Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZHODOVACÍ ÚLOHY. ČLENĚNÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH Úlohy vyžadující vklad prostředků (rozhodování o budoucích kapacitách) Úlohy vyžadující vklad prostředků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZHODOVACÍ ÚLOHY. ČLENĚNÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH Úlohy vyžadující vklad prostředků (rozhodování o budoucích kapacitách) Úlohy vyžadující vklad prostředků."— Transkript prezentace:

1 ROZHODOVACÍ ÚLOHY

2 ČLENĚNÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH Úlohy vyžadující vklad prostředků (rozhodování o budoucích kapacitách) Úlohy vyžadující vklad prostředků (rozhodování o budoucích kapacitách) Úlohy nevyžadující vklad prostředků (rozhodování na existující kapacitě) Úlohy nevyžadující vklad prostředků (rozhodování na existující kapacitě) Cenová rozhodování Cenová rozhodování

3 ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ (ROZHODOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ KAPACITĚ)

4 ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ Kapacita využita (optimalizace sortimentu, úlohy „buď - nebo“) Kapacita využita (optimalizace sortimentu, úlohy „buď - nebo“) Kapacita nevyužita (optimalizace objemu, optimalizace sortimentu, úlohy „buď - nebo“) Kapacita nevyužita (optimalizace objemu, optimalizace sortimentu, úlohy „buď - nebo“)

5 ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ Charakteristické rysy: minulé rozhodnutí o vytvoření kapacity založilo vznik umrtvených fixních nákladů, které lze eliminovat pouze rozhodnutím o zrušení této kapacity, a vyhnutelných fixních nákladů, jejichž úroveň je neměnná v určitých intervalech využití této kapacity Charakteristické rysy: minulé rozhodnutí o vytvoření kapacity založilo vznik umrtvených fixních nákladů, které lze eliminovat pouze rozhodnutím o zrušení této kapacity, a vyhnutelných fixních nákladů, jejichž úroveň je neměnná v určitých intervalech využití této kapacity Tyto náklady jsou pro celou řadu úloh irelevantní. Tyto náklady jsou pro celou řadu úloh irelevantní. Základní kritérium: maximalizace manažersky měřeného zisku (vychází z odděleného řízení fixních a variabilních nákladů) Základní kritérium: maximalizace manažersky měřeného zisku (vychází z odděleného řízení fixních a variabilních nákladů)

6 ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ Teoretickým východiskem pro řešení úloh nevyžadujících vklad prostředků jsou výnosové a nákladové funkce (modely). Teoretickým východiskem pro řešení úloh nevyžadujících vklad prostředků jsou výnosové a nákladové funkce (modely).

7 VÝNOSOVÉ A NÁKLADOVÉ FUNKCE

8 VÝNOSOVÉ FUNKCE = závislost výnosů na objemu výkonů (množství produkce) Pro posouzení celkového chování podniku nestačí pouze znalost funkce CELKOVÝCH VÝNOSŮ, nýbrž je třeba také zkoumat, jak se vyvíjejí PRŮMĚRNÉ a také MARGINÁLNÍ (MEZNÍ) VÝNOSY.

9 PRŮMĚRNÉ VÝNOSY = celkové výnosy, vztažené na měrnou jednotku produkce MARGINÁLNÍ VÝNOSY = výnosy vždy z poslední vyrobené jednotky produkce VÝNOSOVÉ FUNKCE

10 pro funkci celkových výnosů pro funkci průměrných výnosů pro funkci marginálních výnosů V = f (q) q je objem (množství) produkce jako nezávislá veličina VÝNOSOVÉ FUNKCE

11 Je-li prodejní cena konstantní v celém rozsahu produkce, bude: funkce celkových výnosů lineární funkce průměrných a marginálních výnosů budou konstanty rovné ceně za jednotku produkce VÝNOSOVÉ FUNKCE

12 NÁKLADOVÉ FUNKCE = závislost výše nákladů na libovolných faktorech, které podmiňují či ovlivňují vynaložení nákladů V užším pojetí = závislost výše nákladů na OBJEMU (ROZSAHU) PRODUKCE

