Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití členění nákladů na variabilní a fixní pro řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití členění nákladů na variabilní a fixní pro řízení."— Transkript prezentace:

1 Využití členění nákladů na variabilní a fixní pro řízení

2 Variabilní a fixní náklady Základní otázka (výchozí kritérium)  variabilní náklady fixní náklady Význam zkvalitnění informačního zajištění široké škály rozhodovacích úloh

3 Časté omyly o variabilních a fixních nákladech 1. náklady jsou variabilní pouze v případě, když se mění s každou jednotkou výkonu Př. Prohlídka automobilu a výměna oleje po 15 000 km ve firmě zajišťující nákladní přepravu: Q N 15304560

4 Časté omyly o variabilních a fixních nákladech 2. objem vynaložených fixních nákladů není možné v krátkém období ovlivnit a není je tedy možné absolutně uspořit  A. … (náklady na vytápění, telefony…) B.… (nájemné, odpisy…) C.… (výzkum a vývoj, vzdělávání zaměstnanců …)

5 Využité a nevyužité fixní náklady Q N Kapacitní omezení FN Q max Q skut FN nevyuž. FN využ. (Qmax - Qskut) * FN FNnevyuž. = ————————————— Qmax

6 Časté omyly o variabilních a fixních nákladech 3. náklady členíme na variabilní a fixní pouze ve vztahu k finálním výkonům Př. Výroba Plán činnosti 10 000 ks Rozpočet N... na údržbu 60 000 Kč (300 hod. od údržby)

7 Časté omyly o variabilních a fixních nákladech 4. Rozlišení nákladů na variabilní a fixní vlastně odpovídá tomu, jestli jsou vyhnutelné či nikoli Příklady A. Firma je nájemcem kanceláří ve dvou budovách, ve kterých sídlí vedení firmy. V budově A lze smlouvu vypovědět s měsíčním předstihem, v budově B s pololetním. B.Pro účely zajištění stravování účastníků konference je třeba zajistit stravování v Akademickém klubu.

8 Přístupy k rozlišení variabilních a fixních nákladů Syntetické Analytické

9 Nákladové modely rozlišující variabilní a fixní náklady nejrozšířenější přístup - jednofaktorová analýza Nelineární nákladový model předpoklady  FN = konstantní  VN = f (Q)  vývoj VN: proporciální Δ % N ≈ Δ % Q podproporciální Δ % N < Δ % Q nadproporciální Δ % N > Δ % Q  stálá technologie a produktivita práce  CN = FN + VN oddělení variabilní a fixní složky pomocí matematicko - statistických metod přes opodstatněnost modelu v ekonomické teorii se pro účely řízení nahrazuje lineárním nákladovým modelem

10 Důvody pro využití lineárního nákladového modelu - ukazuje: základní tendence vývoje v předem stanovených veličinách pro relevantní rozpětí

11 Lineární nákladový model předpoklady:  FN = konstantní  VN = proporcionální, tj. v = konstantní  relevantní rozpětí - takový interval objemu výkonů, při kterém výše uvedené předpoklady nevedou ke ztrátě významnosti modelu pro využití při řízení  stálá technologie a produktivita práce  CN = FN + v j * Q oddělení variabilní a fixní složky pomocí:  lineární regrese (např. metoda nejmenších čtverců)  metody „dvou bodů“ (dvou pozorování)

12 Grafické vyjádření nelineárního a lineárního nákladového modelu Q N Q N Relevantní rozpětí Kapacitní omezení CN Kapacitní omezení

13 Lineární model nákladů, výnosů a zisku Předpoklady N, V = f (Q) stálá technologie, produktivita práce A. homogenní výkony FN = konst, v j = konst (v relevantním rozpětí) CN = FN + v j * Q c j = konst CV = cj * Q (c j * Q) - (FN + v j * Q) = Z (c j - v j ) * Q = FN + Z m j * Q = FN + Z MARŽEpříspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku =

14 Lineární model nákladů, výnosů a zisku B. nehomogenní výkony FN = konst, v jp = konst (v relevantním rozpětí) CN = FN + v jp * CV konstantní struktura sortimentu CV - (FN + v jp * CV) = Z (1 - v jp ) * CV = FN + Z p t * CV = FN + Z MARŽEpříspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku =

15 Lineární model nákladů, výnosů a zisku CV Q V, N, Z CN Z Q BZ CV Q V, N VN

16 Bod zvratu A) Homogenní výkony 1. (c j * Q) - (FN + v j * Q) = 0 2. MARŽE = FN (cj - vj) * Q = FN Q = FN / (c j - v j ) Q = FN / m j B) Nehomogenní výkony 1. CV - (FN + vjp * CV) = 0 2. MARŽE = FN (1 - v jp ) * CV = FN CV = FN / (1 - v jp ) CV = FN / p t


Stáhnout ppt "Využití členění nákladů na variabilní a fixní pro řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google