Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D) Produkční a nákladová funkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D) Produkční a nákladová funkce"— Transkript prezentace:

1 D) Produkční a nákladová funkce

2 Produkční funkce Produkční funkce v krátkém období Náklady firmy v krátkém období Produkční funkce v dlouhém období Náklady firmy v dlouhém období

3 Produkční funkce maximální objem výroby, který lze vyrobit s danou kombinací výrobních faktorů a přidané technologii specifický vztah mezi výstupem a určitou kombinací vstupů: Q = f (F1, F2, F3 …… Fn) (Q……výstup; F ………..vstup) Dvoufaktorová produkční funkce: Q = f (L, K) (Q……výstup; L…..práce; K………kapitál)

4 Délka období velmi krátké – nelze udělat nic (výrobce nemůže reagovat na poptávku) krátké – lze měnit množství alespoň jednoho vstupu, ale ne všech, alespoň jeden je fixní (výrobce může měnit množství L, ale K je fixní) dlouhé – lze měnit množství všech vstupů (výrobce může měnit množství L i K) velmi dlouhé – lze měnit nejen všechny vstupy, ale také technologii

5 Vlastnosti produkční funkce
v krátkém období výnosy z variabilního vstupu v dlouhém období výnosy z rozsahu

6 Produkční funkce v krátkém období
Zákon klesající produktivity: s vyšším množstvím L při fixním množství K je dosaženo určitého bodu, od kterého mezní produktivita práce klesá; při dalším zvyšování práce, přírůstek produktu klesá

7 Celkový fyzický produkt
TPP (Total Physical Product) je celkový objem produkce, který byl vyroben s určitým množstvím výrobních faktorů: TPP: Q = f (F1;F2,…)

8 Mezní fyzický produkt MPP (Marginal Physical Product)
vyjadřuje změnu celkového produktu způsobenou zapojením další jednotky; vyjadřuje dodatečný výstup vyrobený zvýšením výroby o jednu jednotku variabilního vstupu

9 Průměrný fyzický produkt
APP (Average Physical Product) vyjadřuje výstup připadající na jednotku variabilního výrobního faktoru (celkový produkt / jednotka variab. VF) vyjadřuje množství vyrobené produkce připadající na 1 jednotku výrobního faktoru

10 Výnosy z variabilního vstupu
dokud MPP roste  TPP roste rychleji než variabilní vstup pokud MPP v maximu  začíná se prosazovat zákon klesajících výnosů pokud MPP klesá a je kladný  TPP roste pokud MPP klesá a je záporný  TPP klesá

11 Křivky TPP a MPP

12 Náklady firmy v krátkém období
náklady variabilní (na L) a fixní (na K) Celkové náklady – TC (Total Costs) TC = FC + VC ( fixní + variabilní ) TC = K . PK + L . PL TC = K . r + L . w PK …… cena K PL ……. cena L r …….úroková sazba w …… mzdová sazba

13 Fixní a variabilní náklady
Fixní náklady - FC jsou konstantní při nulové i při extrémní výrobě (např. nájem za výrobní halu) FC = K . r Variabilní náklady - VC mění se v závislosti na objemu produkce, cenách vstupů a na produktivitě vstupů VC = L . w

14 Křivka FC a VC FC ... jsou konstantní – konst. množství K při konst. r
VC … jsou rostoucí – růst produkce při konst. w v závislosti na produktivitě vstupů

15 Růst VC s růstem Q VC rostou nepřímo úměrně (promítá se sem zákon klesající mezní produktivity práce), → mění se trend ve vývoji VC nejprve rostou pomaleji než výstup a od určité výše výstupu rostou rychleji než výstup

16 Křivka TC TC = FC + VC

17 Mezní náklady Mezní náklady - MC (Marginal Costs)
vyjadřují přírůstek nákladů spojený s vyrobením dodatečné jednotky produktu

18 Průměrné náklady Průměrné náklady - AC (Average Costs)
vyjadřují náklady připadající na jednu jednotku produkce (až na výjimky nejsou stejné jako mezní); v rámci AC rozlišujeme: průměrné fixní náklady a průměrné variabilní náklady

19 Průměrné fixní a variabilní náklady
Průměrné fixní náklady - AFC Průměrné variabilní náklady - AVC

20 Vývoj MC a AC s růstem Q MC nejprve klesají, poté rostou - v závislosti na vyráběném množství produkce: pro malý rozsah produkce MC klesají (roste mezní produktivita práce - MP roste) a při určitém rozšíření výroby pak od určitého množství produkce MC rostou (mezní produktivita klesá - MP klesá) AC nejprve klesají, poté rostou - v závislosti na vyráběném množství produkce:

21 Vývoj AFC a AVC s růstem Q
AFC s rostoucím množstvím produkce klesají (náklady na kapitál), AVC jsou závislé na tom, kolik vyrobíme: při malé produkci AVC nejprve klesají, poté při vyšším výstupu rostou (jsou to náklady na práci a proto je tento trend podmíněn mezní produktivitou práce)

22 Křivky krátkodobých nákladů


Stáhnout ppt "D) Produkční a nákladová funkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google