13 Rozlišujeme dva typy nákladů: Fixní náklady Fixní náklady Variabilní náklady Variabilní náklady NÁKLADOVÉ FUNKCE

14 pro funkci celkových nákladů pro funkci průměrných nákladů pro funkci marginálních nákladů N = f (q) NÁKLADOVÉ FUNKCE

15 Nejjednodušším případem funkce celkových nákladů je opět FUNKCE LINEÁRNÍ. Na rozdíl od lineární funkce výnosů však bude tato funkce obsahovat prakticky vždy FIXNÍ SLOŽKU. NÁKLADOVÉ FUNKCE

16 ZISKOVÉ FUNKCE p - je tržní cena produktu a- jsou fixní náklady na celou produkci b -jsou variabilní náklady na jednotku produktu Z = V - N Z = p * q - a – b * q = (p - b) * q - a

17 Průměrný a marginální zisk ZISKOVÉ FUNKCE

18 = kritické množství produkce, které odděluje oblast produkce ztrátové od ziskové BOD ZVRATU

19 = tržní cena se rovná variabilním nákladům Vyrábět při prodejní ceně, která je pod tímto bodem, je pro výrobce zcela nepřijatelné. BOD ÚPADKU

20 PŘÍKLAD Celkové náklady N = 150 000 + 2 000 q Celkové náklady N = 150 000 + 2 000 * q Celkové výnosy V = 5 000 q Celkové výnosy V = 5 000 * q Celkový zisk Z = (5 000 – 2 000) q - 150 000 Celkový zisk Z = (5 000 – 2 000) * q - 150 000 Kapacita výrobního zařízení je 200 t produkce za měsíc. Fixní náklady jsou 150 000 Kč za měsíc a variabilní náklady 2 000 Kč/t produkce. Prodejní cena je konstantní a činí 5 000 Kč/t.

21 Jaké je kritické množství produkce? 5 000q = 150 000 + 2 000q q = 50 t Kdy bude dosaženo maximálního zisku? při plném využití kapacity, tj. při produkci 200 t Jaká cena je pro podnik nepřijatelná? pokud by cena výrobku klesla pod 2 000 Kč za tunu

22

23

24 VYUŽITÍ VÝNOSOVÝCH A NÁKLADOVÝCH FUNKCÍ Stanovení bodu zvratu Stanovení bodu zvratu Stanovení objemu produkce, který nám přinese požadovaný zisk Stanovení objemu produkce, který nám přinese požadovaný zisk Jak se změní zisk, změní-li se náklady, objem produkce, popř. cena? Jak se změní zisk, změní-li se náklady, objem produkce, popř. cena? Bezpečnostní koeficient (o kolik % se může změnit objem produkce oproti výrobní kapacitě, popř. plánovanému objemu produkce, abychom nebyli ve ztrátě?) Bezpečnostní koeficient (o kolik % se může změnit objem produkce oproti výrobní kapacitě, popř. plánovanému objemu produkce, abychom nebyli ve ztrátě?) Analýza citlivosti (o kolik % se může změnit proměnná, aby podnik nebyl ve ztrátě, popř. byl zisk na minimální požadované úrovni, ve srovnání se skutečným nebo očekávaným, popř. plánovaným, stavem proměnné?) Analýza citlivosti (o kolik % se může změnit proměnná, aby podnik nebyl ve ztrátě, popř. byl zisk na minimální požadované úrovni, ve srovnání se skutečným nebo očekávaným, popř. plánovaným, stavem proměnné?)

25 NEZAPOMEŇTE Optimální řešení úloh nevyžadujících vklad prostředků by mělo být vždy přezkoumáno s ohledem na taktické a strategické cíle podniku! Optimální řešení úloh nevyžadujících vklad prostředků by mělo být vždy přezkoumáno s ohledem na taktické a strategické cíle podniku!


Stáhnout ppt "ROZHODOVACÍ ÚLOHY. ČLENĚNÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH Úlohy vyžadující vklad prostředků (rozhodování o budoucích kapacitách) Úlohy vyžadující vklad prostředků."

Podobné prezentace


Reklamy Google