daň Kč 349/343 DPH – nárok na odpočet daně Kč 343/349 VÚD přeprava zboží vlastním autem Kč 131/622 VÚD zboží převzato na prodejnu Kč 132/131 FAV za prodej zboží Kč 311/604 DPH 21% Kč 311/343 VÚD úbytek prodaného zboží Kč 504/132 (na prodejně stav zboží Kč)

14 Příklad na účtování zboží způsobem B
Společnost ALFA, s.r.o., plátce DPH provozuje činnost nákup a prodej hodinek. Řádně obdrželi daňový doklad. FAP od švýcarského dodav. za zboží CHF (kurz ČNB 18,50 Kč/1CHF) Kč 504/321 JSD clo Kč 504/379 DPH – povinnost samovyměřit daň Kč 349/343 DPH – nárok na odpočet daně Kč 343/349 VÚD přeprava zboží vlastním autem Kč 504/622 VÚD zboží převzato na prodejnu neúčtuje se FAV za prodej zboží Kč 311/604 DPH 21% Kč 311/343 VÚD převod konečné zásoby na sklad Kč 132/504

15 Použité zkratky FAP – faktura přijatá FAV – faktura vystavená
VÚD – vnitřní účetní doklad DPD – daň z přidané hodnoty dodav. – dodavatel JSD – jednotný správní doklad vedl. pořiz. nákl. – vedlejší pořizovací náklady


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google