Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití členění nákladů na variabilní a fixní pro řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití členění nákladů na variabilní a fixní pro řízení"— Transkript prezentace:

1 Využití členění nákladů na variabilní a fixní pro řízení

2 Variabilní a fixní náklady
Základní otázka (výchozí kritérium)   variabilní náklady fixní náklady Význam zkvalitnění informačního zajištění široké škály rozhodovacích úloh

3 Časté omyly o variabilních a fixních nákladech
náklady jsou variabilní pouze v případě, když se mění s každou jednotkou výkonu Př. Prohlídka automobilu a výměna oleje po km ve firmě zajišťující nákladní přepravu: Q N 15 30 45 60

4 Časté omyly o variabilních a fixních nákladech
objem vynaložených fixních nákladů není možné v krátkém období ovlivnit a není je tedy možné absolutně uspořit A. … (náklady na vytápění, telefony…) B. … (nájemné, odpisy…) C. … (výzkum a vývoj, vzdělávání zaměstnanců …)

5 Využité a nevyužité fixní náklady
Q N Kapacitní omezení FN FNnevyuž. FNvyuž. Qskut Qmax (Qmax - Qskut) * FN FNnevyuž. = ————————————— Qmax

6 Časté omyly o variabilních a fixních nákladech
náklady členíme na variabilní a fixní pouze ve vztahu k finálním výkonům Př. Výroba Plán činnosti ks Rozpočet N ... na údržbu Kč (300 hod. od údržby)

7 Časté omyly o variabilních a fixních nákladech
Rozlišení nákladů na variabilní a fixní vlastně odpovídá tomu, jestli jsou vyhnutelné či nikoli Příklady A. Firma je nájemcem kanceláří ve dvou budovách, ve kterých sídlí vedení firmy. V budově A lze smlouvu vypovědět s měsíčním předstihem, v budově B s pololetním. B. Pro účely zajištění stravování účastníků konference je třeba zajistit stravování v Akademickém klubu.

8 Přístupy k rozlišení variabilních a fixních nákladů
Syntetické Analytické

9 Nákladové modely rozlišující variabilní a fixní náklady
nejrozšířenější přístup - jednofaktorová analýza Nelineární nákladový model předpoklady FN = konstantní VN = f (Q) vývoj VN: proporciální Δ % N ≈ Δ % Q podproporciální Δ % N < Δ % Q nadproporciální Δ % N > Δ % Q stálá technologie a produktivita práce  CN = FN + VN oddělení variabilní a fixní složky pomocí matematicko - statistických metod přes opodstatněnost modelu v ekonomické teorii se pro účely řízení nahrazuje lineárním nákladovým modelem

10 Důvody pro využití lineárního nákladového modelu
- ukazuje: základní tendence vývoje v předem stanovených veličinách pro relevantní rozpětí

11 Lineární nákladový model
předpoklady: FN = konstantní VN = proporcionální, tj. v = konstantní relevantní rozpětí - takový interval objemu výkonů, při kterém výše uvedené předpoklady nevedou ke ztrátě významnosti modelu pro využití při řízení stálá technologie a produktivita práce  CN = FN + vj * Q oddělení variabilní a fixní složky pomocí: lineární regrese (např. metoda nejmenších čtverců) metody „dvou bodů“ (dvou pozorování)

12 Grafické vyjádření nelineárního a lineárního nákladového modelu
CN Q N Kapacitní omezení CN Q N Kapacitní omezení Relevantní rozpětí

13 Lineární model nákladů, výnosů a zisku
Předpoklady N, V = f (Q) stálá technologie, produktivita práce A. homogenní výkony FN = konst, vj = konst (v relevantním rozpětí) CN = FN + vj * Q cj = konst CV = cj * Q (cj * Q) - (FN + vj * Q) = Z (cj - vj) * Q = FN + Z mj * Q = FN + Z MARŽE příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku =

14 Lineární model nákladů, výnosů a zisku
B. nehomogenní výkony FN = konst, vjp = konst (v relevantním rozpětí) CN = FN + vjp * CV konstantní struktura sortimentu CV - (FN + vjp * CV) = Z (1 - vjp) * CV = FN + Z pt * CV = FN + Z MARŽE příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku =

15 Lineární model nákladů, výnosů a zisku
CV Q V, N MARŽE VN CV ZISK Q V, N, Z CN ZTRÁTA Z QBZ

16 Bod zvratu A) Homogenní výkony 1. (cj * Q) - (FN + vj * Q) = 0
MARŽE = FN (cj - vj) * Q = FN Q = FN / (cj - vj) Q = FN / mj B) Nehomogenní výkony CV - (FN + vjp * CV) = 0 MARŽE = FN (1 - vjp) * CV = FN CV = FN / (1 - vjp) CV = FN / pt


Stáhnout ppt "Využití členění nákladů na variabilní a fixní pro řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google